Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Mandag den 31. maj 2004

2. Pinsedag

Jesus sagde: "Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spist manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden."

Joh 6,44-51


Hvad kan man egentlig forvente at høre noget om på sådan en 2. pinsedag?

Det var jo for så vidt i går det hele skete: den lyd, som af et vindstød, der fyldte hele huset hvor apostlene sad og som satte sig som tunger af ild på hver enkelt af dem.

Helligånden, der fyldte dem, så de begyndte at tale alle sprog og blev fyldt med lyst og mod til at gå ud i alverden og prædike evangeliet.

Det var i går det skete, det var i går det var kirkens fødselsdag - så var det egentlig ikke på sin plads i dag, at høre lidt om hvordan det så egentlig gik fødselaren?

Det er i hvertfald det vi hører i dagens epistellæsning.

Der fortælles det at "De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne."

Det er livet i den første menighed.

Undervisning, bøn, kirkegang, ejendomsfællesskab og ikke mindst nadverfejring.

Brødets brydelse nævnes hele to gange, fulgt op af evangeliet, der fastslår at Jesus er det levende brød; det brød der kommer ned fra himlen og giver liv til verden.

Og hvad skal det egentlig betyde? Hvad er det for liv, vi får fra Gud, gennem altergangen? Hvorfor er den så vigtig?
- Levende er vi jo nok i os selv, også alle dem, der aldrig går til alters; enten af ulyst, eller fordi de tilhører andre religioner, leve kan vi da nok finde ud af af os selv.
Så det liv, eller livsmod, vi får gennem altergangen, er altså ikke at forveksle med den menneskelige naturs spontane livsytringer.

At holde det levende i live, kræver nemlig ikke livsmod, men blot vilje til liv, den vitalitet, der er i alt levende.

Nej, livsmodet - livet, vi får fra Gud, er noget andet.

Og for at forklare det, vil jeg citere fra et digt, skrevet for så lang tid siden som i 1929, at Ludvig Holstein:

Han skriver:
Kom du i vinterens vold?
Rørte en skygge din verden, så den blev kold?
Har du bag dagen, den lyse,
Hørt de forglemte, som gyse:
Graven er gold!

Graven
Er graven da alt?
Vist skal du blegnende smage, dødssmertens salt.
Vist skal den Gavmilde tage
Alt, hvad Han gav dig tilbage,
Men - der blev kaldt!
-Sløve, der slet intet ser.
Bliv! Blev der sagt, og så blev det
Hvad vil du mer?
Fatter du hvad det betyder?
Magten i mulmet, som byder:
Ske! Og det sker.

Er du den vise, der veed,
Hvordan hint frøkorn i jorden
Skiltes og skred?
Frø bliver ege og birke
Fik du kanske om det virke
Særskilt besked?

Ske! Blev der sagt Og det sker.
Blommen i ægget fik vinger
Klør, næb og fjer
Svang sig en morgen fra reden,
Kredser som høg over heden,
Kræver du mer?

Det var et lille udpluk af Ludvig Holstein, hvor man kan høre at det, der er på færde for ham er skabelsen, lige nu og her.

Bliv! - blev der sagt, og så blev det. Dengang, men sandelig også i dag.

Hver morgen, når solen står op, er en ny morgen.

Hvert menneske, hver fugl, hvert dyr er en ny skabning, der aldrig er set magen til før.

Når Johannes fra Johannesåbenbaringen citerer Den gamle af Dage, for at sige "se, jeg gør alting nyt!", så er det ikke kun et håb for os, for de sidste tider, men det er hvad der sker for vores øjne hver evig eneste dag.

Alt bliver nyt, alt bliver skabt igen.

Guds Ånd svæver over vandene - Guds Ånd er i verden til at skabe nyt liv.

OG - Guds Ånd er i vores hjerter, til at give os mod til livet.

Ånden næres gennem altergangen; derfor er den så vigtig, at den endog bliver nævnt hele to gange i dag.

Men, sikke noget pjat, er der sikkert nogle, der vil sige, vi har da mod nok på livet helt af os selv. Det behøver vi da ikke Ånden til at indgyde os.

Og, nej, det kan være. Men det kan også være at man på et tidspunkt i sit liv tænker over meningen med det. Over hvordan man overhovedet kan holde det ud: Vi fødes jo tilsyneladende blot for at dø igen, og er det så alt? At vi bare skal prøve at få det bedste ud af det i tidsrummet mellem fødsel og død? At vi bare skal have det lidt godt i mellemtiden?

Og hvad med de mennesker, naboer og venner, der totalt har fået smadret deres tilværelse ved tabet af en ægtefælle, et barn, eller deres forældre?

De gør os angste, for de viser os jo ubarmhjertigt tydeligt, hvordan det hele kun er en uendelig tynd skal, der dækker over en afgrund af meningsløshed.

En afgrund så dyb, at ingen kan se bunden.

Så hvad stiller vi op med den; hvad stiller vi op, når vi ikke har det godt i mellemtiden?

Så kan vi vel lige så godt gøre en ende på det hele.

Hvis altså IKKE Guds Ånd indgød os livsmod.

Hvis ikke den kunne fortælle os at det faktisk ikke er slut ved døden.

Nok skal vi engang aflevere alt hvad vi fik og gå tilbage til jorden igen, men det er ikke tomheden og intetheden der møder os ved graven.

Det er den samme Gud, der skabte os, og som knyttede os til sig gennem sin søns død og opstandelse.

Hans liv kender vi, hans død undgår vi ikke, - men hans opstandelse ligger også og venter på os et sted og en tid.

Det er den tro og det håb vi er døbt til og det skal holdes i live af ånden i vores indre, så vi har mod til dagen i morgen også, og ikke styrter i meningsløshedens afgrund.

Vi lever under Guds nye pagt, hvor Han har skiftet vore stenhjerter ud med levende varme hjerter af kød, og har lagt sin Ånd i vort indre.

Så lad os nære den bedst muligt med tro, håb, kærlighed, og altergang.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring