Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 6. juni 2004

Trinitatis

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Matt 28,16-20


Her i sidste uge har der været store helsides annoncer i landets aviser, med reklame for hvad den nuværende regering har udrettet i deres regeringsperiode, til forskel fra hvad den forrige regering ikke fik gennemført.

Og enhver har vel lov til at gøre reklame; - men det var nu alligevel faldet nogle så meget for brystet, at en regeringspolitiker i sidste uge var på morgentv for at forsvare reklamerne.

"Nej - det er ikke fordi der skal udskrives valg", sagde Vestres politiske ordfører, men - og så sagde han noget meget interessant - han sagde: "Det, der ikke er kommunikeret, eksisterer jo ikke"

Dét var grunden til reklamerne, at "det, der ikke er kommunikeret, eksisterer ikke".

Med andre ord, hvis man ikke får fortalt om alt det gode man synes man går og gør, så kan det også være ligegyldigt. Så får man aldrig æren for det, for så eksistere det ikke.

Og det er jo en meget interessant påstand.

Især set i dag, i lyset af dagens evangelietekst, hvor Jesus har sat disciplene stævne på bjerget i Galilæa, og hvor han befaler dem at gå ud i alverden, prædike evangeliet, og døbe og gøre alle folkeslag til hans disciple.

Disciplene skal ud og fortælle det gode budskab, for "det, der ikke er kommunikeret, eksisterer ikke"!

Sådan kunne man umiddelbart synes at dagens evangelium giver venstres politiske ordfører ret.

Men ved nærmere eftertanke, så er påstanden nu ikke helt så uproblematisk, for mig at se.

For gælder det nu også i alle henseender at "det, der ikke er kommunikeret, ikke eksisterer"? Eksisterer Gud slet ikke, hvis der ikke bliver fortalt om Ham?

Eller er det ikke nærmere sådan at påstanden faktisk både er sand og falsk på samme tid?

Den er sand derved at Missionsbefalingen,- for det kalder man det stykke fra mattæusevangeliet - er en afskedstale, hvori Jesus sender disciplene ud i alverden for at prædike evangeliet. Han siger til dem, at ting må siges, for at blive til.

Hvis disciplene ikke havde taget opgaven på sig, hvis ingen havde fortalt dét videre, at Guds søn havde gået på jorden, at Han var død og opstanden og at Han var et vidnesbyrd om, at Guds kærlighed er større end alt - ja, så var troen aldrig blevet levende for os.

For troen kommer af det, der høres.

Gud bruger mennesker til at råbe mennesker op.

Så det er sandt nok, at det, der ikke er kommunikeret - det, der ikke er fortalt til mig, ikke eksisterer for mig.

Derfor er det også så vigtigt, at vi får fortalt vore børn og børnebørn om Gud og om Jesus.

At vi får lært dem, at man kan bede til Gud, at vi får fortalt dem, at de er skabt og elsket af deres himmelske far.

At de får af vide, at de og alle mennesker må leve af Guds kærlighed og Guds tilgivelse.

For at troen på Gud også kan eksistere for dem.

Men, så er det man skal holde tungen lige i munden. For man skal aldrig forveksle ens egen verden med verden i al almindelig.

Således at det, der ikke eksisterer for mig, ikke eksisterer for nogen.

I dagens sammenhæng ville det jo netop være forkert, at den treenige Gud, faderen, sønnen og helligånden slet ikke skulle eksistere, blot fordi jeg eventuelt ikke har hørt om Ham, endsige tror på ham;

- det ville være umådeligt selvovervurderende og selvhøjtideligt at lade Guds eksistens være afhængig af hvad jeg måtte have hørt og forstået eller ej.

Og det er desværre på mange måder det moderne menneskes svøbe, at vi nemt ophøjer os selv, vores eget subjekt til at være dommer over selve sandheden.

"Hvis det ikke er sandt for mig, så er det slet ikke sandt."

Så mister vi en fælles objektiv virkelighed at forholde os til og agere i, vi bliver individualister, i så høj grad, at vi ikke engang føler, vi har ret til at diskutere hinandens værdigrundlag.

Enhver bliver vel salig i sin tro - siger vi.

Og det er nemlig også et andet aspekt ved dagens evangelium.

At det er en MISSIONSbefaling. En befaling, der påstår at man IKKE bliver salig i hvilken som helst tro, men i den kristne. For det er den sande tro.

Og det, kan jeg godt forestille mig skurrer i en dels øren.

Mission og missionærer har vi det som regel ikke så godt med. Vi forestiller os den arrogante hvide kristne missionær, der kommer til Afrika og spolerer det naturlige og oprindelige folkefærd for stedse.

En slags kulturimperialisme, hvor den stærke ikke levner plads til den svage.

Den slags har helt sikkert fundet sted, også i kristendommens navn, og den slags byder os med rette imod.

Også når vi møder kulturimperialismen i dag, om end i en anden indpakning; som store multinationale selskaber, der spænder deres net omkring hele kloden.

Microsoft, McDonalds, Coca-Cola.

Også Disney, der i øvrigt gør det med sloganet: "Vores historier er bedre end dine".

Og Ja, hvem har egentlig de bedste historier?

Det er jo selve kernen i dagens evangelium: Hvem fortæller de bedste historier videre?

"Vores historier er bedre end dine".

Al respekt for tegneserier, men er evangeliet alligevel ikke bedre end Anders And?

Er det ikke også et bedre budskab end drømmen om bare at blive rigere og rigere, eller den moderne individualismes eventyr om, at alt er lige godt, og verden er til for at tilfredsstille MIG og jeg selv er altings målestok?

Den kristne tro, som apostlene gav os; troen på, at vores historie er bedre end andres, må naturligvis ikke medføre en tro på, at så er vi også bedre mennesker end andre.

Evangeliet handler jo netop ikke om egne fortræffeligheder, men er derimod en historie, der er større end os.

Derfor kan vi roligt fortælle den videre, i respekt for den vi fortæller den til, og uden at det bliver kulturimperialisme af den grund.

For det er vigtigt af kommunikere vores tro, og vi skal heller ikke være bange for at missionere.

Ikke fordi Guds eksistens afhænger af vores tro på Ham, men fordi kristendommen i bund og grund er den bedste historie af dem alle.

Og den fortjener at blive fortalt videre; til frihed og livsmod og glæde, for den, der hører den.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring