Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 15. august 2004

10. søndag efter trinitatis

Jesus sagde: "Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spist eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!" Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.

Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig."

Matt 11,16-24


Danmarks kedeligste orkester, det århusianske Tv2 skrev engang en sang med omkvædet:

kom lad os brokke os,
det er nok det vi har det bedst med!

Lad os sidde som Hr. og fru Danmark i sofaen foran fjernsynet lørdag aften og brokke os over politikerne, der ikke gør deres arbejde ordentligt,

over landbruget der bare sviner hele vores natur til; EU, der finder på underlige og håbløse regler til at gøre vores liv besværligt med,

og så selvfølgelig VEJRET, der da bare aldrig er ordentligt.

kom lad os brokke os,
det er nok det vi har det bedst med!

For slet ikke at snakke om kirken.

Den er kedelig og sort og fordømmende. Der prædikes dyster ord om bod og omvendelse. Den befolkes af hårde og nøjeregnende mennesker, en sand synliggørelse af alt det tunge ved menneskelivet: synden og døden.

Hvis man da ikke tilfældigvis kommer i kirke hos en præst, der tossegod deler Guds velsignelse ud til højre og venstre, og forsikre folk om at det er fuldkommen ligegyldigt hvordan de har levet deres liv.

Hvor er alvoren så henne?

Næ, så er det sikrere bare at brokke sig, for så har men ikke deltaget i nogen af delene, man har ikke ansvaret for noget.

Måske er vi danskere gode til det.

Men i så fald er vi ikke ene om det. Problemstillingen er i hvert fald 2000 år gammel.

"Hvad skal jeg dog sammenligne dennne slægt med"? Siger Jesus,

De er som fornærmede børn, der vil have at andre skal danse efter deres fløjte.

Spiller de dansemusik vil de se alle danse, og spiller de sørgemusik, ja, så har alle andre også bare at sørge.

Eller måske er de som børn, der hverken vil danse eller sørge, - hverken vil alt for megen glæde eller alt for megen sorg.

Sure og tvære børn, der ikke er til at få til noget.

For også dengang lød begge "typer musik". Endda stort og fuldtonet. Det Jesus hentyder til, er Ham selv og Johannes Døberen.

Jesus, som den ualvorlige glædelige dansemusik; en mand, der både spiste og drak, og det endda sammen med de forkerte.

Og så Johannes; eneboeren i ørknen, der prædikede dom og bod og omvendelse, og selv levede af næsten ingenting.

Det er sørgemusikken, der spilles.

Men dengang som nu, vil vi altså hverken rigtigt danse til nogle af delene. Vi vil hellere brokke os, og blive siddende på bænken.

Og det er netop sådan nogle "åndelige bænkevarmere" Jesus taler til i dag.

I går glip af livet, siger han. Livet i hele dets fylde, både det glædelige og det sørgelige.

For det glædelige og det sørgelige hænger jo sammen, man forstår ikke det ene uden det andet.

Dybden i glæden er sorgens mulighed, visheden om at det kunne have været anderledes,

og det, der gør at livet trods alt er der, selv midt i en stor sorg, det er glæden over troen og håbet.

Der er det forunderligt gådefulde i menneskelivet, at sammen med det knusende nederlag, ved siden af den bitre sorg, kan der opstå den stærkeste trang til liv.

En trang til liv, der udspringer af erfaringen af, at livet er skrøbeligt og uselvrfølgeligt.

Og netop derfor uendelig dyrebart og kostbart.

Denne erfaring er en forunderlig gave; - især fordi den kan gøre en ende på kværulanteri og smålighed.

For det er jo først hvis vi mennesker vil holde os både Jesus og Johannes - både glæden og sorgen - fra livet, at vi virkelig bliver som de sure og ugidelige børn på torvet.

Det er dén virkelige fjende, vi har at kæmpe imod: brokkeriets ligegyldighed.

For sorgen og synden og døden er jo ikke steder, der er fremmede for Gud, steder hvor Gud ikke er med os; - selvom vi måske ind i mellem kan have svært ved at mærke det. Så er Han der, ligesåvel som Han er der i glæden.

Ligegyldigheden derimod gør os selvretfærdige og ugideligt selvtilstrækkelige.

Kampen i vores liv gælder om, at vi selv i de sværeste tider skal åbne os for Guds godhed.

Der er dage i vores liv, hvor vi næsten skal tvinge os til det; - tvinge os til at vende blikket fra vores sorg og bekymring og se et andet sted hen, tvinge os selv til at se det gode. Lytte til Guds stemme.

Det er svært, for det er en stor fristelse for os at blive i det bekvemme, så vi bliver med med at kredse om vort eget.

Det kan være hårdt arbejde at løfte blikket fra det sikre og velkendte.

Men det er altså blandt andet derfor, vi har gudstjenesten: Til at disciplinere os til at se væk fra os selv, se et andet sted hen.

Tvinge os til at få øjnene op for det gode, og til at forpligte os på det. Og til at give os mod og lyst til at gå i kamp mod den ugidelige selvstrækkelighed.

Kampen skal stå; - ikke af skræk for Jesus som dommeren, man af skræk for dommen selv: for at være som disse sure og tvære og selvtilstrækkelige børn på torvet.

Det var den selvtilstrækkelighed, Jesus var så vred over, og som var baggrunden for Hans hårde ord over Korazin og Betsaida og Kapernaum.

Det var de steder Jesus mest af alt havde været.

Ingen andre byer havde hørt eller set så meget som netop dem: der var syge, der blev raske, spedalske, der blev rensede, sultne blev mættede og evangeliet om Guds rige blev forkyndt for dem, den ene gang efter den anden.

Og så var de bare revnende ligeglade!!

Så var det alligevel anderledes med Tyrus og Sidon og Sodoma, som Jesus sammenligner de fromme folk i Kapernaum med.

Tyrus og Sidon var berygtede havnebyer; steder ikke særligt mange havde lyst til at opholde sig unødigt.

Men - DE havde alligevel lidenskaben. De kendte til både sorgen og glæden.

Derfor kunne de også være blevet tændt af evangeliet.

"For hvis de mægtige gerninger ..var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længe siden omvendt sig i sæk og aske."

Det kunne de aldrig finde på i det lunkne Kapernaum.

Så dagens evangelium udfordrer os til lidenskab i troen.

Til at tage kampen op mod Guds fjende - ikke med våben i hånd, men ved at turde tage imod både glæden og sorgen, turde leve livet fuldt ud - og dermed ikke visne hen som vrantne selvtilstrækkelige børn på torvet.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring