Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 29. august 2004

12. søndag efter trinitatis

Jesus sagde: "Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.

Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes."

Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: "Mester, vi vil se dig gøre et tegn." Men han svarede dem: "En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo."

Matt 12,31-42


Ord har en mærkværdig kraft. Med dem kan vi velsigne og vi kan forbande; vi kan sætte gode ting i gang men vi kan også ødelægge andre menneskers liv.

Tungen er en lille uanseelig legemsdel, med en overordentlig kraft, som vi hørte det i epistlen fra jakobsbrevet.

Det, man fik sagt eller ikke sagt, kan betyde alverden.

Ord, sprog, nuanceret kommunikation er ofte noget af det man regner for specifikt menneskeligt; - noget der adskiller os fra dyrene.

Vi kan tale sammen fordi vi ikke kun er natur, men fordi vi også besidder ånd.

Helligånden bliver nemlig tit forklaret som noget, der har med ord og kommunikation at gøre.

Den er "tunger af ild" - som da apostlene i Jerusalem fik Helligånden udgydt over sig den første pinse, og blev i stand til at tale i alverdens sprog.

Dér formidlede Helligånden samtale mellem alle folkeslag, og satte gode ting i gang, nemlig rygtet om Kristi opstandelse fra de døde.

Men idag hører vi så om bespottelse mod Helligånden, og hvordan dét er en utilgivelig synd.

Og hvorfor nu det? Det harmonerer ikke særligt godt med Bibelens øvrige udtalelser om at Gud er tilgivende, og kærlig og forlader menneskets dets synder.

"Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker", med de ord lægger Jesus ellers ud med at gentage det løfte om syndernes forladelse, vi allesammen har fået i vores dåb.

Syndernes forladelse, det er tilgivelsen, der giver os livet igen, når vi har lagt det øde.

Det er det, der nogle gange skal til, for at samtalen kan genoptages, der hvor den er gået i stykker.

Men så kommer dette her forbehold ind: "bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives"

Det er let at høre på evangelieteksten at Jesus er vred.

Baggrunden for denne svada er, at Jesus just har helbredt en døv-stum. De omkringstående mennesker undrer sig naturligvis og spørger ved sig selv om han mon er davidssønnen, siden han kan helbrede.

Men farisæerne, da de hører om det, afviser de straks talen om davidssønnen og siger i stedet at det var ved Beelzebul - ved djævelen selv - at Jesus helbredte.

At Jesus altså, for at kunne helbrede, måtte stå i ledtog med den onde selv.

Farisærene de "omlyver" på den måde en god og kærlighedsfuld handling til at skulle være et udslag af ondskab.

Og det er altså det, der får Jesus til at tale om utilgivelig synd.

For det er en synd, udaf misundelse eller forargelse at mistænkeliggøre det gode, der sker, - og som enhver kan se er godt, manden bliver bragt tilbage til livet igen ved at kunne høre og tale - at mistænkeliggøre den kraft, der udvirker det, og sige, at det kun kan lade sig gøre hvis man benytter sig af en ond kraft.

For en ond kraft vil aldrig udvirke noget godt.

Og hvis Satan uddriver Satan, siger Jesus, så er Han jo kommet i splid med sig selv, og hvordan kan hans rige så bestå?

Farisæerne er faktisk lige præcis i gang med, hvad de selv beskylder Jesus for: at stå i ledtog med Beelzebul.

De er ude på at skabe dårlige rygter, så folk holder sig væk. De begynder at flytte helt op og ned på begreberne og beskylde dét, der er godt for at være ondt og omvendt.

Så spotter man den gode kraft, Helligånden, der udvirker helbredelse og tilgivelse og samtale.

Der gør at livet kan begynde igen, når vi har ødelagt det for os selv og hinanden.

Det er den totale bespottelse!

Og den er der ikke tilgivelse for.

For det kan der ikke være. Hvordan skal man kunne tilgives, hvis man spotter og vender ryggen til selve kraften i tilgivelsen?

Så er man faktisk fortabt, for så har man sat sig udenfor Helligåndens rækkevidde.

Så når Jesus siger, at der ikke er tilgivelse for spot mod Helligånden, er det ikke at forstå, som en Guds straf, der engang skal tilfalde de ugudelige mennesker, - straffen på dommedag,

men det er nærmere at forstå som den fortabthed, det er at være uden Ånden - leve bort fra tilgivelsen, med misforståelser og mistro og ond vilje mod andre mennesker.

Straffen er fortabthed - eller fortabelse, som man også siger. Og den kan såmend indtræffe nu i dag, som hvornår det skal være - man behøves ikke vente til dommedag.

Den er at leve sit liv vendt væk fra Gud, i mistillid mod verden og mod den gode kraft, der findes i vores verden: Helligånden.

Hvis man bespotter Helligånden, så sætter man sig selv udenfor muligheden for, at blive viklet ud af de forbandelser, man hele tiden selv vikler sig ind i.

Om sådan en fortabthed kan være evig, om noget menneske kan være så forhærdet at det aldrig nogensinde - hverken i denne verden eller den kommende - lader sig vikle ud af mistro og ond vilje, det håber jeg sandelig ikke - men jeg ved det ikke.

Dog har vi jo fået et tegn, sådan som også de skriftkloge og farisæerne krævede det.

Jonas-tegnet.

Som Jonas var tre dage og tre nætter i maven på det store havdyr, før han blev spyttet op på stranden igen, og gik til Nineve for at forkynde dom, sådan var Jesus også død i tre dage og tre nætter.

Og der er nok en pointe i, at da Jonas så kom til Nineve og forkyndte død og ødelæggelse, så viste det sig at Gud - til Jonas’ store fortrydelse i øvrigt - havde skiftet sindelag, og besluttet at frelse byen fra undergang.

Kristus opstår fra de døde på trediedagen, og i følge Paulus viser det os, at fra nu af, har Gud skiftet sindelag; Han har åbnet paradisets porte for os på ny; Vi er tilgivet al vores synd og bespottelse. Og det er vores håb, at Han har besluttet at ville frelse os.

Og det er det tilgivelsesbudskab og den velsignelse, som Jesus med sit liv stod inde for.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring