Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 31. oktober 2004

21. søndag efter trinitatis

På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: "Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte - mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de."

Så fortalte han denne lignelse: "En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om."

Luk 13,1-9


Har sygdom og død noget med synd at gøre? Er sygdom selvforskyldt? Er der ligefrem tale om en straf?

Det spurgte en kronikskribent fra Kristeligt Dagblad forleden sig selv om, og konkluderede - på baggrund af hendes studier i historie ved Roskilde Universitet - at det faktisk er en meget udbredt forestilling, selv i dag, at ja, sygdom og synd er nøje forbundet.

Vi har nemlig masser af grunde til at tænke sådan, skrev hun.

I de første dansksprogede lægebøger, blev sygdom beskrevet som noget der havde sin direkte årsag i arvesynden.

Adam og Eva blev i sin tid skabt til livet, og ikke til sygdom eller død. Gud skabte menneskene en perfekt verden, og Han skabte os i sit billede. Vi blev skabt til evigt liv. Guds eneste betingelse var lydighed.

Men Adam og Eva overtrådte Guds befalinger og syndede. Deres ulydighed kastede menneskeheden ud af paradiset, ud i verden, og ind i tiden, ind i forgængeligheden.

Efterhånden som menneskene slægtede den syndige Adam mere og mere på, trængte døden tættere ind på livet og forkortede det.

Ifølge en lærebog fra 1635 blev folk stadig omkr. 900 år i gennemsnit, i det der blev kaldt "den første verden", - altså før Noa og syndfloden - mens den fremadskridende proces af synd gjorde at gennemsnitlevealderen på Moses tid var reduceret til det mere almindelige omkr. 80 år.

Alt sammen på grund af den overførte arvesynd, såvel som den akkumulerede daglige synd: begæret efter verden, misbruget af alle udvendige goder, overfloden af mad og drikke, heftig vrede, forfængelighed osv.

Med andre ord mente kronikskribenten, at det hører uløseligt med til vores kulturhistorie at tænke, at sygdom og død er forbundet med synd.

Ja faktisk ligger det så dybt i os at tænke sådan, at selv ikke-religiøse mennesker også gør det.

"Hvad har jeg gjort, at dette skulle ramme mig?" spørger man i forbindelse med ulykker og pludselig død. Og leder efter svaret, leder efter årsagen i sit eget liv.

I ikke-religiøse menneskers univers er Gud måske professor i human ernæring eller kostguru med eget forlag.

Men bortset fra denne forskydning er tankegangen den samme: sygdom er straf for at "loven" er overtrådt.

Vi spiser for meget og ryger for meget, og motionerer for lidt.

Derfor får vi hjerte-kar-sygdomme og kræft og sukkersyge. Alt bunder i vores egen synd; det er vores egen skyld.

Så jo - selv i dag tænker vi sygdom og død ind i en årsags-virknings model; Synden er årsagen; - overtrædelsen af "loven" - virkningen er sygdommen.

Og det er som sagt ikke noget nyt. Alt dette tænkte de gamle jøder også.

"fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe - dvs. dårlige - tænder", hørte vi fra Ezekiel.

De dårlige tænder har en årsag - endda

generationer tilbage.

Men allerede her, allerede så mange år tilbage, får vi også noget andet at vide, nemlig at vi ikke længere skal bruge det ordsprog.

Biblen sætter årsags-virkningsforholdet mellem synd og død ud af kraft, med sætningen: for alt liv tilhører Herren.

Gud er herrer over alle ting, og dermed også over forholdet mellem årsag og virkning.

Han kan med andre ord vælge at sætte mekanismen ud af kraft, og det er lige hvad Han gør i alle de forhold der har med Ham at gøre.

Det kan være, der findes årsager i vores liv, der er skyld i sygdom og død. Men disse årsager har aldrig noget at gøre med synd, religiøst forstået.

Det ser vi af alle steder allertydeligst i Kristus.

I ham åbner Gud en dør til en anden verden : Kærlighedens, tilgivelsens og omvendelsens verden.

I ham ser vi at Gud netop ikke er en vred og nøjeregnende dommer, der straffer de ulydige, - og rygerne og de dovne - med død og ulykker, og belønner de retfærdige motionister med et langt liv.

I Kristus gør Gud os derimod fri af den måde at tænke på; i ham kan vi se os selv som andet end brikker i et årsags-virknings-spil.

De dræbte galilæere, hvis blod Pilatus som en ekstra straf blandede med blodet fra hedenske offerdyr, og de 18 mand der døde under det sammenstyrtede tårn i Siloa, var heller ikke på nogen måde størrer syndere end andre, svarer Jesus.

Gud er sandelig ikke én, der straffer os mennesker med sygdom og død.

Tænk på figentræet, fortsætter Jesus. Det var på sin vis "syndigt"; skyldig i ikke at bære frugt, så den umiddelbare årsags-virkningsmekaniske kunne se det rimelige i at hugge det om.

Men gartneren - Guds søn - tog det i forsvar og indvendte: lad os nu se...lad os give det gødning og nye muligheder, så kan det være det bærer frugt næste år?

Ja faktisk gjorde gartneren - Guds søn - mere end det. Han ventede ikke blot for at se om mennesket skulle træffe at forbedre sig, nej, han ofrede sig for os, for at vil skulle se, at vi aldrig er uden Ham i sygdommen og døden.

Hugges vi om som et ufrugtbart figentræ, ja så hugges han med.

Sygdom og død er ikke en straf fra Gud, men et vilkår midt i vores faldne verden, som vi kæmper mod sammen med Gud.

For hvad er egentlig modsætningen til synd? - er det dyd ? Altid at holde sig på dydens smalle vej og frygte for ethvert fejltrin?

Nej! Syndens modsætning er tro.

Det græske ord for omvendelse hedder metanoia og betyder egentlig at "fatte et andet sind", det vil sige at tro på det, Jesus fortæller os om Gud.

Vende os om fra vores umiddelbare årsags-virkningsforståelse af synd og død, og forstå at Gud ikke straffer os men tværtimod kæmper sammen med os, så vi får nye chancer for at bære frugt.

Og hvordan kan vi så komme hen til den tro? Hvordan vikler vi os ud af os selv, og vores årsags-virkningstankegang og hen til Gud?

Ja, den der har ører at høre med, skal høre hvad Ånden siger til menighederne.

Men disse "troens ører" kan vi ikke selv skabe os. De må gives os.

Ingen kommer til tro ved at tage sig sammen. Man må opleve troen komme til sig; opleve at den gør en forskel.

Tro er ikke en egenskab man er født med, så nogle har talent for at tro, og andre ikke har. Så nogle er trosvirtuoser og andre troskrøblinge.

Troen kommer til os udefra, af det der høres.

Den kommer når de bibelske fortællinger bliver levende, når vi får et nyt sprog midt i hverdagssproget, når vi får vist os selv som Gud ser os, og ikke som vi ser hinanden.

Så bliver vi ført ind i Guds virkelighed, den virkelige virkelighed, som nærer os og styrker os til, sammen med Gud, at kæmpe kampen mod Døden.

Så sætter vi frugt.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring