Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Fredag den 24. december 2004

Juleaften

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

"Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Luk 2,1-14


Julen er noget som..
Julen er lissom om..
Julen er - det er lidt svært at forklare, men...
Julen er når man ska'...
Julen er når man ka'...
Julen er simpelthen jul!

Sådan lyder det når ungnissen Pyrus og Gutenborg skal prøve at fortælle hvad jul egentlig er.

Julen er simpelthen jul!

Jul skal høres og duftes og smages og opleves inden man ved hvad jul er for noget.

For mig har det altid været sådan at julen begyndte i det øjeblik man sad i kirken og hørte ordene: "men det skete i de dage, at der udgik en befaling....."

Og så kom hele den velkendte fortælling fra den stjerneklare nat i Betlehem, med frysende hyrder på marken og engle, der strålede og sang lovsang.

Evangelisten Lukas er en fremragende fortæller.

Man skulle næsten tro at han havde lært af H.C. Andersen, der engang sagde: Jeg fortæller skam for børnene, men jeg husker på, at deres far og mor sidder og lytter til, og dem må man give noget for tanken.

Sådan skulle man tro at også Lukas har tænkt, når han så malende har beskrevet det unge par med æslet, trængslen i Betlehem pga. folketællingen og endeligt fødslen i stalden.

Det er ligefør at man selv får lyst til at tilføje en enkelt lille ungnisse på høloftet, så alle julens ingredienser er på plads.

Lukas fortæller for børnene, men han husker jo også på forældrene og giver os noget for tanken.

Og hvad gemmer sig så dér? Hvad er jul egentlig, hvis man skal sige lidt mere, end bare "julen er simpelthen jul"?

Ja, englen siger det til hyrderne: "i dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren".

Julen er at der er født os en frelser, og julen er den fred og glæde det fører med sig.

En frelser frelser mennesker. Hyrder såvel som os i dag. Og en frelser frelser fra fare.

Hvor der ingen fare er, er det meningsløst at tale om frelse.

Efterhånden som barnet fra Betlehem voksede til og blev en mand, der tog rundt og prædikede og helbredte blev det klart, at den fare han frelser fra, er den største af dem alle: døden.

Ikke nødvendigvis faren for at komme "ulykkeligt af dage", eller for som en anden Abraham at dø mæt af dage, men faren for, at vi føler livets krav størrer end vi magter, så vores liv derfor går i stykker.

Døden er farligst, når den sniger sig ind i vores hoveder, ind i vores liv, og sætter sit fortegn her, midt i alt det, der er godt, og bliver bestemmende for vores liv - midt i livet.

Så vinder døden over livet, og det er indimellem så snublende let at komme til at lade den gøre det. Derfor er døden vores største fjende.

Men i dag er der født os en frelser for at det ikke skal ske.

Livet har vundet over døden, lyset over mørket, sådan at det kan skabe fred og glæde i vores hjerter.

Julefred, præcis som det hændte engang for lang tid siden.

Det var julenat i 1914, og første verdenskrig hærgede Europa.

Der blev kæmpet fra skyttegravene og kuglerne føg soldaterne om ørerne, hvis de stak hovedet lidt for langt op.

Men julenat 1914 skete der et mirakel; Julefreden sænkede sig.

Julehimlen over de britiske styrkers frontlinie i Flandern var kold og klar. Frosne lig lå spredt over slagmarken. Tankerne hos alle soldaterne gik til dem derhjemme; til forældrene, til konen, til børnene. Hvordan holder man jul under sådanne omstændigheder?

Det var vist tyskerne, der begyndte: Pludselig kunne de engelske soldater høre "Glade jul", sunget på tysk.. Briterne stemte i og satte stearinlys langs kanten på skyttegravene.

En tysk officer gav sig til på perfekt engelsk at synge en skotsk balade og de engelske soldater blev overvældede. De følte det, som om krigen pludselig var slut.

Nyheden spredte sig som en løbeild, og snart deltog også franske og belgiske soldater. Langs den 40 km. lange frontlinie i Belgien aftalte man at holde julefred.

Freden holdt sig hele julen. Da det blev 2. juledag havde den bredt sig over hele vestfronten fra Nordsøen til den Schweiziske grænse. Soldaterne arrangerede fodboldturneringer, tog på kaninjagter sammen og man begravede i fællesskab de døde.

Livet havde vundet over døden. Et kort fantastisk øjeblik, midt i larmen af kanoner og geværild, var den der for en stund;

Freden, stilheden, der skyldtes dette særlige, som hverken Pyrus eller Gutenborg har ord for, men som Lukas havde tanke for.

Fordi der er født os en frelser.

Fordi julefreden er den fred et menneske oplever, når det ved, at Gud er nær.

Hans fred er ikke altid våbenhvile, men hans fred er, at vi forliger os med ham og med det liv, han har skænket os.

Freden er, når vi opdager, at han er hos os og vandrer ved vores side livet igennem, hvordan livet så end ser ud for os.

Lad os ønske for hinanden, at Gud selv, i aften vil lade julefreden sænke sig over alles hjerter.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring