Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Lørdag den 25. december 2004

Juledag

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe." Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

"Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!"

Luk 2,1-14


Julen i år har stået i genudsendelsernes tegn.

Begge julekalendrer for børn - Pyrus og Jul på Kronborg - er set før, og såmend om ikke også dem for de voksne er det.

DR og Tv2 hylder genbrugspolitikken, men når noget er godt, så gør det jo heller ikke noget.

Og det mener vi så også her i kirken!

Ikke at I får samme prædiken som sidste år, dog;

men ikke nok med at vi i går hørte det selvsamme juleevangelium, som vi hører hver juleaften; Vi hører det igen i dag.

Det, der er godt, kan vi tilsyneladende ikke høre tit nok.

"Rør blot ikke ved min gamle jul", tænker man. Alt skal være, som det også var sidst, så skal det nok gå.

Alligevel er dagen i dag en ny dag. Et barn er født os, en søn er givet os.

Der er sket noget nyt.

Men hvad da? Hvad er der sket?

Er det ikke det samme kedelige barn, som blev født samme nat sidste år, og året før igen?

Er det ikke den samme kedelige kristendom præsten endnu engang prøver at forkynde?

Jo, det er lige hvad det er!

Men humlen i det hele er, at lige præcis dét barn, der blev født, og den kristendom han førte med sig, betyder at verden er blevet ny.

"Se mor, jeg gør alting nyt", stønner en blodig og gennempisket Jesus langfredag til Maria, da han går forbi hende slæbende sit kors til Golgatha. Ifølge Mel Gibsons film "Passion of the Christ".

Jeg har ikke set filmen, men øjeblikket her skulle være et af de mere fredfyldte mellem torturscenerne og kødtrevlerne og de blodige lemmer.

"Se mor, jeg gør alting nyt". Fordi Kristus virkelig gjorde alting nyt.

"Al verden stod i Satans pagt,
da brød vor Jesus frem med magt,
og rev os ud med blodig hånd
af alle vore fjenders bånd"

som Brorson skrev det, og vi lige har sunget det.

Lige siden syndefaldet har paradis været lukket land for os; endda stærkt bevogtet af Keruber med flammesværd.

Gud var vred, og Han havde sendt menneskene bort fra sit åsyn og ud til livet og døden i verden udenfor.

Endda med en straf: Eva skulle føde sine børn i smerte og begære sin mand, men han skulle herske over hende.

Adam skulle arbejde i sit ansigts sved, uden at agerjorden ville lade andet end tjørn og tidsel spire frem.

Og når det var slut skulle mennesket tilbage til jorden. For af den var det taget: Ja, jord er du, og til jord skal du blive.

Sådan ser livet ud for dem, der ikke har noget håb. For dem, der ikke har hørt det kristne budskab og taget det til sig.

For hvad er da livets mening: Arbejde, slid og slæb. At man kommer fra ingenting og går mod ingenting. Ingenting kan man tage med sig, "der intet nyt er under solen", som prædikeren ville sige det.

Man kan bare håbe på at der bliver tid til lidt fornøjelser ind i mellem, inden det hele er slut, og lyset for alvor bliver slukket.

En forfærdentlig forstemmende livsfilosofi efter min mening.

Blind og døv overfor virkeligheden!

For sandheden er jo at barnet fra stalden i Betlehem åbnede paradisporten for os igen.

"Menneskefaldet blev til frelse vendt, menneskets adel på ny erkendet", skal vi synge i morgen.

Og hver gang vi holder begavelser eller bisættelser i kirken så har den gamle Adams straf netop også fået et nyt og glædeligt vedhæng:

Jord er du og til jord skal du blive, men af jorden skal du igen opstå!

Det er det nye, og det er sandelig ikke så lidt.

Man kan så indvende, at så er der da ikke sket noget nyt siden år 33, dengang Jesus blev korsfæstet og opstod fra de døde, men det passer heller ikke.

For det nye der dengang skete, sker faktisk hele tiden. Det er det, der giver os håb og livsmod og lyst til at leve.

Døden er ikke noget vi kan være ligeglade med så længe vi selv er levende. For døden lever vi frem i mod og den kan farve og bestemme hele vores liv, hvis vi lader den snige sig ind på os, selv i levende live.

Hvad er der overhovedet ved det hele, hvis alt bare ender med død og ingenting? Tænker man så opgivende. Hvorfor blev jeg overhovedet født? Hvad skal det hele til for? Er livet bare en endeløs genudsendelse?

Det sjove er at juleevangeliet bliver vi aldrig trætte af at høre på. For det hævder nemlig at livet absolut ikke er en genudsendelse. Evangeliet selv gør livet nyt, det skaber håbet og livslysten i os at vide at døden er overvundet.

Tager vi det på ordet, ser vi pludselig muligheden for at det tyngende åg kastes af os, at hvert støvletramp skal forstumme. Muligheden for fred og glæde.

Og se, så bliver alting nyt.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring