Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 26. december 2004

2. Juledag

Jesus sagde: "Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer; nogle af dem vil I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne slægt.

Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!"

Matt 23,34-39


Det er faktisk juletale evangeliet møder os med i dag, 2. juledag, selvom det måske kan knibe med at høre juletonen i fortællingen om Skt. Stefan eller i Jesu dystre forudsigelser om Jerusalem.

Nu gik det ellers lige så godt. I hele to dage har vi hørt om barnet i stalden; har måske haft lidt i baghovedet at tiden da vist helt var gået i stå i kirken, siden den kunne byde os at vi skulle høre den samme tekst to dage i træk.

Men hva’ - omstillingsparathed har man vel heller aldrig forbundet med kirken.

Og så bliver vi så sandelig budt det i dag!

Var ørerne fedtet ind i vellyd og englesang, så bliver de sandelig åbnet i dag med blod og pisk og stening.

Hvad er der blevet af den store glæde, englen forkyndte for hyrderne?

Den er her faktisk stadig. Evangeliet møder os stadig med juletale.

Julen er på mange måder paradoksernes og kontrasternes højtid.

Vi synes helst at alle skal være glade.

Til jul søger vi freden og harmonien. Vi drømmer om uskyldsren jul som i Nødebo Præstegård - med børn og voksne i lykkelig krans om det strålende juletræ.

Julen skal helst være et helle. En konfliktfri zone, en problemfri oase.

Men samtidig er julen på mange måder årets sværeste højtid.

Der er så meget på spil, og vi er så sårbare.

Vi glæder os til at være sammen med familien og gaver og til at gi’ gaver, men frygten og mistanken lurer også lige bagved:

Blev han nu egentlig RIGTIG glad for den sweater jeg selv havde strikket. Lød det "tak" ikke lidt spagt?

Eller: øv, farven - mærket- faconen- var helt forkert, der er ikke blevet hørt efter, da jeg sagde hvad jeg ønskede mig!

Julen kan være en forfærdentlig svær tid for den familie, der lige har været en tur forbi gravstedet inden de fulgtes ad til gudstjeneste.

Til jul føles savnet og tomrummet ekstra stærkt.

Det kan være tungt at synge: glade jul, dejlige jul, hvis man skal holde den uden sine delebørn, eller uden sin mand.

Det er jo også virkeligheden om julen.

At verden er så langt fra perfekt, at det indimellem gør rigtig ondt.

Og hvordan reagerer så sådan en uperfekt falden verden, når den møder det guddommelige og ophøjede? Modtager den med åbne arme og lader sig belære?

Johannes skriver: "Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke."

For evangeliet vil altid vække modsigelse.

Det er klart, når evangeliet er Guds "ja" til mennesker, og Guds "nej" på én og samme gang.

Nej - vi kan ikke frelse os selv,
Nej - vi kan ikke klare os uden Gud
Nej - det ligger ikke i vores magt at bygge den perfekte verden,

Men,

Jo - Gud vil godt komme til jorden. Han har ikke afskrevet os.
Jo - Han vil godt frelse os og hjælpe os ud af vores vildfarelser.
Jo - Han vil godt komme til den virkelige verden; 2. juledags verden og ikke blot til en glansbilledverden a la Nødebo præstegård.

Gud kunne have valgt at holde sig for sig selv, og lade os og verden sejle vores egen sø.

Men Gud valgte at forlade sin himmelsal - på trods af at det betød ikke blot stald og krybbe, men også kors og død.

Og hvorfor?
Af kærlighed svarer bibelen.
For således elskede Gud verden.
Guds kærlighed - anden begrundelse gives ikke, for kærlighed kan heller ikke begrundes.
Den man elsker elsker man, og sådan er det.

Derfor fejrer vi jul - fordi Gud har tabt sit hjerte til verden - til dig og til mig.

Men kærlighed binder.

I vielsesritualet lyder det: "Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd."

Kærligheden er fuldkommenhedens bånd.

Et bånd, fordi den, der elsker må vælge. Har man giftet sig, kan man ikke vedblive med at leve somom man var ungkarl. Har man giftet sig med én, kan man ikke også gifte sig med en anden.

Det er "hårdheden" i kærligheden. At den binder én. Det er prisen.

Julenattens kærlighed er også et bånd. Det bandt Gud til mennesker. Det havde sin pris, og derfor kan denne kærlighed også opleves som hårdhed.

For barnet i krybben havde det en pris: stald og krybbe, kors og død.

For Skt. Stefan havde det en pris: døden ved stening.

Og dog er det jo sagt, at "den, der søger at redde sit liv skal miste det, og den der mister sit liv på grund af mig, skal redde det."

For så meget er fuldkommenhedens bånd værd, at har man fundet "den eneste ene", så opgiver man gerne livet som ungkarl. Så er den tilværelse ikke værd at redde. Så er der så meget mere liv i det nye.

Det man mister kommer aldrig bare op på siden af det man får.

Mister man sit liv på grund af Kristus, ja så er det fordi man allerede har reddet sit liv i Kristus, og det er ikke fyldt med gråd men med glæde.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring