Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 16. januar 2005

Sidste søndag efter helligtrekonger

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: "Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias." Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!" Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: "Rejs jer, og frygt ikke!" Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene.

Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem: "Fortæl ikke nogen om dette syn, før Menneskesønnen er opstået fra de døde."

Matt 17,1-9


Nu er vi midt i januar. Året er vendt og dagen er taget til med omtrent en ½ time.
Og det kan egentlig godt mærkes. Det er blevet lidt lysere. Ikke meget, men alligevel nok til at man så småt begynder at tro på at der er liv og lys og forår forude.

Lyset er kommet til jorden igen. Solenes sol fra Betlehem, som steg op i østen.
Lyset kom egentlig til verden julenat, men - sådan som det er med så mange ting - så tager det lidt tid, før det rigtig går op for os, hvad det var der skete.
Hvilken forskel han gjorde - drengebarnet i krybben i Betlehem.

Han er allerede blevet en voksen mand nu, og har vandret rundt i nogen tid sammen med sine disciple.

Men selvom Jesus var voksen og udfoldede sit liv som sand Gud og sandt menneske, og selvom disciplene var tæt på ham, så var det alligevel ikke altid helt indlysende for dem, hvem han var.

At han virkelig var Guds søn. Sand Gud og sandt menneske.
Det menneskelige var de naturligvis klar over. De kendte sikkert både hans mor og hans søskende og vidste hvor han var vokset op.

Han var en god læremester, en stor healer, en klog guru, som så mange andre karismatiske og vise mennesker var det, også på den tid.

Men det guddommelige?
Lyset, der kom fra ham og oplyste sammenhængene og de mennesker han færdedes iblandt. Hvor kom det fra?

Det fik de tre disciple Peter, Jakob og Johannes en dag svar på.

Det skete ikke ved lange meditationer eller streng religiøs faste eller uophørlige bønner, der kunne tænkes at rense sindet og føre dem til oplysning.

Ikke derved; for kristendom handler aldrig om menneskets opstigning til Gud, men derimod om Guds nedstigning til mennesket.

De stod en dag på toppen af et højt bjerg; og dér så disciplene Jesus i et helt nyt "forklarelsens lys".
De så med et, at i Jesus stod de ansigt til ansigt med selveste Gud.

Det er ikke så underligt, at de blev grebet af rædsel og faldt ned med ansigtet mod jorden, da de hørte røsten fra den lysende sky: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag."

At være så tæt på Gud er både vidunderligt og frygtindgydende - men Jesus rejste dem op med ordene: "Frygt ikke."
Som en forudgribelse af englens: "Frygt ikke" til de rædselsslagne kvinder ved den tomme grav påskemorgen - men også som en understregning af, at nok er Gud frygtindgydende, men han er jo også den, der i Jesu skikkelse fulgtes med dem, på vejen ned ad bjerget igen.

Disciplene var rigtignok af sig selv gået op på bjerget, men ikke som en "opstigning" til Gud, for Han havde i virkeligheden været med dem hele tiden, nede i dalen og ude på søen, og Han gik også med dem ned ad bjerget igen bagefter.

Disciplene fik syn for sagen angående Jesu guddommelighed.
Det er ikke så underligt at man siden har kaldt bjerget for "forklarelsens bjerg."

Disciplene så lyset den dag, de fik den stille, varme forklarelses-fornemmelse, der giver ro i sindet.
"Herre, det er godt at vi er her", som Peter sagde.

Men hvis man spørger sig selv om de så også fik en forklaring på alt det, de ikke forstod, så tror jeg nok at svaret er nej.
Det er ikke forklaringens bjerg, men forklarelsens!

I det hele taget duer forklaringer ikke rigtig, når det gælder troen - kristendommen kan ikke give et klart og entydigt, logisk og rationelt svar på alle de "hvorfor’er" vi stiller os i livet.

Alligevel rummer forklarelsens bjerg en afklaring - eller en oplysning.

For disciplene så jo ikke blot et stærkt lys;
- enhver som har prøvet at se ind i et stærkt lys ved, at så bliver man bare blændet og kan ingenting se -
men disciplene så i Jesus ham, der er verdens lys.
De så ham, som kaster nyt lys på os, og på Gud, så vi lærer at se Gud som en nærværende og kærlige far.

Forklarelsen betyder ikke en forklaring på alt det, vi drømmer om at forstå med fornuft og logik - forklarelsen betyder derimod oplysning;
at det dunkle og usynlige bliver gennemlyst, så vi ser, at det er godt, også selv om vi ikke forstår det fuldt ud;

Forklarelsen er at se at Jesus ikke er den, der vil sættes op på en piedestal, tvært imod tegner han Gud som den kærlige far, der står der på vejen og spejder efter sin fortabte søn, selv når han har været helt nede at ligge i skidtet i svinestien.

Kristendom handler om at det aldrig er ved egen kraft og stræben at vi kan finde Gud;
det handler derimod om at opdage at vi allerede er fundet af Gud; vores navne er i dåben skrevet ind i Guds hjerte, vi skal blot turde tro det.

Dén dag på forklarelsens bjerg, troede disciplene det.
De så hvem Jesus var og er.

Og det var fristende at forblive i den stille og varme forklarelses-fornemmelse.
- man kunne jo lige bygge tre hytter og slå sig ned permanent.

Men den går ikke.
Hver gang man synes man har kæmpet sig op på toppen af sine uafklarede spørgsmål og endelig fundet et svar på hvor man selv og resten af verden er på vej hen, og har nået en eller anden form for behagelig forklarelse, ja, så må man jo ned igen.

Dagen i morgen er altid en ny dag, som ingen kan vide hvad vil bringe.
Det eneste vi med sikkerhed kan vide, er at Jesus følger med os ud i det uvisse og ind i fremtiden.

Og så har han lovet os, at hvor bare to eller tre er forsamlede i hans navn - alle steder hvor vi holder gudstjenester - dér vil han være sammen med os.

For gudstjenesterne - vores kirker, som næsten altid er bygget på det højeste punkt - virker for os som "forklarelses-bjerge"

Her er lyset fra Gud; hér har Guds søn lovet at åbenbare sig.
Her må vi hente nyt mod og ny kraft til at komme ned på jorden igen - vende tilbage til hverdagen med dens krav til os.

Her må vi lytte til Guds ord, det ord der vender op og ned på vore vante forestillinger - så vi ser os selv i et nyt lys.
Først og fremmest må vi lytte til hans "frygt ikke!"- så vi frimodigt kan give os i kast med det liv og de opgaver, Gud giver os.

Kirken som "forklarelsens hus"
Det er store ord - men hvor skulle vi egentlig ellers gå hen?

Amen

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring