Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 6. februar 2005

Fastelavn

Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: "Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?" Men Jesus svarede ham: "Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed." Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!"

Matt 3,13-17


To spørgsmål melder sig umiddelbart efter denne evangelielæsning:
For det første: Hvad er det for en dåb, Johannes døber med?
Og dernæst: Hvorfor blev Jesus egentlig døbt?

Det sidste spørgsmål tager Mattæus selv op. Man kan fornemme på ham at det er lidt af en provokation at Jesus dengang kom til Johannes for at få noget af ham.
Mattæus lader Jesus selv beordre Johannes til at døbe "for således bør vi opfylde al retfærdighed" - som han siger.

Men først og fremmest: hvad er det for en dåb, Johannes døber med? Er det den samme som vi bliver døbt med?

Ja, Johannesdåben er en vanddåb, en omvendelsesdåb, en renselse fra ens synder.
Omvend Jer, for tiden er inde - øksen ligger allerede ved træets fod! , råbte Johannes til de fine byfolk inde fra Jerusalem.

Johannesdåben er altså ikke helt det samme som vores dåb, den er en del af den; vi bliver døbt med både vand og Helligånd.

Johannes er helt i tråd med de forudgående gammeltestamentlige profeter, der kaldte til bod og omvendelse.
Omvend Jer og undgå derved Herrens vrede. Det er på høje tid.
Alt jeres skidt og snavs skal vaskes af jer, så I kan blive rene igen, som på Noas tid, da verden var nyvasket.
Johannes er den sidste af de gamle. Den sidste profet, der kunne sige sådan, og som kunne døbe udelukkende med vand.

For den dag Jesus blev døbt skete der noget meget afgørende.
Johannes vidste udmærket godt at Jesus ikke havde behov for at blive renset for sine synder, brug for omvendelse og for at gøre bod.
Han var Guds egen søn, det sande menneske, der levede sit liv uden synd overhovedet.
Alligevel ville han døbes.
For at vise at Guds søn i et og alt gør fælles sag med mennesker.
Og vel også for at vise, at omvendelsesdåb for at afvende Guds vrede er formålsløs.

Frelse er ikke at "gøre noget", så Gud holder op med at være vred, - bringe et offer af en eller anden slags - men frelsen er uforskyldt at blive tilgivet.

Frelsen er at Gud vil være syndige mennesker nær, ligegyldigt hvor snavsede og beskidte vi end er.
Han vil være os så nær, at Han vil lægge sig ind under de samme vilkår som vi er under.
Han vil døbes som os.

Det er lidt pudsigt i en tid som vores, hvor en stor del af vores liv går ud på selviscenesættelse: på at gøre én selv til noget helt særligt og specielt, én der adskiller sig fra mængden, én hvis fødselsdag, eller bryllup eller jul skal fejres bare lidt anderledes end det almindelige -
Midt i vores selviscenesættelse af det usædvanlige, der gør Jesus alt for at være almindelig og ordinær.
Han vil komme os imøde, dér - på det sted - hvor vi alle sammen ligner hinanden. Dér hvor vi bare er mennesker, som alle andre.
Dér hvor vi ikke har gjort noget specielt - bragt et offer - for at møde Ham.

Jesus blev døbt som et helt almindeligt menneske, for at møde os dér, hvor vi er.

Og så var hans dåb jo alligevel lidt anderledes.
Jesus var nemlig den første, der blev døbt med vand og Helligånd - i form af duen, der dalede ned fra himlen.

Men han var ikke den sidste, der blev døbt således. Enhver dåb siden ham er med vand og Ånd.

Og nu i dag på fastelavns søndag, hvor man møder udklædte børn i massevis, kan det være på sin plads at dvæle lidt over udtrykket at man ved dåben blive "iklædt Kristus"

Det sker ikke ved Johannesdåben; hans dåb iklæder ikke så meget, som hans hårde ord i stedet klæder folk af til skindet.
Vanddåben afklæder, men ånden iklæder.
I dåben siger Guds ånd til os alle - som den sagde til Jesus: "du er mit elskede barn, i dig har jeg fundet velbehag"

Vi bliver iklædt Kristus - klædt på til at være et Guds barn.

Fortællingen om Jesu dåb indvarsler fastetiden op til påske.
For efter at Jesu selv var blevet døbt gik han ud i ørkenen og fastede dér i 40 dage.
Der er nu 40 dage til påske.

På næste søndag skal vi høre om hvor svært det er at faste og give afkald. Om hvordan Jesus fristes af djævelen dengang han var i ørknen, og om hvordan han afviser fristeren og er stærk i troen.

2. og 3. søndag i fasten hører vi om dæmoner, der kommer og besætter mennesker, hvis de ikke fylder deres indre op med den gode ånd.
Når man gør rent, og renser ud, gør man også plads for nyt, og man skal se til, hvad for nyt man inviterer indenfor.

Midfaste søndag hører vi om mad i lange baner. Brødunderet, hvor der blev 12 kurve fulde tilbage af kun to fisk og fem brød.
For til midfaste er det gået op for os at "mad" ikke kun er fysisk føde, men åndelig næring for sjælen.
Mennesket lever ikke af brød alene.

Fastetiden afbrydes af Maria Bebudelsesdag, som jo kun kan ligge 9 måneder før jul, og så er vi fremme ved palmesøndag, hvor påskebegivenhederne skydes i gang.

Og vi mindes om at også vi er døbt til hans død.

Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? - spørger Paulus i Romerbrevet.
Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.
For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.

Vi kan leve et nyt liv, fyldt med Gudsnærvær og mening, ene og alene fordi Han vil være med os alle dage indtil verdens ende.

Amen

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring