Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 13. marts 2005

Maria Bebudelsesdag

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud." Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.

Luk 1,26-38


Maria var sandsynligvis i gang med ganske almindeligt hverdagsarbejde da evigheden brød ind i hendes liv.
Hun var en helt almindelig pige fra landet, ikke ret gammel, ikke noget særligt. En af os.

Hun var uberørt, jomfru, fortæller evangeliet os. Almindelig, ung, uberørt af livet.
Men jeg skal love for at denne tornerosesøvn blev brudt af brat opvågnen. "Se jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord" siger Maria. Det betyder JA. Og straks hvirvler begivenhederne afsted.

Marias uberørthed af livet er forbi. Hun skal som ugift barnemor, møde skam, skæld ud og hån.
Og som mor til et meget specielt barn, opleve den angst og utryghed som følger med at måtte se sit barn gå ganske andre veje end man kunne ønske sig.

På et tidspunkt opsøger hun ham mens han er på vandring med sine disciple. Da ber hun ham om han ikke nok vil komme hjem; komme hjem og være en god tømrer og en god søn.
Nej svarer han og fortsætter Den der siger sådan er ikke min mor !

Til sidst skal hun opleve det værste nogen mor kan komme ud for. Hun skal stå og se magtesløs til, mens hendes søn dør.

Marias tornerosesøvn er forbi da hun siger JA til Gud. Fra da af er hun ikke længere uberørt.

Og hvordan I alverden har hun dog kunnet sige ja til det?

Vi har måske vænnet os til at se Maria som en feteret skikkelse fra den bibelske verden.
Tænkt at hun var heldig: Gudsfødersken, Guds mor, hende om hvem man virkelig - som Gabriel gjorde det - kunne sige: hun har fundet nåde for Gud.

Men sådan har det jo ikke været. Alt det er bagklogskab.
Virkeligheden var graviditet i utide, flugt til Ægypten med et spædbarn på armen, usikkerhed overfor fremtiden og stor stor sorg over at skulle lægge sin egen søn i graven.

Hvordan i alverden har hun dog kunnet sige ja til det? Hvorfor løb hun ikke skrigende bort, da Gabriel viste sig, eller i det mindste mere afdæmpet takkede pænt nej, med henvisning til at hun var for ung og uvidende og at Guds søn i øvrigt ville have langt bedre chancer for succes, hvis han kom til verden i et lidt højere socialt lag.

Ja, det kan man jo kun gisne om.
Jeg tror Maria virkelig blev tiltalt den dag af englen. Jeg tror Gabriel "talte troen frem" i hendes hjerte, så hun ikke kunne andet end at sige ja.

Jeg tror Maria hørte Guds stemme gennem Gabriel, der talte om nåde og kærlighed og tilsagn om kræfter til at bære hvad hun nu blev pålagt.
Derfor sagde Maria JA - ske din vilje.

I mange kirkers gamle dåbsfade - de messingfade, der i slutningen af 1500-tallet blev lagt ned i døbefontene, dengang man gik over til overøsning og ikke fuld neddykning af barnet til dåb; - i mange af disse dåbsfade er afbilledet scenen fra Maria Bebudelsesdag.

Englen Gabriel, der komme ind til en måske siddende jomfru Maria og fortæller - bebuder - hende de kommende begivenheder.

Da jeg i sin tid blev opmærksom på det, undrede det mig først; Hvorfor har så mange kirker valgt lige netop dét billede på bunden af dåbsfadet?
Hvorfor ikke Jesus, der tog de små børn i favn, eller Johannes, der døbte Jesus i Jordanfloden?

Men symbolikken er selvfølgelig klar nok: ønsket om at barnet ved dåben undfanger Jesus i sit hjerte, sådan som Maria undfangede ham i sit moderliv på Maria bebudelsesdag, i dag - 9 måneder før juleaften.

De mange dåbsfade afbilleder ønsket om at dåben skal befordrer den lille bitte spirer af tro, som senere kan vokse sig stor og give afgrøde i form af et godt og gudvelbehageligt kristeligt liv.

Og endelig er Marias reaktion på englens bebudelse også forbilledelig for vores tro.

Først gør hendes forstand oprør: hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand? - spørger hun, men da Gabriel forklarer om Elizabeth, der også er gravid på forunderlig vis, giver Maria slip på sin forstand og modtager budskabet i tro, med ordene: "Se jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!"

Forstanden har opgivet sit oprør. Forstanden står stille, fordi troen har sejret og taget budskabet til sig.

På samme måde som vi kan have det med trosbekendelsens ord om Jesus: Guds enbårne søn, undfanget ved helligånden, født af jomfru Maria.

Vores forstand gør nok oprør når vi hører dét: Gud, der bliver menneske - født af en jomfru. Det ligger milevidt udover hvad vores forstand kan forstå og rumme, derfor gør den oprør.

Vores ører støder sig på udsagn om børn, der er undfanget på så underlig en vis, og født af en jomfru - for vores ører lytter måske mest efter de tekniske detaljer, oprindelsen, - men himmelsk oprindelse for et jordisk menneske, ligger jo udover hvad vores forstand kan rumme.

Derfor oprøret.

Fordi vi ikke har hørt hvad det er trosbekendelsen virkelig siger: den taler nemlig ikke til en voksen forstand om oprindelse og tekniske detaljer, men den taler til tro om et liv, der af Jesus blev levet som en søn i forhold til sin far: Gud den almægtige, himlens og jordens skaber.

Da Maria overgav sig og lyttede til englens ord i tro, stod hendes forstand stille.
Når vi fornemmer at trosbekendelsen taler til tro og om nåde, kan det også hænde at vores forstand for et velsignet øjeblik står stille, så vi kan høre guddomsfaderhjertet slå.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring