Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 20. marts 2005

Palmesøndag

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage." Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
"Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl."
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
"Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!"
Matt 21,1-9


Palmesøndag er indledningen på påskeugen. Påskeferien er skudt i gang for skolebørnene og for de fleste andre også - solen skinner og foråret er lige på trapperne - folkemængden i dagens evangelium er trængt ud på gaderne, de er begejstrede og råber hyldestråb til Jesus, da han rider ind i Jerusalem.
Alt er dejligt.

Alligevel er der noget dobbelttydigt ved dagen i dag.
Der er et spørgsmål, der ikke er til at komme udenom: Er palmesøndag egentlig en festdag?

Hører vi hosiannaråbene som jublende glade hyldestråb til den nye konge eller overdøves de allerede lidt på forhånd af langfredagsråbet: Korsfæst Jesus, Korsfæst ham?
Hvad ser vi egentlig i Jesus - en taber eller en vinder - en fiasko eller en succes?

Man kan let komme i tvivl.
Tag nu de ord vi hørte Mattæus citere fra Profeten Zakarias - de ord han ser gå i opfyldelse ved Jesu indtog:
Sig til Zions datter,
se din konge kommer til dig,
Sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.

Der er bestemt ikke megen pomp og pragt over det citat - en sagtmodig mand på et æsel.

Men Mattæus sjusker med sine citater - for i Zakarias' bog står der ikke kun, at kongen er sagtmodig, der står også at kongen er retfærdig og sejrrig - og ta'r man fortsættelsen med, så profeterer Zakarias at æselkongen skal tilintetgøre krigsredskaberne og udråbe fred, for at herske til jordens ender.

Så hvad er egentlig sandheden om Palmesøndag?
Et triumftog eller et tragisk liv, der synger på sidste vers? Man kommer let i tvivl.

Det er som i Allan Olsens ballade om Tårnspringer Thomsen fra Tåstrup - fra hans CD "sange for rygere" - hvor han skriver om hvordan denne her tårnspringer underholder til det lokale kræmmermarked, ved at kravle 30 m. op og så ellers hoppe ned i hvad det svarer til en spand vand.

Folk begyndte at råbe - kom nu - hop!
Et flertal der kræver, er umuligt at stoppe,
så tårnspringer Thomsen begyndte at kravle op.

Han hed faktisk Jamie Jamieson,
Men det var der ingen der ku’ sige derfra hvor jeg kom.
Det var også fuldstændig ligemeget hvad han hed
Det eneste vi vil se var en mand, der faldt ned
Vi kaldte ham Tårnspringer Thomsen fra Tåstrup.

Ude over havet var himlen sort,
Tårnspringer Thomsen stod ved himmeirg’s port
som engang en håndværker på sit kors
stod han stille lidt med armene spredt ud på tværs, som engang en håndværker i Palestina
var han halvvejs en helt
halvvejs noget man ku’ grine af.....

Og det går hverken værrer eller bedre end at Tårnspringer Thomsen hopper ned og slår sig ihjel.
Og tvetydigheden står tilbage - den, som også var Jesu tvetydighed - halvejs en helt, halvejs noget man ku’ grine af.

Var det et tragisk liv, eller var det konsekvensen af at have en djævelsk trang til at blive husket som mer end sin far - som Allan Olsen skriver.

Hvordan ser vi på palmesøndag - hvordan ser vi på vores liv?

Det er jo en gammel sandhed at det sete afhænger af øjnene der ser.

Går vi til evangelisten Johannes, så er svaret klart: Han forstår simpelthen korset som det sted hvor Jesus bliver ophøjet og herliggjort.
For Johannes er den Jesus, der hænger på korset den endegyldige sejrherre.
Guds stærke søn, der selv bærer sit kors hele vejen ud til Golgatha og dør med ordene: Det er fuldbragt.

Johannes har en helt anden synsvinkel end Mattæus.
Mattæus fortæller kronologisk - Johannes er bagklog.
Om Palmesøndag er en festdag eller en sorgens og smertens dag - afhænger altså af synsvinkelen.

Akkurat som det gælder, når vi ser på vores eget liv.
Det liv som dybest set altid er en kampplads. Det liv der er så - nogle gange ubærligt - åbent for tolkninger. Det liv, der er så tvetydigt.

Fokuserer vi på lidelserne? - er vi som små Strindberg’ere, der synes at sortsyn er klarsyn?
Eller nøjes vi - som andet danskpop-musik - med kun at tælle de lyse timer?

Forhåbentlig gør vi lidt af begge dele. For udelukkende at gøre det ene - hvad det så end er - ville være løgn.
Virkeligheden er altid begge dele. Glæden er her virkeligt, men ulykkerne kan vi ikke rende fra; Livet er lykke og smerte - sorrig og glæde - for alle mennesker.

Men når jeg alligevel tager det op som et spørgsmål, er det fordi, der er en verden til forskel mellem at se med lidelse og død i fokus, eller at se alt i livet i påskelyset - se alt i lyset af Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad mig vende tilbage til Jesus på æslet.
For lige inden Jesus sætter sig op på æslet har han helbredt to blinde - åbnet deres øjne.
Og egentlig tror jeg det er det Jesus mest af alt vil os mennesker - åbne vore øjne - så vi ser Gud og hinanden og det liv vi lever med nye øjne.
Ser at Gud har tændt lys i mørket.

Evangeliet vil åbne vore øjne så vi i Jesus på æslet ser Guds søn som den, der er villig til at gå ind i livet også der hvor det gør mest ondt.

Sagtmodig kaldes han - der er intet højtråbende overmodigt over manden på æslet, men der er et sagte mod, en stilfærdig tillid til, at dér hvor livets Gud er, der hvor den levende Gud følger med, der må mørke, lidelse og død i sidste ende give fortabt.

Så hvad ser vi egentlig i palmesøndag?
Hvad ser vi i livet?
Noget billigt opreklameret skidt, det bare gælder om at få mest ud af så længe man har det?
Eller er det Guds dyrebare gave - en gave Gud har betroet os i tillid til at vi vil dele det med hinanden.

Palmesøndag kræver et svar, for Jesu indtog er ikke kun en historie der foregik for henved 2000 år siden.
Historien er altid nutid.
Om vi vil, så er det her og nu at Jesus gør sit indtog og rider ind i vores hjerter, så vi med tro og tillid kan se trygt på resten af vores liv, og det, der følger efter.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring