Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 1. maj 2005

5. søndag efter påske

Jesus sagde: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.

Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen."

Joh 16,23b-28


"Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det" - står der i Markusevangeliet, sådan som vi hører det hver gang der er dåb her i kirken, om Jesus, der tager de små børn i favn og velsigner dem.

Og i en vis forstand er det nøjagtig det, gudstjenesten i dag handler om.
At blive taget i favn, blive velsignet og taget imod ligesom et lille barn.

"Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig", siger patriarken Jakob til den mystiske fremmede, der kæmper med ham i nattens mulm og mørke, og som viste sig at være Gud selv.

Velsignelse kræver kamp. Og kræver sjovt nok også at man taber kampen; eller - skulle man måske hellere sige - vinder den, som det forsvarsløse barn, hvis styrke netop ligger i dets forsvarløshed og skrøbelighed.

For Guds velsignelse vinder man ikke ved rå muskelstyrke eller ved at kræve sin ret, men ved barnets afmagt og vedholdenhed.

Velsignelse er et stort ord, der dækker over vores længsel efter at livet må lykkes, at det må give mening, at glæden må blive fuldkommen, ja, i dybeste forstand går vi vel alle rundt med en bøn om at Gud vil give os lykke og fylde i den tilværelse der er vores.
Det er velsignelse.

Og den længsel lader det til at Gud vil opfylde. I al fald lyder det til os i dagens evangelium: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal Han give jer det. "Bed og I skal få, så jeres glæde kan blive fuldkommen."
Og det lyder jo godt og lovende og meget ligetil. Som en blanco-check, eller som Janis Joplin, der bad Gud om en Mercedes Benz, så hun kunne være lige så flot kørende som hendes venner.
Bed, og I skal få!

Men, vi hørte jo også historien om patriarken Jakob.

Jakob, der som tvilling nr. to, ikke havde ret til velsignelsen, men snød sig til den.
Det kostede at han måtte stikke af hjemmefra, fra sin familie og fra sit land for at leve i landflygtighed i mange år.

Da han igen vender hjem for at forsone sig med storebroderen Esau, stod han på det tidspunkt vi hørte om, helt bogstaveligt i et vadested; - både i sit liv, og fordi han måtte krydse en mindre flod for at komme hjem igen.

Dér finder Jakobskampen sted. Og Jakob går haltende ud af kampen, men alligevel med sejren i behold.
For han finder ud af at livslykke - Guds velsignelse og følgeskab gennem livet - det snyder man sig ikke til.
Velsignelse vinder man ikke gennem snyderi. Den kæmper man sig til gennem bøn.

Jakobskampen er en god fortælling, fordi den fortæller os, at vi ikke selv skal opfylde de drømme om lykke og velsignelse, vi har.
Først da Jakob indså, at Gud var stærkere end han selv, kunne han slippe sine egne forsøg på at få den velsignelse, han altid havde længtes efter.

Jakobskampen er en god fortælling fordi Jakobskampen dybest set er den kamp, vi alle sammen kæmper for at komme til rette med vores liv, vores kamp for at forstå at Gud er med os i den tilværelse der er vores.

Vi beder - måske ikke altid med foldede hænder og med hørbare ord, og slet ikke altid om noget så banalt som bare en Mercedes Benz - men vi går med en indre bøn om, at Gud vil lade vores liv lykkes, at Han vil velsigne det.
Og når vi - ligesom Jakob - står ved et af tilværelsens mange vadesteder, kan vi heller ikke vide, om vi er købte eller solgte.

Disciplene i dagens evangelium står også ved et vadested.
Det er skærtorsdag aften; de kan stadig nå at vende om, vende tilbage til deres tidligere tilværelse, håbe på at Jesus ikke vil lede dem midt ud i floden, hvor der ingen vej er tilbage uden kamp.

Gennem følgeskabet med Jesus har de netop mærket velsignelse og lykke. De har fornemmet at deres liv fik ny mening; en mening han gav dem, og nu sad han dér og forberedte dem på at han ville forlade dem.

Ligesom Jakob skal disciplene til at kæmpe for at forstå, at Gud er med i deres liv, at de har Guds velsignelse, selv om Jesus forlader dem, og selv om deres liv ikke i alt er, som de selv havde tænkt sig, det skulle være.
Derfor forsikrer Jesus dem: "Beder I faderen om noget i mit navn, skal Han give jer det."

Jesus lover at gennem bønnen skal de atter få adgang til ham, gennem bønnen skal de velsignes, selv om han nu må skilles fra dem.

Ligesom Jakob skal de gøre den erfaring, at velsignelsen over deres liv opnås gennem bøn. Fordi bøn er kamp med Gud, og fordi Gud er lige så nærværende i bønnen som stod han foran os, ansigt til ansigt.

En kamp, der ikke skal vindes men tabes.

Når vi nemlig skal være Ordets gører og ikke blot være dets hører, som Jakobsbrevet fortalte os, og som Kingo også digtede videre på i salmen "min sjæl om du vil nogen tid din Gud i sandhed prise"
Ja, så ligger der i dette ord gøre at vi skal leve vore liv, kæmpe vore kampe med Gud og med hinanden om hvad sandheden og lykken er; vi skal gribe fat i Gud og sige "jeg slipper dig ikke før du har velsignet mig", og vi skal tabe kampen - uforknyt - for derved skal vi se at Han aldrig slipper os men tværtimod tager imod os ligesom et lille barn og velsigner os og fylder os med sit nærvær.

Så gør Ordet: Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.

Amen

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring