Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Mandag den 16. maj 2005

2. pinsedag

Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.

Joh 3,16-21


"Elsker du Jesus?"
- sådan er der vist ikke mange der kan finde på at spørge i dag, men før i tiden, i gamle dage, da både den indremissionske og den grundtvigske vækkelse drog over landet, var det et mere normalt spørgsmål.

Vi ville nok krumme lidt tæer i dag, hvis vi fik det stukket i hovedet, os med al vores religiøse blufærdighed.
"Elsker du Jesus?" Ja, hvem kommer det egentlig - andre end mig og Jesus - ved?

Men ikke desto mindre taler bibelen og især Johannesevangeliet umådeligt meget om kærlighed.
Gud elsker verden, Jesus elsker sin far og sine disciple, og i går hørte vi Jesus sige at "den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham"

Der er ikke så meget religiøs blufærdighed hér.
Selvfølgelig også fordi det "at elske" er noget vi i dag eksplicit forbinder med en følelse. En meget privat følelse endda.
Derfor kan det føles som en utidig og nyfigen indblanding, hvis nogen vil vide om jeg elsker Jesus.
Mine følelser kommer ikke dem ved.

Men, "at elske" som vi hørte det i går i Johannesevangeliet er ikke nær så følelsesfuldt forstået som vi hører det i dag, men nærmere bundet sammen med vores gerninger.

Vi elsker Jesus, hvis vi holder fast ved hans ord.
Og så i øvrigt - tilsyneladende - ligegyldigt hvordan vi har det, hvad vi føler, mens vi altså holder fast ved hans ord.
Gør vi som han har lært os - lader vi vores børn døbe, forsamles vi indimellem i hans navn, ber vi fadervor og siger vi trosbekendelsen, ja så elsker vi Jesus, ligegyldigt hvordan vi ellers har det med det.

At elske er at høre til. Vi hører Jesus til, når vi holder fast ved hans ord. For det er sådan vi kender ham.

I dag hører vi at "således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv."

Man har kaldt disse ord "den lille bibel" - eller "evangeliet på kort form", fordi her er alting sagt; alting sagt om det at være elsket af Gud.

Endnu mere kærlighed.
Men endnu engang ikke nødvendigvis kærlighed af den inderlige følsomme slags.

"Således" er ikke "i så høj en grad og så inderligt" elskede Gud verden, at han gav sin søn.
"således" er sådan elskede Gud verden. På den måde elskede Gud verden, at han gav sin søn.

Det er evangelisten Johannes der skriver det.
Den samme evangelist, der begynder sit evangelium med at slå fast, at da Guds søn fødtes, da er det Guds ord, der får liv iblandt os, og gennem sønnens liv taler Gud selv.

For "på den måde" elsker Gud verden at han vil fællesskab med den og med os, der lever i verden. Han vi kende os og være fortrolig med os. Og det bliver han gennem sin søn, der var en del af os og af verden.

Den, som tror på sønnen, den, som hører hans ord, hører Gud selv, og den, der har hørt Guds egen tale, har fået et sted at være, har fået et hjem hos Gud.

For der, hvor man er elsket har man hjemme.
At elske er at høre til.
Man kan få et andet menneske til at høre til i sit hjerte med kærlighed, såvel som man kan gøre et andet menneske hjemløs med sin vrede.

For i al kærlighed er vreden jo også en mulighed, og dermed nåden en virkelighed.
Hvis ikke vreden overhovedet var en mulighed, så var nåden slet ingen virkelighed.

Det er dette, at være hjemme hos Gud, evangelisten Johannes kalder det evige liv.
Det er i himlen, og det er på jorden, for det er alle vegne, hvor kærlighedens ord høres.

Mit land, siger Herren, er himmel og jord, hvor kærlighed bor!
Der sker Guds Rige.

Og dommen er såmend blot den, ikke at tage imod det.
Dommen er at lyset er kommet til verden.
Så ser vi pludselig hvor mørkt her i grunden er.

Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden; had og dom og straf og skel mellem mennesker, det klarer vi til fulde selv;
Men Gud sendte ham, for at verden skal frelses ved ham.

Og vi bliver frelst når vi elsker Jesus.
For så vil han og faderen selv komme til os og tage bolig i os. Gøre os hjemme hos sig, og dem hjemme hos os.

Men igen, ikke nødvendigvis kærlighed af den inderlige slags, snarere af den udadrettede slags.
Den kærlighed, der gør noget, den, der hører hans ord og holder hans bud.
Den, der elsker Gud af hele sit hjerte og hele sit sind og hele sin sjæl og sin næste som sig selv.

Amen

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring