Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 5. juni 2005

2. søndag efter trinitatis

Jesus sagde: "Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid."

Luk 14,16-24


I essay’et "mit livs mottoer" fortæller Karen Blixen om de forskellige livsord - mottoer - hun gennem tiden har taget til sig.

Et motto, at leve under; som fortegn, som startsskud eller program for ens liv, og også som samlende tilbageblik.

Hun havde selv forskellige livet igennem.
Et af dem tog hun til sig i Afrika via sit bekendtskab med den engelske Denys Finch-Hatton, hvis familie bar mottoet i deres våben.

Det var det franske "Je responderay" - jeg vil svare.
Hun skriver selv om det motto, at det var betydningsfuldt af mange grunde, især to:

For det første dets høje vurdering af svaret i sig selv. For et svar er noget meget sjældnere end man i almindelighed forestiller sig. Der er mange højt intelligente mennesker, der overhovedet ikke har et svar i sig. Der er ikke mere ekko at få fra dem, end fra når man slår på en træblok. Og hvordan kan man så selv blive ved at tale? - spørger hun.

Derimod følte Karen Blixen at hun fik masser af svar fra det Afrika hun elskede.
Fra naturen, fra de vilde dyr, fra massaistammens indfødte, der færdedes omkring hende; såmend uden at tale, men i deres lydløse blide bevægelser og rolige årvågne blikke.

At blive "svaret" i sit liv - skriver hun - er hun sikker på, for en kvinde, er en betingelse for lykke. "Jeg giver enhver ægtemand det råd: svar din kone, få hende til at svare dig."

Det var den ene grund til mottoet Je responderay. Den anden grund er dets etiske indhold.
Jeg vil svare for hvad jeg siger eller gør. Jeg vil stå til ansvar. Jeg vil være ansvarlig.

Ansvarlighed hylder vi også i dag. Vi opdrager vores børn til det, vi påtager os det gerne selv, som regel i hvertfald, for ansvarlighed belønnes, enten med lederstillinger og lederlønninger, eller med respekt. Og hvem vil ikke gerne have begge dele.
Det er rart at kunne sige at man har et stort ansvar, for så er man også et betydningsfuldt menneske.

Men med ansvar følger skyld. Har man påtaget sig en forpligtigelse er man nogen noget skyldig. Og ingen mennesker er perfekte. Det glemmer vi indimellem.
Og påtager man sig mere ansvar end man kan hæfte for, så bliver skylden des mere ubærlig.

Og hvad gør man så?
Ja så kan man undskylde sig. Så kan man gå i gang med de dårlige undskyldninger; - dem, vejen til helvede som bekendt er brolagt med.

Så kan man gøre som mændende i lignelsen her. De mangler sandelig ikke undskyldninger.
Den ene har købt en mark, den anden fem par okser, den tredje har faktisk lige giftet sig.
Og hvem har så tid til at blive indbudt til festmåltid med marvfede retter og ædel lagret vin?

Ingen af mændene tager imod invitationen. De undskylder sig tværtimod. Og det er det fatale. For de er ikke deres ansvar bevidste; så havde de nemlig svaret på invitationen.

De var jo blevet pålagt det ansvar, at der var "en mand" - lad os bare kalde ham Gud - der havde inviteret dem til at deltage i livets fest.

Dermed skyldte de at svare på denne henvendelse. Der var nogle der havde noget for med dem; én som kaldte på dem, og det svarer man altså på.

Lignelsen viser os tre forskellige mænd, med hver deres dårlige undskyldning for hvorfor de ikke magter at tage deres ansvar og skyld på sig, og så bare svare nej.

De fralægger sig skylden, men ansvar giver skyld.
Og den skyld magter vi først for alvor at leve med, når vi hører at den er os tilgivet i Kristus.

Hører vi aldrig det - eller tror vi aldrig rigtigt at det faktisk også gælder os - så snor vi os som ål i vandet for at undgå at skyld hæfter sig til os.
Så gør vi alt hvad vi overhovedet kan, for at vaske vores hænder og være skyldfri, fordi vi ikke aner hvad vi skal stille op med vores skyld.

Vi påtager os stadig gerne ansvar for at være betydningsfulde mennesker, men så får vi også meget travlt med at undskylde os.

Og indser vi aldrig vores"skyld" overfor Gud, vores til alle tider nærværende opgave at svare Ham, ja så får vi heller aldrig invitationen til de marvfede retter og den lagrede vin: det vi LEVER af, nemlig syndernes forladelse.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring