Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 19. juni 2005

4. søndag efter trinitatis

Jesus sagde: "Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med."

Han fortalte dem også en lignelse: "Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder: Broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje! når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje."

Luk 6,36-42


Evangeliet i dag er på mange måder lige ud ad landevejen.
Det er som en samling gode leveregler, som det er ganske svært at være uenig i.

"Døm ikke, så skal I ikke dømmes; det mål I måler med, skal I selv få tilmålt med; Kan en blind lede en blind?
Og Hvorfor ser du splinten i din brors øje, når du ikke lægger mærke til bjælken i dit eget øje?

Det sidste med splinten og bjælken står næsten stærkest, både fordi billedet er lidt morsomt at forestille sig, og så fordi den gammeltestamentlige læsning vi hørte før om David og Batseba netop understreger den pointe.

David så overhovedet ikke bjælken i sit eget øje, før han får øje på splinten hos den rige mand i Natans lignelse.

Pointen er da også Natans svar til David: "du er manden!". "få så øje på din egen bjælke!"

Sådan som ordene falder mellem Natan og David kunne man også næsten sige at pointen var : "det du siger, er du selv!"

Det er der sådan en vis "skolegårds-logik" over, at man skal ikke dømme sine kammerater for hurtigt, for "det man siger er man selv!"

Og det er sandelig sandt nok: der er ikke mange der har noget at lade andre høre - vi er så fyldte med splinter og bjælker, så vi deri har uhyre nemt ved at genfinde os selv i den anden.

Der er et gruk af Piet Hein, hvor han siger:
"Med splinten i broderens øje
Skal ingen brobygger regne.
Nej, broerne mellem os bygges
af bjælkerne i vores egne".

Ingen slipper fri fra af få sløret udsynet af allehånde splinter og bjælker, men en blind kan nu engang ikke lede en blind. Derfor kan vi ikke nøjes med hinanden, vi har brug for Gud.
Og hvor man på det horisontale plan - altså alt hvad der foregår os mennesker imellem - kan siger at der har ingen noget at lade andre høre, her er det sandt nok: det man siger er man selv,

Ja, så gælder det på det vertikale plan - det der har med forholdet mellem Gud og mennesker at gøre - at her bliver vi hvad vi hører.

"Det man hører er man selv".
Radioprogrammet P3’s slogan for tiden, men det kunne faktisk også godt være folkekirkens!

"Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen!" - og er det ikke lige netop dét vi får her i kirken?

Til fulde afvide at det faktisk går an med os, selvom vi er så fyldte med bjælker i øjnene og rifter og ar på sjælen, så vi snarere falder over hinandens fejl end ser vore egne.

Her i kirken hører vi at Kristus, én gang for alle med sit liv og sin død, har gjort fyldest for alle vore synder.
Her får vi alle som én syndernes forladelse.
Fordi det er hvad vi alle sammen har behov for at høre. Der er ikke én, der er bedre end andre i den henseende.

Syndernes forladelse skal altså ikke til, for at vi skal kunne gå herfra med bevidstheden om at nu er vi rigtigt blevet gode mennesker, der kan gå i gang med at fjerne andres splinter,
Nej, syndernes forladelse er en tilgivelse til at være dem vi er.

Vi bliver aldrig nogensinde hverken værrer eller bedre end vi er.
Og vi er sikkert heller ikke - når alt kommer til alt - hverken værrer eller bedre end naboen.

Syndernes forladelse er tilgivelsen af, at vi ikke er perfekte, at vi aldrig lever et fuldkomment uplettet liv, hvor vi ikke ind i mellem kommer til at gøre det onde, som vi i grunden ikke vil.

Det tilgives vi i det gode pressede, rystede, topfyldte mål vi gives her i favnen.
Vi sættes fri til at være dem vi er.

Det glædelige budskab er nemlig ikke, at synden er væk.
Det glædelige budskab er, at Kristus har brudt syndens og dødens magt ved selv at gå i vort sted.

Vi mennesker kan ikke selv fortjene vores egen frelse, siger Martin Luther, ligegyldigt hvor meget vi så gør os umage.
Men Gud har valgt at se igennem fingre med vores utilstrækkelighed, vores splinter og bjælker, og derfor sendte han sin søn til verden for at frelse enhver, som tror på ham.
Og derved er vi frelst, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til trods for alle vores fejl og mangler.

Dermed er vi også sat fri for enhver bekymring, om vi nu også er gode nok til at blive frelst. Den byrde, det er, at skulle sikre vores egen frelse, er løftet af vores skuldre.

Vi er sat fri fra det gældsfængsel vi ellers befandt os i.
Den følelse af utilstrækkelighed fordi vi aldrig ville kunne betale Gud det tilbage vi skylder Ham, - for vi skylder Ham vores liv.

Den følelse af utilstrækkelighed, der kan få os til at strides og kives om hinandens småfejl, den befries vi fra, så vi kan elske, fordi han elskede os først.

Vi kan kun holde ud at se os selv ærligt og klart i spejlet med alle de bjælker, fejl, svigt og forbudte tanker vi nu rummer, hvis vi ved, at vi har syndernes forladelse at holde os til.

Det var i øvrigt også det eneste David havde at holde sig til.
"Jeg har syndet mod Herren" erkender han bodfærdigt overfor Natan.
Og først som følge af den bekendelse tilsiger Natan ham Herrens tilgivelse.
"Så tilgiver Herren din synd"

Og David kunne rejse sig igen og passe sit arbejde og sine pligter. Ikke som en mand uden bjælke i øjet eller pæl i kødet, men netop som en mand, der vidste at den var dér.

Det man hører er man selv. Vi er også tilgivet al vores synd.

Amen

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring