Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 14. august 2005

12. søndag efter trinitatis

Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: "Effatha!" - det betyder: "Luk dig op!" Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: "Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale."

Mark 7,31-37


Han har gjort alting vel. - Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale - fortæller Markus.

Seidelinerne oversatte det i sin tid lidt anderledes, i deres fortolkning af det nye testamente; i stedet for "Han har gjort alting vel, oversatte de: "Han har gjort alting godt igen".

Og det er slet ikke er nogen dum oversættelse, for den lyder mere i retning af at Jesus har genoprettet noget, der først var godt, men siden var blevet skidt.
Noget han har gjort godt igen.

Sådan er nemlig Jesu undergerninger at forstå.
At det gode som Gud skabte - mennesket og hele jorden og alt hvad der har liv og ånde på den i paradisets have - det gode forspilte vi ved et syndefald.
Det, der var tænkt godt og ment godt og skabt godt, blev skidt, og ligegyldigt hvor meget Gud tugtede folket og gav os de 10 bud til at leve efter, og profeter til at lytte efter, kom vi aldrig rigtig på det rette spor igen. Det blev aldrig rigtig godt.

Bruddet mellem Gud og mennesker var sket; synden var kommet ind i verden, og for at dette brud kunne heles, og himlen kunne åbnes for os igen måtte Gud selv gå i aktion og forlige sig med os.

Det gjorde Han i sin søn Jesus Kristus. Han sendte sin søn til verden, så han gjorde det godt igen.

Endda selvom Gud var uden skyld i bruddet, så er Gud en tilgivende og barmhjertig Gud.
Én, der gør alting godt igen.

Og hvem kunne ikke godt af og til ønske sig det?
At alt kunne blive godt igen?

Både på det store kosmiske plan med Johanens åbenbaring og hændelserne ved de sidste tider, og såmen også bare helt privat, på det lille plan, i ens eget liv.

Der er så mange små og store syndefald vi alt for gerne havde været foruden. Enten det nu var noget vi selv var skyld i, eller det var omstændighederne, der fik livet til at gå skævt for os.

Hvem ønsker sig ikke indimellem at kunne skrue tiden tilbage, til før sygdommen til før det skete var sket og det sagte var sagt?

Det kan vi ønske os, men det er der bare ingen af os der kan. Sket er sket, siger vi, og det kan vi ikke ændre.
Ikke rent fysisk i hvertfald.
Men hvad angår det åndelige - altså det vi med vores selvforståelse er involveret i - dér forholder det sig måske alligevel anderledes.

Ord som anger og bod og tilgivelse er kristne ord, og er udtryk for at vores overtrædelser og forsyndelser ikke for altid skal blive ved med at udøve deres terror over os. Deres magt skal brydes.

Dér hvor vi har forbrudt os; dér hvor vi har gjort os til syndere, kan vi bede om hinandens tilgivelse, så syndens magt over os kan brydes, og vi kan komme ud af vores selvoptagethed og ud til fællesskabet med hinanden igen.

For ligesom den døvstumme længes vi også efter at komme ud af vores indelukke - vores selvkredsende tanker - alt det, der gør at vi ikke er ordentlig i kontakt med livet og med hinanden og med Gud.

Men hvor vi selvfølgelig selv må sørge for at bede om tilgivelse hos hinanden, og tilgive hinanden, hjvor det er nødvendigt, så er det bibelens budskab at overfor Gud, dér har vi fået fred.

(Grundtvig skriver om det, i én af sine mange salmer)
Vi skal synge det lige om lidt - i salmen nu efter prædiken:
Op til Guds hus vi gå,
Og banke dristig på:
Luk op, det er vor bøn,
Vi leder om Guds søn.

Sådan er det jo, for vi vil gerne overkomme bruddet mellem Gud og os. Vi leder efter Jesus, efter adgangen til fællesskabet med Gud, paradistilstanden, før det skete var sket.

Og så skriver Grundtvig minsandten lige derefter:

Som lynild farer brat
Os døren er opladt
I dåb med Ånd og vand,
Her står vor frelsermand.

Og det går op for os at vi allerede er tilgivet.
Syndens magt over os er brudt,
Døren er opladt.

Det blev den i Jesu forsonergerning, og da vi blev døbt med ånd og vand for at høre ham til.

Det er altid overrumplende at Gud sådan kommer os i forkøbet.
Men Han tilgiver os før vi selv søger tilgivelsen.

Paulus siger: selv da vi var hans fjender, forligte Gud sig med os.

Jesus gjorde alting godt igen. Han gjorde alting vel, for Han skabte på ny en verden af enhed mellem Gud og mennesker.
Det er en nyskabelse af verden.

Og som i tidernes morgen, da Gud skabte med sit ord, så skabte også Jesus idag med et ord - Effatha - luk dig op. Effatha, kom ud af din selvoptagethed, din selvkredsen om din synd, og indse at den er tilgivet dig.

Så vi tør stole på at det gælder at
"det er vist og sandt,
Vi er Guds børneflok
Han har til alle nok."

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring