Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 21. august 2005

13. søndag efter trinitatis

Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: "Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre."

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: "Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Han sagde til ham: "Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?" Manden svarede: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv." Jesus sagde: "Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve." Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: "Hvem er så min næste?" Jesus svarede og sagde: "En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?" Den lovkyndige svarede: "Han, som viste ham barmhjertighed." Og Jesus sagde: "Gå du hen og gør ligeså!"

Luk 10,23-37


Hvornår har man gjort nok?
Hvornår kan man med god samvittighed sige, at nu kunne jeg ikke gøre mere her?
Hvornår har man gjort sin pligt, så man kan kræve sin ret?

Er det efter 37 timer om ugen at man har gjort sin pligt og har ret til fritid og fuld løn for sit arbejde?

Selvfølgelig er det det, vil de fleste mene; og på vores arbejdsmæssige og sociallovgivningsmæssige område, dér er det da også så nogenlunde til at finde ud af.
Der er love og cirkulærer at slå op i.

Men hvordan på det moralske og det åndelige område?
For det er jo det, vores samvittighed, og den lovkyndige her fra lignelsen ind i mellem spørger sig selv om:
Hvornår har jeg gjort nok overfor Gud og overfor min næste?
Hvad er min pligt, for at have ret til evigt liv?

Det er et spørgsmål man ikke kan være ligeglad med, det er et spørgsmål der altid har optaget mennesker, lige fra det gamle testamentes tid.

Vi hørte selv fra Det gamle testamente, "opskriften" på retfærdighed.
Man må ikke høste helt ud til kanten, man må ikke plukke vingården ren, man skal tænke på den trængende og daglejeren og den fremmede.
Sammenfattende sagt: du skal elske sin næste som dig selv.
Det er, hvad der kræves af dig, for at leve et ordentligt menneskeliv.
Gør det, og du står som retfærdig for Gud og har krav på evigt liv.

Så langt så godt - og så vidt det gamle testamente, og så alligevel ikke; for selv på Jesu tid gav det svar anledning til endnu flere spørgsmål.

Hvem er egentlig den næste, jeg skylder at elske?
Er det alle? Er det mine landsmænd? Lyder dagens meget enkle spørgsmål.
Og , Ja tak - det vil vi også gerne vide: hvor går grænserne?

Men typisk Jesus, så vender han det hele på hovedet.
Den lovkyndige for slet ikke noget ordentligt svar på sit ellers klare spørgsmål.
Der bliver ikke defineret grænser, og lavet handlingsplaner for nødhjælp, tværtimod fortæller Jesus en historie, der munder ud i et nyt spørgsmål: hvem er i grunden den næste, som elsker dig?

Dér står vi og den lovkyndige og tripper for at få at vide, hvem vi skal elske, hvem vi skal gøre godt imod, for at arve evigt liv - så vi kan komme i gang.

Men Jesus bremser os; og kaster os tilbage på os selv, så vi pludselig bliver den, der ikke lever af at yde næstekærlighed, men lever af, at andre elsker os.

Spørgsmålet var hvem er min næste.
Svaret er hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?

Vi er pludselig den mand der ligger forslået i grøften og har hjælp behov.

Og hvem er så vores næste? Ja, det er det menneske vi ikke kan leve foruden. Det menneske der samler os op - måske ganske uventet.
Det er det menneske vi aldrig havde drømt om at vi skulle have noget med at gøre, for det var da under vores værdighed; - sådan som jøderne havde det med samaritanerne dengang.

Så svaret er: betragt enhver, som en potentiel næste, du kan forvente noget godt fra.
Og gør selv godt mod enhver.
Ikke som en lovgerning, som et middet til at gøre sig fortjent til evigt liv, men fordi ethvert menneske er én, du muligvis ikke kan leve foruden.

Det går op for os at grænserne for vores barmhjertighed sætter vi ikke selv. Det er ikke op til os selv at sige at nu har vi gjort det godt nok, nu kan vi stå som retfærdige for Gud. Nu kan der ikke forlanges mere af os.

Til gengæld bliver også selve spørgsmålet "hvad skal vi gøre for at gøre os fortjente til evigt liv" absurd.

Sådan handler vi slet ikke med Gud. Tvært imod får vi søndag efter søndag - eller hvornår man nu læser i sin bibel - afvide, at vi skylder ikke Gud noget, som en lovgerning. Overfor Ham er vi allerede retfærdige.

Ikke ved vores egen fortjeneste, men ved Kristus.

"Af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt", sagde Paulus i Galaterbrevet.
Men fordi vi er døbte mennesker, er vores gamle liv druknet i dåbsvandet og vi er opstået til et nyt liv, hvor vi ikke mere lever for os selv, men det er Kristus der lever i os, og gør os retfærdige.

Så vi har allerede fået retfærdigheden givet. Vi har evigt liv, vi er frelste.
I Johannesevangeliet siger Jesus om sig selv: "Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet"

Vi har fået det hele foræret.

Evangeliet i dag minder mig faktisk om en ganske opbyggelig vittighed jeg engang hørte.

Det var en mand, der var død - og selvfølgelig møder op i himlen hos Skt. Peter.
"vi har desværre fået pladsproblemer, siger Skt. Peter, vi kan kun tage imod folk, der har samlet 100 point eller mere. Fortæl mig om dit liv, så skal jeg tildele dig point efter tariffen"

Manden tænker sig lidt om "Joh, jeg har da været gift med den samme kvinde i over 50 år, og jeg har ikke eneste gang været hende utro"

"fornemt" siger skt. Peter, og løber listen igennem - det giver 3 point.

"Nåe, øh, men så har jeg også altid været en trofast kirkegænger, og jeg har altid lagt rigeligt i kirkebøssen, og endda med glæde"

"Glimrende, glimrende - det er hele to point værd"
" to point!, mumler manden , "jamen så har jeg også været aktiv i lokalt hjælpearbejde og jeg har været spejder og jeg gjort en masse for de fattige, og jeg har også været besøgsven"
"javel så - det giver et point mere"

"du godeste", siger manden, "hvis det er alt, hvad mit liv er værd, kan jeg vist ikke sige andet end: Kære Gud vær mig arme synder nådig!"

"jammen netop!", svarede Skt. Peter - "værsågod at komme indenfor!"

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring