Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 2. oktober 2005

19. søndag efter trinitatis

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: »Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?« Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« - siger han til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!« Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!«

Mark 2,1-12


Nej - aldrig har de set noget ligende, og aldrig har vi hørt noget ligende.
Mirakuløse helbredelser, dødeopvækkelser, døve der hører og blinde der ser; - hvad der jo faktisk også var Jesu svar tilbage til Johannes, dengang han fra fængslet spurgte til hvem Jesus egentlig var.

Ja - hvad ser du? var svaret dengang. Ser du ikke i Jesus en sprække i tilværelsen? Himmeriget, der står på klem, og bryder frem hvor Han er? Ser du ikke Kristus - Guds søn på jord?

Bibelen fortæller os ikke hvad Johannes sagde til dét svar. Og det gør i grunden heller ikke noget. For det er altid op til den enkelte selv at svare på det spørgsmål.
Det sete afhænger af øjnene der ser.

Sådan er det i dag, og sådan var det dengang.
Nogle blev begejstrede, nogle blev vrede;
men det er sikkert at for dem, der dengang mødte Jesus, var han en "anstødssten". Én, man stødte sig på og snublede over. Én man mente noget om.

Havde han bare nøjedes med at helbrede kunne han vel være gået an. Så kunne han endda have skabt sig et stort navn, og være blevet husket for eftertiden som et godt menneske.

Men han provokerede ved at gøre krav på at række langt ud over både tid og rum.
Han påstod jo at i Ham var evigheden - var Gud - tilstede.

I dagens evangelium gør han det ved at tilgive synder.
Det provokerer, for der er kun én, der har fuldmagt til at tilgive et menneske dets synder, og det er Gud. Deri har de skriftkloge aldeles ret.

Vi kan tilgive hinanden, hvad vi sådan går rundt og gør os skyld i. At vi indimellem siger noget vi ikke skulle have sagt, at vi kører for hurtigt på motorvejen, at vi er skyld i at gøre hinanden ondt, det kan vi tilgive hinanden. Vi kan sige undskyld, og så håbe at den anden tilgiver os.

Men skyld er noget andet end synd.
Synd er langt mere omfattende, for det er når vi - så at sige - prøver på at trænge os ind på Guds område. Når vi gør os Gud lig.
Men synd og skyld blandes tit sammen, fordi de tit er på færde samtidigt.

Når Jesus nu tilgiver den lamme hans synd, så lyder det somom der er en sammenhæng mellem sygdom og synd. At den lamme selv - på en eller anden måde - er skyld i at han er lam.

Og det var og er slet ikke nogen unormal tanke.
I dag hører man meget ofte mennesker, der bliver ramt af en livstruende sygdom, spørge sig selv: hvad har jeg gjort galt, hvorfor rammer dette netop mig, og ikke kun naboen? Hvorfor skal jeg ligge sådan?

Og måske HAR vedkommende gjort noget galt. Måske er der en skyld.
Mennesker der bliver smittet med HIV fordi de dyrker ubeskyttet sex, ved godt at de selv har en del af skylden i deres situation.
Mennesker der har røget alt alt for mange cigaretter og får lungekræft ved også godt at der er en sammenhæng.
Der er en del af skyld.

Og den del slipper man ved at tage den på sig og ved at sørge over den.
Ved at sørge over sine - indimellem - tåbelige valg i livet.
Men det store altomfattende ansvar for at man også var så uheldig at partneren havde HIV eller at ens lunger ikke kunne holde til det, det er i sidste ende ikke vores.

Eller når man kan høre mødre til dødfødte børn give sig selv skylden for ulykken, ved at tænke at de måske ikke havde nok af positive tanker omkring deres barn, så det var derfor det døde;
eller kræftsyge, der giver sig selv skylden for sygdommen, ved at tænke at man heller ikke har sørget for at holde sig selv glad de sidste par år, ja så er dét jo en skyld, der rækker langt ind på Guds område.

For tror man virkelig at man besidder så meget magt at man kan tilføre sig selv kræft, eller slå sit eget barn ihjel, bare ved at tænke negative tanker?
Set på den måde er det vel indlysende, at så meget magt har kun Gud.

Der ligger en stor visdom i at kunne skelne mellem det, der er vores eget ansvar - og så drage omsorg for det; og så det, der er Guds ansvar - og overlade det til Ham at drage omsorg for det.

At få tilgivet sin synd er at få frataget byrden af SELV at skulle bære sit og sine kæres liv. At skulle være sit egets livs midte og målestok for al lykke og ulykke.

At få tilgivet sin synd er i sidste ende at blive befriet fra sig selv, og nådigt ført ud i livet igen.

Det kan vi ikke selv. Kun én kan tilgive synder, og det er Gud.
Når vi prøver, bliver det til bortforklaringer, der kan give både samfundet og ens dårligt opvækst skylden, men det lyder mere og mere hult jo længere tid man hører på sådan en tale.

Og bortforklaringer har vi slet ikke behov for. Vi kan tage os ordentligt af det, vi rettelig KAN tage os af -men resten må vi trygt lægge i Guds hånd, for dér kan vi ikke andet.
Synd er ikke et problem vi skal løse eller bortforklare, synd er et vilkår, en byrde vi kan komme til Jesus med, så bærer han den for os.
"kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile" sagde han.

For det er uendeligt tungt at tro at man er ene om at bare ansvaret for alt; for ens eget liv og for ens egen død.

Kom til Jesus. For han er menneskesønnen, der har fuldmagt på jorden til at gøre Guds gerninger.

Og derfor er han selvfølgelig en anstødssten, og evangeliet om ham opfordrer til tro eller forkastelse. Til begejstring eller vrede. Men det tvinger ingen, for man kan aldrig tvinge til tro.

Og selvom vi ikke ser Jesus gå omkring på jorden i dag, så hører vi ordet om ham. Og det ord er lige så virksomt, OG ligeså afhængigt af ørerne der hører.
Vi fratages heller ikke alvoren af SELV at skulle høre, at det fortalte er fortalt netop til os og at det også drejer sig om os.

Men hvis vi hører til tro; så er det også OS der får VORES synder tilgivet, så vi kan tage vores båre og rejse os herfra og gå hjem.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring