Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 6. november 2005

Allehelgen

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:
»Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«

Matt 5,1-12


Allehelgens søndag, som det er i dag, er dagen hvor vi traditionelt mindes de døde.

Både vores egne døde - dem vi elskede og savner, og også kirkens døde - de helgener, der gik forud for os, efter at have givet deres liv for troen, dem, der nu står foran tronen og lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne.
Den store hvide flok, som vi sang om.
De 144.000 frelste sjæle.

Som årene går, ser det ud til at vi får mere og mere behov for at fejre Allehelgensdag som noget særligt. Det ser ud som om det moderne menneske har brug for at erindre sig sine forgængere, og derfor finder på at gøre noget ud af kirkegårdsbesøget, ud af erindringen af vores døde.

Og det er godt nok at det er sådan. Men alt er naturligvis ikke gjort med bare sådan en allehelgensdag.
Mest af alt skal man nok gøre sig klart, at sorgen over tabet kræver tid. Erindringen kræver plads. Ofte går der mange år inden man kan komme i nærheden af et menneske igen.
Sorg tager tid.

Og faktisk er sorg ikke kun sørgelig; for sorgen er, fordi kærligheden var. Sorg og kærlighed er hinandens "bagsider", sådan forstået at sorgen er hjemløs kærlighed: kærlighed, der har mistet sin genstand.

Derfor er der vel også mange af os, der midt i livet, midt i en stor kærlighedsfølelse pludselig også kan føle sorgen. Simpelthen fordi vi ved at kærligheden er på lånt tid. Alt hvad vi elsker skal vi give slip på engang.
Men samtidigt ved vi også at selvom dét er sørgeligt - at intet varer for evigt - så er kærligheden sorgen værd.

Der er bundet meget håb til kærlighed.
I Johannesevangeliet siger Jesus:
"Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold"
Kirkens begravelsesritual er ord, der er ladet med død, men også ladet med ukueligt håb - og sådan optræder opstandelsen her midt i livet.
Troen på at Kristus brød livets og døden grænser efterlader én med den følelse: et ukueligt håb i en verden hvor døden ellers hvisler og hviner om ørerne på én.
Vore døde efterlader ikke kun sorg.

Nej, Salige er de som sørger. For sorgen bærer kærlighedens aftryk.

Salige er de som sørger, for de skal trøstes - hørte vi fra Mattæus evangeliet.

Hvor og hvornår? Tænker vi måske - når vi engang står med en palmegren og synger med i det himmelske kor?
Sandelig gerne forinden!

Saligprisningerne i dag åbner for spørgsmålet om hvad frelse og salighed er.

Først og fremmest må man vel sige at salighed er lykke.
Man er lykkelig og føler sig "rigtig" når man er salig.

Alle der har prøvet at pusle et spædbarn og nusset det på ryggen og set det kro sig af velvære kan godt se salighed dér.
Eller hvis man klør en kælen kat under hagen, så den tilsidst læner sig så meget op ad ens hånd at den ville miste balancen og falde hvis man flyttede hånden; dét kan man vel også kalde salighed.

For salighed handler om at kunne tage imod. At kunne tro på at Gud vil os det godt, at Han griber os når vi falder.
Salighed er noget vi får, noget vi bliver givet.

Vi kan ikke prise os selv salige, men Guds Søn kan.
Og Han gør det, til enhver der gider lytte, for salig er man, hvis man har øre for Hans tale, for Guds Rige.

"Salige er de fattige i ånden for himmeriget er deres.
Salige er de som sørger for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige for de skal arve jorden."

Det er typisk Jesus.
I den som intet kan selv, ser han det som skal blive til.
I den som har mistet, ser han livets og kærlighedens nærhed.
I den, der har spillet fallit med sit livs muligheder, ser han Guds muligheder.

For Gud er mulighed, hvis man lader Ham komme til.

Men det er selvfølgelig vanvittigt svært for os, der kan så meget selv. Og gerne vil så meget selv. Os der er rige på muligheder og andre goder.
Det er svært for en rig, at komme ind i Guds rige.
Nogle gange er vi så dygtige at vi spænder ben for os selv.

For Gud træder først til, når man tomhændet tager imod.

Det lærer livet os også. Og ingen går da heller igennem livet uden skrammer, uden muligheden for at tage imod Guds virkelighed.

Engang - siger det kristne håb - skal Gud for alvor blive alt i alle.
Den livsalige dag, som i håbet vi venter, da hele verden er blevet Guds rige til sidst.

Ikke som nu, hvor vi - hvis vi er heldigt - er salige i glimt, nu hvor vi erkender stykkevist og ser alting som i et spejl der forvrænger virkeligheden;
Nej engang skal det forundes os at skue ansigt til ansigt; det stykkevise skal forsvinde og mennesket skal finde helt hjem til Gud.

Den kommer, den kommer, den dag som vi venter, den lyseste dag, som på jorden skal gry.

Det er som at blive kløet under hagen med Guds ord. Og vores opgave er vel at læne og strække os så meget at vi virkelig mister balancen, blot for at opleve at der hvor vi mister fodfæste, bliver vi grebet af Gud.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring