Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Lørdag den 24. december 2005

Juleaften

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
»Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Luk 2,1-14


Der findes et gammelt eventyr om en meget viis mand, som man altid spurgte til råds, fordi han kunne gennemskue alt - også menneskers uærlighed.
En dag var der én, der besluttede sig for at lokke den vise mand i en fælde.
Han ville fange en fugl; tage den i sine hænder og gå op til vismanden og spørge: "Er den fugl, som jeg holder skjult i mine hænder levende eller død, når jeg om lidt viser dig den?"

Hvis vismanden svarede levende, ville han give fuglen et klem så den døde. Svarede han død, ville han åbne hænderne og lade fuglen flyve.

Som tænkt - således gjort!
Den udspekulerede gik hen til vismanden med en lille fugl i sine hænder og spurgte: "Du kloge og vise mand, er den fugl jeg holder i mine hænder levende eller død?"
Og vismanden så op på ham og svarede: "det er vist op til dig!"

Sådan findes der mange ting i livet, der er vores ansvar.
At det nu endelig er blevet juleaften, er dog heldigvis noget, der ikke er op til os!

Vi kan gå i kirke og høre evangeliet om glæden, der - helt uden vores fortjeneste - blev født julenat. Evangeliet om Guds Søn, der kommer til verden.
Englene forkyndte om ham, hyrderne brød op for at finde ham, og de fandt ham da også.

Men hvilket paradoks. De fandt en konge i en krybbe! Født af en fattig jomfru, der sad i løn, altså i skjul. I en stald i en lille flække. I en afkrog af verden.

Hvorfor valgte Gud så ussel en måde at træde frem på?

Fordi Gud er kærlighed, siger bibelen, og kærlighed er ikke magt og herredømme, men sårbarhed og afkald på magt.

Derfor blev Jesus født i afmagt, levede sit liv - på mange måder i afmagt blandt de udstødte, omvandrende og uden fast arbejde - og han døde i afmagt.
For sådan er kærlighedens væsen.
Julenat blev frelseren lagt i menneskers hænder.
Hjælpeløs, som var han en lille fugl.

AT det er sådan, er Guds gave til os. Dér kan vi hverken gøre til eller fra.
Men fordi kærligheden aldrig kan tvinge nogen, er det op til os om vi lader den leve eller dø mellem vore hænder.
Vi har alle sammen fået liv og kærlighed foræret fra Gud, men vi fik ikke en udspecificeret brugsanvisning med. For Gud skabte os som frie mennesker.

Og det var da rædsomt risikabel fra Guds side, skulle man synes! Sådan at overlade kærligheden i menneskers hænder.
Ja, det var det!
Kærlighed indebærer altid risikoen for at blive svigtet og forrådt. Men alligevel ville Gud fortælle os at livet findes i kærligheden, at den er det største af alt.

Selvfølgelig viser dagligdagen os, at vi ikke altid tager særlig godt vare på den. Vi behandler ikke altid kærligheden mellem os med varsomme hænder.
Vi klemmer den, og udsulter den mens vi har travlt med så mange andre ting.

Julen er børnenes fest og familiens fest, siger vi. Og langt de fleste af os skal sikkert også være sammen med familien i aften, og det er dejligt, men selvfølgelig er det også skrøbeligt.

For julen afslører vore allernæreste forhold til hinanden.
Den gør de dårlige ægteskaber endnu dårligere, husspetaklerne større, den afdækker de fattiges fattigdom, helt ind i deres egne hjerter, den gør savnet ubærligt stort, for lige netop i dag, burde vi have været sammen.

Julen viser os alt det brudte i vores liv, - julesorgen - og den kan sandelig være en svær tid at komme igennem.

Men NÅR vi så er løbet tør for undskyldninger, og må se i øjnene at vi bare er lige præcis dem vi er, med en kærlighed, der nogle gange ser lidt klemt og forpjusket ud, ja så kan vi høre evangeliet om at Gud til stadighed tilgiver os, tager os til nåde, og genopretter al det brudte.

For kærligheden i vores hænder ER skrøbelig; og Guds kærlighed til verden kostede ham sandelig også livet langfredag, men alligevel er Guds kærlighed det største af alt, for beretningen om det lille Jesusbarn i krybben endte jo heldigvis ikke langfredag, men påskemorgen.

Fordi Guds kærlighed til os er større end vi kan forestille os den. Og fordi vi aldrig skal være den foruden, i livet eller i døden, fra evighed til evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring