Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 1. januar 2006

Nytårsdag

Jesus sagde: »Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.
Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.«

Matt 6,5-13


Der findes nok ikke noget mere ubarmhjertigt for en rengørings-entusiast, end den lave skarpe januarsol.

Bedst som man har tørret af, og støvsuget, afslører den sidste års glemte nullermænd overalt. Grannåle, rester af juletræets lametta, for slet ikke at snakke om vinduerne, som solen bare forsøger at skinne ind ad.

I januar kan man godt have brug for - sjæleligt talt - at "pakke sig lidt ind" overfor det alt for afslørende lys.

Men sjovt nok gør vi netop ikke det. Tværtimod "pakker vi nærmere ud"
Ved nytårstid gør vi status, som vi siger: alt, hvad vi ejer af håndgribeligt og uhåndgribeligt, tager vi frem i lyset for at se det efter og gøre op, hvad det nu også er værd.

Her står jeg midt i mit liv; hvad har jeg nået? hvor er jeg på vej hen? bryder jeg mig overhovedet om dét, lyset falder på?
Sådan gør vi hver især, i det små og for os selv, men også i den store verden er det nytårsbetragtningernes tid: Hvad skete der i året der gik?

Det er omvurderingernes tid, det er nedskrivningernes tid, bekymringernes tid, så vi med et helt andet tonefald end Brorsons kan tænke: Hvad skal jeg sige når jeg ser? og så tænke nogle bekymrede tanker om afstanden mellem det vi rent faktisk SER og så det vi ville ønske vi så.

Sådan en status er nytårsbetragtningernes skema.
Men hvor meget man end ønsker at gøre ud af dem eller ej, så er én ting dog klart: Nytårsbetragtninger rummer ikke noget nytårsbudskab!

Og lytter vi til evangeliet til i dag, så står det lige så klart, at her finder vi ingen betragtninger over tiden; hverken over året, der gik, eller året som skal komme.

Man fristes til at mene at evangeliet i grunden er fuldkommen ligeglad med hvad vi har nået eller ikke nået.

Det handler jo nemlig ikke om vores visdom og vores evne til at tælle dage og timer, som salmisten fra Det gamle Testamente bad om, men det drejer sig ganske stille og roligt om at lægge sin tanke og sin time i Guds hånd.

Ske din vilje som i himlen, således også på jorden, siger vi i Fadervor, og beder dermed om at vores liv må blive lagt i Guds hånd.

Og vi har en grund til at tro, at Gud faktisk hører os, og ikke bare er ligeglad.
Det budskab, der just har fyldt kirkerne til bristepunktet, om barnet i krybben, om Guds Ord, der kommer til verden - det viser os for alvor at Gud ikke har afskrevet sit menneske, og har ladet os sejle vor egen sø.
Julen sætter om noget håbets fortegn foran alle vores kommende dage.
Og egentlig er det, den rette baggrund for vores nytårsgudstjeneste her i dag.
At julenat gjorde Gud for alvor verden ny.

Det, at vi har valgt at lade det nye år begynde 1. januar, er jo bare én af vore egne beslutninger; - ikke noget, der gør verden ny af den grund.
1. januars morgen er en morgen som alle andre.
- men det, der virkelig gør livet nyt og håbet levende er Guds beslutning om at gøre vores gamle slidte liv nye igen, hele det, som vi har brudt, og give os en ny chance.

Julenat kom han selv til verden og blev én af os.
Det skal vi tage med os ind i det nye år, og have som omdrejningspunkt for vores liv.

For det er et håb om at Gud har magten til at skænke os en fremtid, der ikke begrænser sig til vores evner og vores kunnen.
Vi, som med Jakobsbrevets ord ikke aner, hvordan vores liv overhovedet er i morgen -
Vi får nu lov til at begynde dagen og året med troen på at Gud er kommet til os.
At Han er med os, så hvad der end sker os, så er vores liv langt i Guds hænder.

Fader vor er på mange måder en tillids-bøn. For når vi beder den, bruger vi ord, der ikke er vores, men Jesu ord, i tillid til at Gud nok skal vide, hvad vi mener med dem.

Han skal nok høre os, når vi beder, og faktisk hører Han os uden at vi præcis ved, hvad vi beder om.
I dag danner Fadervor "indgangs-porten" til det nye år, "fortegnet" for vores tilgang til det, der måtte komme.
Dét er der masser af nytårsbudskab i!

Det vigtigste er faktisk det, som Fadervor slutter med: at Riget og magten og æren er Guds.
Det er nemlig det, der holder os på plads, overfor Gud og overfor hinanden.

At æren for alt hvad vi er, og alt hvad vi kan, i sidste ende ikke er vores egen, men Guds, det løfter åget fra vores skuldre om, ikke at ville være ved, hvem vi er. -

- især når vi her i nytårsbetragtningernes tid, gør status over vores liv og er tvungne til at se os selv i januars ubønhørligt gennemtrængende vinterlys.
Så er det nåderigt at æren er Guds.

At Riget og magten også er det, giver os et håb for det, der skal komme.

Fadervor filtrerer januar-lyset, sætter os på rette plads, som børn af Riget og lader lyset blive til et nådens lys, så vi kan gå ind i det nye år i tillid til Gud.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring