Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 19. marts 2006

3. søndag i fasten

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.«

Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«

Joh 8,42-51


Der er vist noget om, at det sådan lidt spøgefuldt i folkemunde hedder sig, at man skal vælge sine forældre med omhu.
For selvom man har haft dem som små, er de umulige at lave om på!

Og det er selvfølgelig mest sagt for sjov, men alvoren og sandheden i det, - for det er der også, og skal der også helst være i alt, der er ægte sjovt - alvoren er så men at med vores forældre får vi vort liv givet.
Som de er, skal vi leve.

Det er barnelivets lov de tidlige år og et godt stykke frem ad vejen.
Forældre, det er nemlig ikke kun gener og anlæg og øjenfarve, men forældre er også dette, at hver tanke, hver følelse, hver glæde og sorg, tro og tvivl der er i deres liv og adfærd, kommer også til at fylde i børnenes liv.
Hvad der er sandt for forældrene, bliver liv for børnene.

Derfor kan man umuligt lave om på sine forældre, for deres verden er ens egen. Deres ord er dem, der lever i én.

Det er i det lys, al denne her snak om fædre skal ses. Når Jesus for sit eget vedkommende kalder Gud for sin far, så siger det ikke så meget om hans livs oprindelse, som det siger noget om hans livs indhold.

Det siger, hvad der er sandheden i hans liv, det, der er givet ham, det, der står fast, det der ikke lader sig diskutere eller regulere ved at lægge til eller trække fra.
Den, du regner som din far, er ikke nødvendigvis din genetiske far, men den, i hvis sandhed du lever.

Og det handler om sandhed og løgn. Det gør det for så vidt ikke bare i dag; i grunden drejer vores liv sig altid om dét store og svære spørgsmål, hvordan vi skelner mellem hvad i vores liv, der er sandt og dermed værd at holde fast i, og hvad der viste sig at være forblindelse og vildveje og noget, vi før eller siden bliver tvunget til at lægge bag os.

"Gud Fader i det høje, lær mig at skelne nøje det sande fra dets skin - beder vi fromt i en af salmebogens aftensalmer.
For lykkelig er vel det menneske der aldrig er i tvivl om sandheden - og især da lykkelig hvis overbevisningen også viser sig at holde stik.

Og modsat: allermest ulykkelig må den vel være, der på et sent tidspunkt i sit liv må indse at man har levet det forfejlet. Man har jagtet "skinnet", og ikke den ægte vare.
Angsten for et forspildt og forfejlet liv er vel den største angst man kan forestille sig.
At alt var forkert, og det en dag pludselig var for sent at gøre noget ved det.

Med andre ord er fortabelse en ægte mulighed, for vi lever i en verden, hvor både sandhedens og løgnens fader har plads og stemme.

Og hvorfor? sukker vi måske. Hvorfor er alting så tvetydigt, hvorfor har Gud overhovedet ladet løgnen og djævelen få plads i vores verden?

Fordi Han skabte os som frie mennesker, tror jeg. Hvis ikke løgn og usandhed var en mulighed, var vi ikke frie til at søge sandheden.

Sandheden i vores liv må vi selv finde. Og det er ind i mellem hårdt arbejde, der kan sende os på rutche-ture fra forklarelsens behagelige tinder til den dybeste tvivl og forvirrethed. Men sådan må det være, at være et levende menneske i en verden, hvor både løgnens og sandhedens fader regerer.

Sandheden om vores liv derimod, står det ikke til os selv at finde. Den er givet os på forhånd; den er urokkelig, aldeles udemokratisk og faktisk også ligeglad med om vi tror på den eller ej.
Det, der ER sandt, bliver ikke mindre sandt af at være uerkendt.

Ligegyldigt hvor enige man var i middelalderen om at jorden var flad - havde det været sendt til folkeafstemning dengang, havde der sikkert kun været et par enkelte stemmer imod, nemlig Galilei og Kopernikus’ - resten var ret enige om at jorden var flad, - selvom den faktisk aldeles ikke var det.
Al enighed til trods så var sandheden om jorden jo, at den var mindst lige så rund i middelalderen som den er det i dag.

Så sandheden er ganske udemokratisk, og sandheden er også sandhed ligegyldigt om vi har erkendt den eller ej. Men den tåler erkendelse.

Sandheden er ikke som løgnen nødt til at give sig ud for at være noget den ikke er. For sandheden lever af at erkendes som det, den er, mens løgnen dør af at erkendes som det, den er.

Sandheden er at Gud virkelig er til, og at Han er med os i vores tvetydige verden.
Den sandhed tåler dagens lys. At være kristen er at være lysets barn, for det er at have Gud som sin far.

Jesus var sandelig ikke nærig, og beholdt Gud for sig selv.
Nok sagde han Abba "min far" om Gud, men han lærte også os at sige fader vor.
Den far, hvis ord det er, der lever i os.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring