Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 9. april 2006

Palmesøndag

Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham.
Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da: »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?« Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus: »Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid.«
Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus.
Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte:
»Hosianna!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn,
Israels konge!«
Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet:
»Frygt ikke, Zions datter!
Se, din konge kommer,
ridende på et æsels føl.«
Det forstod hans disciple ikke straks; men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham.

Joh 12,1-16


Endnu engang er vi inviteret indenfor i hjemmet i Betania. Hos søstrene Martha og Maria og deres bror Lazarus.
Vi har været der to gange før.
Første gang var da Maria lagde alt arbejdet fra sig og satte sig ved Jesu fødder og slugte hvert et ord han sagde, og altså lod Martha om det sure slid i køkkenet.

Vi hørte Martha bebrejde sin søster dén opførsel, og vi hørte Jesus sige, at Maria faktisk var den, der havde valgt den gode del. At den ikke skulle tages fra hende, men at det ene fornødne jo var at sætte sig - sultent - ved Herrens fødder og sluge hvert et livets ord.

Anden gang vi kommer på besøg er alting forandret.
Lazarus er blevet syg og er død. Og pludselig er intet som før. Døden har sat sit skel imellem støv og ånd, og Lazarus har allerede ligget i graven i flere dage, da Jesus endelig kommer tilstede.
Til trods for at han faktisk godt vidste at Lazarus var syg.

Martha og Maria har nok vidst at Jesus ikke var nogen helt almindelig gæst, men de får sandelig syn for sagen, den dag Lazarus ligger stinkende hen i graven på tredje dagen og hele deres hverdag er styrtet sammen.

Her viser Jesus dem, hvor meget Maria gjorde ret i at smide hvad hun havde i hænderne for at lytte til ham, for da viser han dem, at det han siger, det sker;
da han siger: "Lazarus kom herud", så kommer Lazarus ud.
Jesu ord har magt til at kalde Lazarus frem gennem ligklæder og grav og død.

Tredje gang vi kommer med til Betania er i dag. Hverdagslivet er genskabt, mange ting er igen som de var: Lazarus sidder til bors, Martha varter op, og Maria - ja, Maria bliver igen den, der forarger.

Evangelisterne er i øvrigt noget uenige om denne her historie. Hos Johannes, som vi har hørt, er det Maria der salver Jesus, hos Lukas - og Grundtvig, som vi har sunget det - er det den lokale synderinde; hos Markus er det bare én eller anden kvinde. Og hun salver i øvrigt hans hoved og ikke fødderne.
Men - i grunden er uenigheden ligegyldig, for de er alle enige om pointen:

En kvinde, der på det forargeligste er ødsel ud over alle grænser, får skæl ud af smålige, alvorlige mænd, der igen bliver irettesat af Jesus, for deres smålighed.

Og som vi får historien fortalt kan vi så udmærket høre småligheden i forargelsen - slet skjult under fromme hensigter.
Olien kunne da have været solgt, og pengene brugt til noget fornuftigt! Nu er den spildt på det rene ingenting!

Maria gør tilsyneladende altid det unyttige, det ikke-produktive, det der bare ikke kan betale sig.
Og så er det endda hende, om hvem Jesus siger at hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.

Og det skal det selvfølgelig fordi Maria er billedet på det menneske, der tør kærligheden. Tør det ufornuftige, tør alt det, der på papiret slet ikke kan betale sig, men som skaber liv og giver kærlighed videre.

Vi skal jo have det sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus, hørte vi Paulus sige i epistlen.
Og det sind er kærlighedens sind.
Som den himmelske kærlighed spejler sig i den jordiske Jesus, skal vi i vores liv med hinanden, spejle den samme ødselhed.
Præcis som Maria, der med sin kostbare og forspildte nardusolie, spejler Jesus, der forspildte og satte sit liv til for os langfredag.

Men selvfølgelig forstår vi til fulde Judas. Vi har ham så meget inde under huden , at Johannes slet ikke havde behøvet at gøre ham til en tyv, der i virkeligheden tænkte mere på sig selv end på de fattige.
Vi forstår Judas’ alvorlighed, som jo også er hans vilje til at gøre det rigtige og det gode. Det, der bedst kan betale sig.

Men tænker man Judas’ tanke til ende: hvad der kan betale sig, så støder man jo på det forstemmende faktum, at liv og kærlighed faktisk aldrig kan betale sig.
for hvad skal det til for, at holde af andre mennesker? Hvordan i alverden skal man turde give sig selv hen til en anden, når alt alligevel ender med at vi skal dø og skilles fra hinanden?

Det er den gravalvorlige forstemthed, der i grunden også er Judas’ livsangst og som Marias ødsle og ufornuftige kærlighedsgerning i dag byder trods.

At livet og kærligheden selvfølgelig er til på dødens og tabets betingelser, det er sandt nok, men så alligevel heller ikke mere sandt, end at de betingelser - så at sige - ikke rigtig længere er, hvad de har været.
Ikke siden den første kristne påske.

For den Jesus, der blev ødslet olie udover, han rider samme dag, sagtmodig på et æsel ind i den by, hvor han bare en lille uge senere skulle gå vejen alene og gudsforladt til sit kors og sin død.

Hans vej var beredt, og det er vores på en måde også. For så sandt som vi også skal gå ad den vej, hvor vi til sidst må gå alene, fordi døden gør os ene, så er det dog samtidig den vej, han også gik.
Han er i døden og venter på os der, for at intet menneske skal være nogetsteds uden Gud.

Og derfor spejler Maria i dag sandheden om vores liv: at kærligheden og livet trods alt er det stærkeste, stærkere end døden og tabet, selvom det ikke altid ser sådan ud.

Maria er billedet på det menneske, der tør kærligheden og det uproduktive og det ufornuftige.
Og dermed er hun billedet på det menneske, der er i overensstemmelse med den dybeste sandhed om vores liv, nemlig at det faktisk altid godt kan betale sig!

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring