Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Mandag den 17. april 2006

2. Påskedag

Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen.
Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« - det betyder Mester. Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til hende.
Joh 20,1-18


Nu er vi nået til den sidste af påskedagene.
2. påskedag, og i morgen er det så hverdag igen.

Hele påskens drama har været gennemspillet her i kirken:
Indtoget i Jerusalem, hvor Jesus viser os dobbeltheden af triumf og afmægtighed, hosiannaråb og æselryg.

Skærtorsdag med måltidsfællesskab og fodvask. Den sidste afsked, forrædderi og fornægtelse.
Forhør og tortur, og for disciplene: afmægtighed og skamfølelse.

Langfredag med den fuldstændige ydmygelse, det dybeste mørke, den totale gudsforladthed. Langfredag hvor man ikke tænder alterlysene, eller sætter blomster på alteret, for den fredag er en sorgens dag.

Påskelørdag, hvor disciplene dengang holdt sabbat, og hvor hele verden ligesom holder sit åndedrag tilbage og bare venter.
Påskelørdag er stilhed før stormen, der bryder ud med jubelråb søndag morgen: Kristus er opstanden, han er sandelig opstanden.
-Sådan som det er skik i den ortodokse kirke, at præsten skal komme løbende ind og råbe det påskemorgen.

Der er ingen tvivl om, at af kirkeårets højtider er påsken den vigtigste, og af påskens begivenheder er opstandelsen påskedag så afgjort højdepunktet.

Og når man tænker på det, så er det egentlig lidt underligt at så mange af vore altertavler afbilleder korsfæstelsen langfredag.
Af vores tre kirker her i pastoratet har både Særslev og Ejlby et korsfæstelsesbillede - de fleste andre kirker jeg kender har også det motiv - faktisk er Veflinge kirke den eneste kirke jeg lige kan komme i tanke om, der på altertavlen har afbilledet påskedag.

Deres altertavle er et billede af den opstandne Kristus, der triumferende træder ud af graven, og der ligger vist en besvimet soldat nede til højre.

Og hvorfor egentlig, kan man godt undre sig over? Når nu påskedag er den vigtigste dag i hele kirkeåret, hvorfor er den så ikke afbilledet på langt de fleste altertavler?

Mit eget bud på et svar skal være: fordi det handler om kristendommens redelighed.

Man fornemmer det næsten allerede lidt hos evangelisterne. Hvor meget de end ville ønske at de kunne komme med en direkte og sandfærdig reportage fra de dødes have påskemorgen - en reportage der kunne feje al tvivl af bordet, og få hele verden til, som officeren, der stod lige overfor Jesus da han udåndede langfredag, at udbryde: sandelig den mand var Guds Søn! - hvor meget de end ville ønske dét, så kan de det ikke.
For de så det ikke ske.

De ville sikkert ønske at de havde set den opstandne Kristus træde ud i triumf, og soldaterne besvime, men de gjorde det ikke.
Opstandelsesbilleder er kunstneriske friheder.
Korsfæstelsesbilleder er så langt fra heller fotografisk korrekte, men de afbilleder dog en virkelighed som vi ved fandt sted.

Det er kristendommens redelighed, at vi holder os til virkeligheden - men selvfølgelig er det også vores akilleshæl; for ind i mellem kunne man sandelig godt ønske sig den klippefaste afbilledlige og dokumenterede viden, frem for troen.

Men det er nemlig tro, der handler om i dag, 2. påskedag.
For når vi nu i går har fået af vide hvordan det forholdt sig - at Kristus er stået op fra de døde, at vi i ham er genfødt til det samme levende håb - så er spørgsmålet i dag, hvordan kommer det til at betyde noget for mig?
Hvordan bliver det påske, ikke bare derude og dengang, men hvordan bliver det påske for mig?
Og det er et spørgsmål for troen.

Vi bliver i dag - hver enkelt af os - repræsenteret af Maria Magdalene.
Hende, der bliver stående ude ved graven, og som ikke kan løsrive sig.
Maria Magdalene har sikkert ikke helt forstået rækkevidden af det, der er sket; men hun har forstået så meget at hun bliver nødt til at blive ved graven, for begivenheden er for stor til bare at kunne vende sig om og gå hjem igen.

Maria Magdalene har måske stået dér, og tænkt over opstandelsen.
"Hvad er det værd at min mester og herre er opstået", har hun måske tænkt, "hvad er det værd, når han ikke har taget mig med sig, når han har efterladt mig her alene?"

For Maria Magdalene var det ikke blevet virkeligt endnu. For hende var det bare slemt, at nogle havde flyttet hendes Herre og mester, og at hun ikke vidste hvor de havde lagt ham, - som hun sagde det til de to engle, der sad inde i graven.

Hendes sorg og forvirring bliver først afløst af glæde, da Jesus taler til hende.
Ikke at hun kan kende ham lige med det samme - for det kan hun ikke, hun tror det er havemanden.
Hun kender ham først da han taler til hende, kender ham på hans stemme, da han kalder hende ved navn.

Så må hun udbryde sin trosbekendelse: "Rabbuni - Min herre og mester", for så er hun sikker på at det virkelig er ham.

Og fordi det netop er sådan Maria Magdalene genkender sin herre er hun en god repræsentant for os i dag.
Hun genkender ham på stemmen.

Maria Magdalenes påske er også vores påske: For vi får ikke den opstandne at se trædende ud af graven, men hører vi hans stemme tale til os, så bliver det påske også for os.
Så bliver den glædelige slutning på Jesu liv, den slutning, der kan blive altings begyndelse.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring