Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 23. april 2006

1. søndag efter påske

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«
Joh 21,15-19


Der findes mange pinlige spørgsmål i denne verden.
"Elsker du mig"? er som oftest et af dem.

For hvis nogen spørger én om det, ja så er man jo for det første nødt til at være så ærlig som man kan være. Og dernæst er det et spørgsmål, som man kun kan siger enten ja eller nej til. Ikke noget med både og, og sådan lidt ind i mellem.
Det er ja eller nej.

Og det kan være pinligt at blive afkrævet et så konkret svar på noget, man måske - når man bliver tvunget til at tænke over det - må indrømme at man ikke kan give et klokkeklart ja eller nej til.

Jeg er så gammel at jeg kan huske tilbage til begyndelsen af 80’erne, hvor England stod på den anden ende pga. prins Charles’ bryllup med lady Diana.
I et af de utallige interviews spørger journalisten dem og de nu også er forelskede i hinanden?
- underforstået om det hele nu ikke bare er et arrangeret fornuftsægteskab for at sikre England en tronfølger.

Prins Charles siger tøvende noget om at det jo i grunden er svært at vide præcis hvad kærlighed er, hvorimod Diana viser sin situationsfornemmelse ved indigneret at udbryde: "selvfølgelig er vi det!" Et klokkeklart Ja, altså.

Og der var ingen tvivl om at hun vandt scenen dér. Og englændernes hjerter. For sådan et spørgsmål kræver et klart svar.
Til gengæld var prins Charles svar nok mere modent og måske også mere ærligt, når det kom til stykket.

For kan man overhovedet være sikker på at man nu også elsker en anden.
At man nu ikke bare er forelsket i at være forelsket?
Og hvad ved man egentlig om at skulle leve op til den fordring der ligger i kærligheden?

Det pinlige i sådan et spørgsmål: "Elsker du mig?" ligger også i, at man afdækkes for sig selv, og pludselig kan få øje på sin egen halvhjertethed og skrøbelighed.
For kan man overhovedet love noget som helst i den retning, når det kommer til stykket?

Simon Peter har sikkert også følt spørgsmålene fra Jesus pinligt nærgående.

Han nøjes ikke bare med at svare med et højt og klart og overbevisende JA, han må fylde lidt flere ord på svaret - afbøde det lidt:
"Ja, Herre, du ved at jeg har dig kær."
-Du ved det - så hvorfor skal jeg virkelig afkræves svar på det? Lad mig nu være.

Men Jesus spørger ham sandelig igen - to gange til - og den sidste gang føler Peter sig også nødsagen til at sige til Jesus: Du ved jo alt, så hvorfor bliver du ved med at spørge mig?
Og han bliver ked af det.

Måske bliver han også ked af det fordi de tre spørgsmål pludselig minder ham om tre andre spørgsmål, med nogle helt andre svar ikke så mange dage forinden.

Tre gange, natten mellem skærtorsdag og langfredag, blev Peter spurgt om han ville vedkende sig følgeskabet med Jesus og tre gange benægtede han det.
Så langt rakte altså hans kærlighed.
Og måske er det derfor han er så tilbageholdende nu.
Han har oplevet noget meget afgørende om sig selv, nemlig at han ikke bare sådan lige er til at stole på.

Hvor han skærtorsdag sværger at ville sætte sit liv til for Jesus, fornægter han ham allerede samme nat tre gange.
Derfor har han måske lært at omgås mere forsigtigt med de store ord.
Han har lært sig selv at kende.

Men i dag lærer han også sig selv at kende på en anden måde - gennem Jesu ord.
For selvom Jesus så fuldstændigt ved, hvad Peter er og hvad han kan holde når han lover det og hvad han ikke kan, så siger han alligevel til ham: "Vogt mine får"
Altså "jeg betror dig en opgave. Velvidende hvem du er, og hvad dine ord er værd."

Peter bliver mindet om, at selvom han svigtede og forrådte Jesus, selvom han lige pludselig var mere opfyldt af angst for sit eget liv, end opfyldt af kærlighed til Jesus, selvom hans kærlighed ikke var så stærk, som han havde forestillet sig, så er der brug for ham alligevel.

I Johannes’ første brev står der om Gud: "Vi elsker fordi han elskede os først." (4,19).
Og det er vigtigt at begynde det rigtige sted. Ikke i vores kærlighed til Gud, men i Hans kærlighed til os. Peter tvivlede ikke på Jesu kærlighed til ham. Det behøver vi heller ikke gøre.

Vores kærlighed til Gud, er jo af samme slags som Peters, fyldt med håb og tvivl og nogle gange ligegyldighed og fornægtelse.

Vi ved godt, at det umuligt kan være på dét, vi skal fundere vores tro.
Men Gud elsker os først.
Dvs. før nogen af os overhovedet har taget stilling til om vi vil have noget med Ham at gøre, før Han har set hvad vi er for nogle, om vi er noget at samle på eller ej, så elsker Han os, for sådan er Guds kærlighed.
Det er dér vi skal begynde. Vi skal ligesom Peter ikke tvivle på Guds kærlighed til os.
Vi kan tvivle på os selv, men alligevel sige ligesom Peter: "Du ved, jeg har dig kær!"

Selvom vores kærlighed er lunken, og Gud godt ved det forholder sig sådan, så rokker det ikke ved at Han har bundet sig til os alligevel, og holder ved os.

Dybest set kan det ikke forstås.
For ting, der har med tro og kærlighed at gøre kan ikke forstås eller skrives op i en formel eller logisk følgeslutning.
Peter har vel heller ikke kunnet forstå hvorfor Jesus ikke bare vendte ham ryggen og fandt sig en anden og mere trofast førstedisciple.
Men han har glædet sig og måske undret sig over at det var sådan.
Vi kan også bare glæde os og undres over at Gud elsker os.
Os, der slog hans søn ihjel, og fornægter Ham og ikke vil have med Ham at gøre og ikke vil overholde Hans bud.
Os giver Han alligevel sin kærlighed. "Vi elsker fordi Han elskede os først."

Og når vi elsker, er et af kærlighedens udtryk den opgave Peter får pålagt.
Vogt mine får.
Ikke "vogt dem nidkært, og påpeg hvert eneste af deres fejltrin og straf dem, når de gør noget forkert", men vogt dem, som den gode hyrde vogter sine får.

Den bedste hyrde sætter livet til for sine får. For større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner.

"Elsker du mig?" - spørger Jesus Peter, og han svarer med al sin tvivl og lunkenhed og egenkærlighed.

"Elsk hinanden", siger Jesus så til Peter, "for jeg elsker dig!"
Giv min kærlighed videre til hinanden.

Og det gjorde Peter, han arbejdede med på evangeliets udbredelse indtil han endte sine dage under forfølgelserne i Rom.

At give Guds kærlighed videre, det turde Peter, fordi han hos Kristus fandt noget, han ikke kunne finde andre steder. Den trofasthed, han selv manglede. Selv om alt andet svigter og slår fejl, så er han trofast.

Og det er lige netop dér, vi har vort livs forankring: ikke hos os selv og vores egen kærlighed og tro, men i Hans trofasthed!

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring