Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 21. maj 2006

5. søndag efter påske

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.
Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.
Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.«
Joh 17,1-11


Det fortælles i den store Peter Plys bog, at der halvvejs mellem Plys’ hus og Grislingens hus var et tænksomt sted, hvor de somme tider mødtes, når de havde besluttet at de ville gå hen og besøge hinanden.

En efterårsmorgen i blæsevejr sad de netop der og snakkede om hvad de skulle give sig til.
"Hvad jeg tænkte på, sagde Plys, var, at jeg tænkte, at vi skulle gå hen og besøge Æslet, for måske er hans hus blæst omkuld, og måske han så gerne ville have, at vi skulle bygge det for ham igen."

"Hvad jeg tænkte på, sagde Grislingen, var at jeg tænkte at vi skulle gå hen og besøge Jakob"

"Lad os besøge dem alle sammen, sagde Plys, for når man har spadseret i blæsten mil efter mil, og man så pludselig kommer ind i en eller andens hus, og denne ene eller anden siger Goddag, Plys! Du kommer akkurat i rette tid til at få en lille mundsmag af et eller andet, og man kom i rette tid, så synes jeg, ja, så synes jeg at dagen er en ualmindelig vellykket dag."

Og som tænkt så gjort, de to venner besøger både Kængu og Æslet og Jakob med stor succes, indtil de når til Ninus.

"Vi er kommet for at ønske dig en glædelig torsdag", sagde Plys, da de var nået frem.
"Hvorfor dog det?" spurgte Ninus. "Hvad skal der ske om torsdagen?"
Og da Plys havde forklaret det, og Ninus, hvis liv bestod af at udføre Meget Vigtige Ting, sagde: "Og jeg troede, I virkelig var kommet om noget Vigtigt!!"
ja, så satte de to venner sig lidt ned, og måtte snart efter igen spadsere videre.

"Ninus er meget klog", sagde Plys eftertænksomt, da de igen gik hen ad vejen.
Ja, sagde Grislingen, Ninus er megt klog.
Og han har et godt hoved, sagde Plys.
Ja, sagde Grislinge, Ninus har et godt hoved.
Der herskede en længere pause.
Det er vel derfor , sagde Plys, at han aldrig forstår noget!

Og det kan der jo være noget om. Folk med gode hoveder, forstår ikke altid så meget.

På det punkt tror jeg Grundtvig og Peter Plys ville være rørende enige, Grundtvig, der jo engang har skrevet, "For den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær"

Erkendelse sidder ikke kun i hovedet, men også i hjertet, og der er ingen tvivl om at Plys’ hjerte sidder i betænkelig nærhed af hans mave, så han virkelig forstår værdien af en lille mundsmag af et eller andet.

"At kende" og "at elske" er to ting, der ikke er ganske uadskillelige.

I den gamle bibeloversættelse stod der faktisk i beretningen fra paradisets have, at Adam kendte sin hustru Eva, og hun fødte ham en søn.
Ordet "kende" er ikke kun en eufemisme for det "lå med", som nutidens oversættelse lyder på, men det er netop også udtryk for den indsigt at kende og elske hører sammen.

"Den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær."

Og lad os så se lidt på evangeliet til i dag.

De tekster, der skal prædikes over her i tiden mellem Påske og Pinse, er taget fra Johannesevangeliet.
Og det er meget indviklede tekster; meget åndelige tekster kan man synes. Så ganske forskellige fra en underberetning, eller et godt skænderi med farisæerne.

Johannesevangeliet er svært at forstå. For det taler fra tro til tro.
Det taler mere til vores hjerter end til vores hjerner. Og alligevel taler det ud af overbevisningen om at de to ting hænger sammen.

Jesus fortæller os i dag hvad det evige liv er:
Han siger: Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.

Og her skal vi høre ordet "kende" sådan som Grundtvig og Peter Plys forstår det.

For det betyder ikke kende, sådan som man kan kende Napoleons historie - eller man kender Einsteins relativitetsteori - men her betyder "kende" at "elske".

Det evige liv er at kende og elske den eneste sande Gud. At åbne sit sind og sit liv for Ham. At forholde sig til Ham med både hjerne og hjerte.

Og i den forbindelse taler Johannesevangeliet virkelig fra tro til tro.
For da vi engang blev døbt, da blev vi korstegnet både for vores ansigt og for vores bryst.
For vores hjerne og vores hjerte. Til et vidnesbyrd om at vi skulle tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus, som præsten også dengang sagde til os.

Ved dåben kom vi til at kende Gud.

For når man taler om det evige liv - så tænker man måske tit på udødeligheden.
Men det er værd at mærke sig, at når der her tales om det evige liv - så tales der ikke om noget tidløst; noget, der ligger udenfor tiden.
Med det evige liv tales der ikke om noget, der ligger på den anden side af døden.
Der tales først og fremmest om noget, der berører os midt i vores liv nu og her.
Dette er det evige liv, at vi kender dig.

At kende Gud, at være kendt af Gud, nu - og leve livet i det lys, ud fra hans kærlighed til os.
At lade sig gribe af Guds nu, Guds kald til livet i kærlighed.
At opgive at klamre sig til sig egen nutid, fremtid og fortid og i stedet gribe nuet som Guds virkelighed.
Det er det evige liv. Og det er faktisk det liv vi får i dåben.

Der tales også i evangeliet meget om glæden ved, at Gud kender os.

Man kunne ellers godt tro, at det var lidt risikabelt, at være kendt af Gud.
"Kendt", kunne jo også betyde, at man var gennemskuet, ens fortid og fejl og svagheder var kendt.
Det er ikke alle mennesker, vi ønsker at være kendt af!
Og tanken om at være "kendt" af den højeste dommer kunne godt være skræmmende.

Men den risiko ligger ikke i forholdet til Jesus.
Han kendte den svage Peter og forrædderen Judas og skøgen Maria Magdalene - bedre end de kendte sig selv , men han vedkendte sig dem - og det blev aldrig anderledes.

Gud kender os, og elsker os endda samtidigt.
Og det er vores livs begyndelse og slutning. Vores alfa og omega.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring