Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 28. maj 2006

6. søndag efter påske

Jesus sagde: »Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.«
Joh 17,20-26


"Kærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden".

Det er til påske og konfirmationer vi plejer at synge sådan i salmen, Hil dig frelser og forsoner.
Men ordene gælder selvfølgelig ikke kun til påske, de gælder alle dage året rundt, som hvad der er at sige om påsken: kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden.
Påsken er kristendommens kerne: kærlighedens under, kærlighedens opstandelse.

Det er den sidste aften før langfredag Jesus beder den lange bøn, som vi i brudstykker har hørt fra Johannesevangeliet de sidste mange søndage.
Jesu ypperstepræstelige bøn.

I den beder Jesus for disciplene, at de - når han nu går bort fra dem - må forblive i Faderens navn, og at det må gælde alle, der siden kommer til tro, at også vi forbliver eet i troen.
Han beder for kirkens enhed, så den kan være et vidnesbyrd for resten af verden om den eneste sande Gud.

Han bruger ordet herlighed.
"Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét.
Og hvad er det egentlig for en herlighed Faderen har givet sønnen, og som sønnen har givet os?
Det var jo ikke storhed og rigdom og ære der ligefrem kendetegnede Jesu liv, ej heller de første kristnes liv.
Det er med andre ord ikke en herlighed, sådan som vi normalt forstår ordet herlighed.

Herlighed er tværtimod kærlighed. Og anden herlighed havde Jesus da heller ikke modtaget fra faderen og anden herlighed kunne han da heller ikke give videre. Ikke storhed og rigdom og ære, men bare kærlighed.

Til gengæld er dén herlighed, den eneste hvorom man kan sige at den er stærkere end døden.
Jesus beder om at kærligheden, hjertegløden mellem de disciple han elskede; - at kærligheden mellem os, må være stærkere end døden.

Og det viser sig jo faktisk i vores liv at være kærlighedens under: at den byder døden trods ved at forene frem for at adskille.

Kærlighed gør ikke mennesker rige, den giver dem ikke storhed og ære, den gør dem måske ikke engang lykkelige, men den gør to mennesker til eet, og dermed er kærligheden den stærkeste og mest direkte modsætning til døden.
Hvor døden skiller, er det kærligheden der forener.

Og den død, der skiller er jo ikke bare den fysiske død, der en dag kommer til os alle.
Døden er på spil langt tidligere i vores liv. Den er der faktisk altid som splid, uenighed, deling, skilsmisse, alt det, der fører mennesker væk fra hinanden.
Den død findes og er uendelig virkelig midt i vores liv.

Men når mismodet ved at kigge ud over verdens krige og konflikter er ved at gribe én, så skal vi huske på at vi har fået Jesu herlighed givet. Den herlighed han havde fra Faderen og som han har givet videre til os.
Kærlighedens herlighed. Som er stærkere end døden og byder den trods - også midt i vores liv med hinanden.

I dag er det søndagen mellem Kristi Himmelfart og Pinsedag. Kristus for til himmels i torsdags, - ikke for at være langt væk, og efterlade os alene, men tvært imod for at kunne være nær os alle.
"Himlen" er ikke langt væk, himlen er også alt det luft der er lige rundt omkring os og som vi alle går og indånder og deler med hinanden.

Vi har lige sunget at "det er saligt at følges ad med Jesus selv", "det er lifligt hos Gud at bo med søskendhjerte i fælleshjemmet"

For der findes enhed mellem mennesker. Den er der ikke i kraft af vores enighed, selvfølgelig ikke, for enighed fører ikke nødvendigvis til enhed; lige så lidt som vores uenighed heller ikke kan tilintetgøre den enhed, som Kristus har givet os ved at tale det samme ord til alles hjerter.
Det søskendehjerte vi sang om, skabes ikke af enighed og fælles oplevelser og ens livsvilkår, med det skabes af at ordet er ens til alles hjerter.

Deri er vi alle lige, Dengang som nu.
Og nu venter vi så bare. Ligesom apostlene ventede...

Venter på, at alle vores tanker om kærligheden og døden og verden; hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen; - venter på at al den tro og tvivl, der bor i vores hjerter, skal få et sprog.
Et sprog, der klart og tydeligt fortæller os at kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden.

Venter på at Gud vil udgyde sin ånd over alle mennesker, pinsens ånd med påskens budskab om den inderste virkelighed i vores liv: at størst af alt er kærligheden. Stærkere end al splid og uenighed, endda stærkere end døden.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring