Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 4. juni 2006

Pinsedag

Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«
Joh 14,15-21


Pinsedags fantastiske og efter min mening også aldeles uundværlige salme "I al sin glans nu stråler solen" er skrevet af Grundtvig.
Og selvfølgelig er den det, har man næsten lyst til at sige. For Grundtvig var om nogen en teolog, der tog sit udgangspunkt i pinsen, i Guds ånd og i menneskets hjerte, frem for i vores forstand.

Hvor Brorson i sine salmer digtede inderligt om Jesu blod og vunder og hans betydning for vores frelse, og Kingo skrev sine salmer i et mere ligefremt og karskt sprog om den virkelighed vi lever midt i, da er det Grundtvigs særkende at han altid, og nogle gange på grænsen af uforståelighed, forsøgte at indfange Ånden, helligånden i sine salmer.

"Hvi er Herrens Ord forsvundet af Hans hus" , var også Grundtvigs anklage mod den åndløse, ubegejstrede danske kirke han blev en forkynder i, da han som 26-årig holdt sin første prædiken i Regenskirken i København.
Grundtvig ville have mere ånd ind i kirken, mere liv.

For ånd er liv, ingen tvivl om det.
Det var Guds livsånde, der overhovedet gjorde Adam til et levende væsen, og ikke bare en død klump sener og kød; og det er Guds ånd, der gør os levende, og læsker vores ind i mellem udtørrede mod, så vi tør livet og kærligheden og hinanden igen.

Og så er ånden også vores indgang til Gud.
Faderen, skaberen, Ham, der var forud for al tid, fra evighed til evighed og altid vil være, er i al sin vælde utilnærmelig for os. Han er et mysterium, fascinerende og frygtindgydende som livet selv.

Sønnen - Jesus Kristus - fortolker Gud for os. Han er Guds billede, det er i ham vi kan se at Gud er kærlighed, at Gud vil os det godt.

Men ånden er vores indgang til det hele. For uden ånden kan vi ikke tro og bekende at Jesus er Guds søn.
Det er ånden, der gør Gud og livet selv, levende i os.

For ånd skaber sammenhæng. Ånd får mennesker til at se, så vi med ét kan forstå. Ånd åbner mod horisonter og gør modig.
Ånd skaber nysgerrighed og at man tør tage skridt ud i det ukendte, og at man tør tage emner op, som man ellers egentlig helst så tavsheden lægge sig over.

Ånden er Guds ord ind i vores verden. Den formidler håb; især når man troede at det var udelukket.
Ånden får mennesker til at tro at der kan opstå liv ud af ingenting og fra de døde - den får mennesker til at tro at der findes en kærlighed som vil forandre alt.

Men ånd har brug for en krop, lige så vel som kroppen har brug for ånd.
Ligesom Adam aldrig var blevet kaldt til live uden Guds ånd, men var blevet ved med at være en klump dødt kød, at kan man heller ikke rigtigt forestille sig en ånd uden krop
Ånd uden krop er et underligt spøgelse, som krop uden ånd er vel at sammenligne med en død sild.

Pinsens ånd, helligåndens krop er kirken. Derfor siger man også gerne at den første pinse, da apostlene sad i Jerusalem og oplevede tungerne som af ild, der satte sig på dem og gav dem mod og kraft til at forkynde evangeliet om Kristus, er kirkens fødselsdag.

For det er her i kirken vi hører Guds ord, her vi kan hører alt det vi ikke kan sige os selv, alt det der i sandhed gør vores liv større og rigere end det ellers ville være.

Måske hører vi også noget, der ind i mellem ligger på grænsen af hvad vi kan forstå.
Men det gør ikke så meget. For livet er større end vores hjerner, Guds Rige er uendeligt meget større end vores verden, og Helligånden taler så meget mere til vores hjerter end til vores hjerner.

Ja, endnu mere: Helligånden er allerede i vores hjerter.

Den nye pagt Gud har sluttet med sit folk, er den pagt profeten Jeremias talte om: "der skal komme dage, hvor jeg vil lægge min lov i deres indre og skrive den i deres hjerter"

Helligånden er den nye lov. Helligånden som Gud udgyder over os alle, så Paulus senere kan sige at "Guds ånd vidner sammen med vores ånd at vi alle er Guds børn".

Derfor ånder det himmelsk over støvet, og det vifter hjemligt gennem løvet"; hjemligt nemlig fordi Guds ånd ikke er os fremmed.
Guds lov er ikke en udefra kommende lov, der slår os i hovedet med hvordan vi bør opfører os for at kunne finde nåde for Hans øjne.
Guds lov er derimod den kærlighedens ånd der ligger i vores hjerter og fortæller os at vi er taget til nåde, og deri, i ånden i vores eget hjerte og i Guds hjerte, kan vi hente kraften til at holde hans bud.

Det er det, vi ikke altid kan sige os selv, men som vi må gå i kirke for at høre.
Det er også den altovervældende glæde, der giver os frimodighed til at rejse os igen og gå herfra som frie mennesker med mod til at leve vores liv, hvordan og i hvilken lykke Gud den almægtige nu ellers vil skænke os det.

Pinsens Gud - Gud Helligånd - er ikke en fjern utilnærmelig Gud, men derimod den nærværende Gud, der går sammen med os, når vi går herfra, og som har lovet os, at hvad der end rammer os - så kan intet i verden skille os fra Guds kærlighed.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring