Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 13. august 2006

9. søndag efter trinitatis

Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«
Luk 18,1-8


Det siges, at i en flyvemaskine der er forulykket og på vej til at styrte til jorden, kan det simpelthen ikke lykkes, at finde bare én ateist.
Og det skal sikkert nok passe - selvom det aldrig er efterprøvet og situationen også er noget ubehagelig at forestille sig.

Under alle omstændigheder møder man tit udsagn i stil med at "der findes nu mere mellem himmel og jord".

Langt de fleste mennesker er sådan set ikke i tvivl om, at Gud eksisterer i den forstand, at der er noget, der er større end os.
Men de fleste kan være stærkt i tvivl, om Gud vil os det godt, eller om Han er ligeglad med os.
Det er udtryk for en almen erfaring.

Stort set alle jeg kender, - selv de, der aldrig kunne drømme om at sætte deres ben i en kirke, hvis ikke de blev tvunget herhen - selv de, giver udtryk for at i pressede situationer er det egentlig trygt og godt at vide at kirken ligger her, at der er et sted, der altså minder os om Gud.
I grunden tror jeg ikke, mennesker er i tvivl om, at Gud eksisterer i form af, at tilværelsen er større end os, men især når der indtræffer ulykker, og vi rammes af meningsløse tilfældigheder, så kommer vi dybt i tvivl om tilværelsen nu også grundlæggende vil os det godt.

Når vi står under stjernehimlen kan vi gribes af ærefrygt for universets storhed og blive betagede, men vi kan også blive beklemte og modløse, for er denne storhed ikke ligeglad med os, er den ikke mest af alt en bortvendt og stum fremmedhed?
Interesserer Gud sig overhovedet for mig, der bare er et lillebitte ingenting i det store univers?

Når man beder til Gud, opfattes det som regel som en ydmyg handling. Man bøjer sit hoved og beder.
Men man kunne jo også opfatte det stik modsat. Som alt andet end ydmygt, faktisk nærmere som et udtryk for storhedsvanvid.
Tænk at tage for givet at Gud skulle bekymre sig om lille mig.
Tænk at altets skaber, der har den hele vide verden i sin hånd, at Han virkelig skulle lægge øre til mine hjertekvaler.
I bønnen tænker vi stort om os selv, fordi vi forestiller os, at vi spiller en rolle for Gud.

Og man må sige at med den lignelse Jesus fortæller os i dag, har vi også grund til det.
Dommeren er et billede på Gud. Et ikke alt for godt billede, dog; for det er en noget ubehagelig dommer, der hverken frygter Gud eller mennesker - men Jesus strækker lignelsen til det yderste ved at sige at sådan som enken plager, kan vi roligt plage Gud, indtil vi får ret og Han får ro.

Lignelsen svarer til Jesu belæring om bøn i Bjergprædikenen, hvor han siger, at når en jordisk far da ikke kan finde på at give sit barn en sten, når det beder om brød, hvor meget mere vil så ikke vores himmelske far give gode gaver til dem, som beder Ham. "Bed, så skal der gives jer!"

Sådan siger Jesus helt uden forbehold - eller kun med det forbehold at vi skal tro, for at kunne bede.
Og det er jo en vanvittig tanke; Jesus har en helt uhørt tillid til at vi vedkommer Gud og at Gud grundlæggende vil os det godt.

Men selvom det virker vanvittigt: Jesu påstand om at Gud har øje for hver enkelt af os, så må vi jo alligevel sige at evangelierne først og fremmest handler om at Jesus fik ret i sin tiltro til Gud.
For hvad beder folk om i evangelierne? at blinde må få deres syn igen, at lamme må kunne gå, at døde må blive levende.
Og alt det sker omkring Jesus hvor han kommer frem.

I hele sit liv, og med sit liv som indsats tog Jesus Gud på ordet og levede Guds Rige ud, og derfor skete det.
Han plagede Gud præcis ligesom enken og derfor fik han ret.

For han troede Gud. Og dér er der en stor forskel til os mennesker. Vores tro er aldrig helt så stærk og ren og tillidsfuld, for os er troen altid blandet med tvivl og stykkevis.
Vi bliver aldrig eet med troen, sådan som Jesus var det.
"Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?"
Ja, men ikke ren og ublandet.

"Alt er muligt for den, der tror" siger Jesus ifølge Markusevangeliet til den fortvivlede far til en besat dreng.
Hvortil faderen udbryder det modsætningsfyldte "jeg tror, hjælp min vantro". Og Jesus truer af den urene ånd og helbreder drengen.

Da Jesus og disciplene senere var komme inden døre for dem selv, spurgte disciplene ham hvorfor de ikke havde kunnet drive den urene ånd ud?
Og så svarer Jesus - nok så logisk - "den slags kan kun drives ud ved bøn"

Bøn og tro er uløseligt forbundet til hinanden. Bøn er at tro på Gud; tro på at Han bekymrer sig om én, så det faktisk kan betale sig at henvende sig, at Han har øje for hver enkelt af os, og at Han grundlæggende vil os det godt.
Og hele Jesu liv og død og opstandelse og alle hans historier om Gud og lignelser fortæller os, at det er sandt at det forholder sig sådan.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring