Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 8. oktober 2006

17. søndag efter trinitatis

Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.
Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spist sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«
Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«
Mark 2,14-22


Når en præst bliver ansat i et nyt embede; - og da jeg for godt og vel 7 år siden kom her til Særslev-Ejlby-Melby, så har man et møde med provsten, hvor man bla får overdraget embedets myndighedsstempler.

Myndighedsstempler er de stempler der skal bruges på attester og indberetninger, alt hvad der har med kirkebøgerne at gøre. Stemplerne siger god for at attesten også er i overensstemmelse med kirkebogen.

Myndighedsstempler er selvfølgelig knyttet til embedet og ikke til personen - man tager dem ikke med sig, når man tager herfra; men så længe man er embedsindehaver har man retten og pligten til at bruge dem.

Man har fået overdraget myndigheden. I første omgang fra forgængeren, og i videre forstand fra kirkeministeriet, fra Staten.
Myndighed skal man nemlig altid have overdraget af nogen - man kan ikke tage den selv, så "gælder" den ligesom ikke.

Og ordet myndighed er et vi støder på mange gange i Markusevangeliet i forbindelse med Jesus.

Det begynder i synagogen i Kapernaum. Her bliver folk forundrede over tømrersønnens undervisning "for han lærte dem som én, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge"
De myndige ord bliver efterfulgt af myndige handlinger, når Jesus helbreder syge og uddriver dæmoner.
"Hvad er dette?" spørger folk sig selv, "en ny lære med myndighed?"

Og Jesus giver dem ret i Kapernaum da han efter at have helbredt den lamme mand, der blev firet ned til ham gennem et hul i taget, siger til de skriftkloge: "menneskesønnen har fået myndighed til at tilgive synder på jorden"

Den myndighed der ellers var Guds, og Guds alene.
Det er den samme myndighed Jesus kalder tolderen Levi med.
Han taler på selv samme måde som Gud, da Han ud i ingenting engang sagde "der skal blive lys" - og der blev lys.
Følg mig! siger Jesus, og det gør Levi så.
For det er sagt med Guds myndighed.

Hvor en statsembedsmand får sin myndighed fra staten, har Jesus sin direkte fra Gud.

Og når myndighed nu som regel er knyttet til et embede, må man spørge sig selv om hvilket embede det da er Jesus har fået overdraget?
Og svaret er meget ligetil: Det er messias-embedet.

Han er den Jøderne ventede; den messias det gamle testamente taler så længselsfuldt om, den menneskesøn, der er omtalt hos profeten Ezekiel, den menneskesøn Jesus nu siger har fået overdraget myndighed til at tilgive synder på jorden.

Og myndigheden kan farisæerne og de skriftkloge sagtens høre og forstå.
Men den forvirrer dem også. Godt og grundigt endda.

For hvis Jesus virkelig er messias, hvorfor omgås han så de mennesker han omgås? hvorfor spiser han ligefrem sammen med de socialt set aldeles uspiselige?
Hvorfor opfører han sig ikke som de forventer den kommende messias skal opføre sig?
Og den ubehagelige mistanke lurer: Har de virkelig tænkt forkert om Gud?

Farisæerne og de skriftkloge såvel som Levi så alle magten og myndigheden hos Jesus. Levi gir efter overfor den, lægger sig ind under den og følger den; men de skriftkloge stritter imod. De tager kampen op.
For overfor magt og myndighed kan man elementært set gøre tre ting: man kan stikke af - og håbe på at man ikke bliver indhentet, man kan underkaste sig eller man kan tage kampen op.

Og farisæerne gjorde altså det sidste. Vel på mange måder også fordi det var dem, der havde mest at tabe;
Hvis deres forestillinger om Gud og messias ikke holdt vand, så tabte de både position og magt i samfundet, hvorimod en tolder som Levi ikke havde det helt store at skulle give afkald på.
Det er svært for en rig at komme ind i Guds Rige.....

Men de jøder der holdt fast i at Gud er som Han er beskrevet i det gamle testamente, og det Han vil os er at vi skal rette os efter loven og profeterne, de tog fejl. De tænkte forkert om Gud.
For i Jesus viser Gud os at det Han vil os er kærlighed.
En fars kærlighed til sine børn.

Vores forhold til Gud skal ikke baseres på love og regler, men på tillid og kærlighed. Gud er nådig og barmhjertig.
Han hjælper dem der har behov for det, frem for dem der har ret til det. Det er jo ikke de raske der har brug for en læge men de syge.

Og da jødernes forestillinger om hvordan messias skal være, således blev gjort til skamme, ja, så sprængte Jesus deres billede af hvem Gud er, så sprængtes hele deres religion.

Og det har man fornemmelsen af at Jesus udmærket vidste.
Han var noget nyt. Og ny vin hælder man ikke på gamle sække, det ved enhver vinbonde, at ny vin gærer uomgængeligt og må på et tidspunkt sprænge de gamle uelastiske sække, så de ødelægges og vinen går til spilde.

Der er en utroligt dejlig kraft i billedet med den nye vin på de gamle sække.
For som vinen uundgåeligt gærer, sådan vokser Guds Rige også stadig uundgåeligt, bobler og gærer, og er umuligt at holde tilbage.
På et tidspunkt vil det med nødvendighed sprænge sig vej ind i også vores verden

For Guds kærlighed VIL igennem. Og den har myndighed til at sætte sig igennem overfor hvem og hvornår den vil.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring