Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 22. oktober 2006

19. søndag efter trinitatis

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« - Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.
Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« - det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« - det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret." Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!«
Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«
Joh 1,35-51


"Se, der er Guds lam"
Det siges at der i Koranen er nævnt 99 forskellige navne for Allah, for muslimernes Gud.
Jeg ved ikke hvor mange forskellige navne vi har for Gud i vores bibel, men det er bemærkelsesværdigt hvor mange navne evangelisten Johannes formår at tage med bare i denne søndags korte evangelium.

Jesus bliver kaldt Guds lam.
Han er en rabbi - altså en mester, en skriftlærd.
Andreas møder sin bror Simon og siger: vi har mødt Messias, det vil sige Kristus.
Nathanael udbryder: du er Guds søn, du er Israels konge!
Og Jesus siger til slut om sig selv: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen.

Jesus er Guds søn, Guds lam, Messias, Kristus, konge og menneskesøn.
Det er ikke så lidt på én søndag! Det kunne der godt blive mange (og ganske forskellige) prædikener ud af.

Men det skal nu ikke være mit anliggende i dag. Tværtimod vil jeg mene at alle de forskellige betegnelser Jesus får tillagt af sine disciple, af evangelisterne og af sin samtid og som han også bruger om sig selv er udtryk for én eneste ting: nemlig at mennesker er forskellige.

"Kært barn har mange navne" siger vi også, og tænker måske i den forbindelse mest på kælenavne, men alligevel - at Gud har mange navne er fordi Gud er med i vores liv, i hele vores liv, i mange forskellige situationer
Hvad vi ser i Jesus, hvad vi oplever når vi møder ham er ganske forskelligt udfra hvem vi er og hvilken tid vi lever i.

Så hvis vi vil kende Gud er det ikke nok bare at holde sig til hvad andre har sagt om ham.
Vi kan ikke nøjes med fortiden; nutiden må også komme med sit bud på ordentlige gedigne betegnelser for Gud.
Ellers mangler vi jo i det samlede billede. Både som udtryk for vores tid, men også i tiden som enkeltpersoner mangler vi, hvis vi ikke selv gør os billeder og har navne for Gud.

Og vi er alle lige vigtige. Det kan vi roligt tage Paulus til indtægt for: Vi er alle døbt med én ånd til at være et legeme, og vi har alle fået én ånd at drikke.
Det gælder både Nathanael og Simon Peter, evangelisten Johannes, reformatoren Martin Luther, Brorson, fæstebonden fra 1600-tallet, håndværkeren eller fabriksarbejderen i begyndelsen af 1900-tallet eller os i dag. Det er den samme dåb vi er blevet døbt med, det er den samme ånd vi får at drikke, det er den samme Gud vi i Jesus forholder os til.

Måske er vi ikke alle lige store ånder, men vi må bruge de billeder på Gud som passer os og vores tid, ellers bliver legemet handicappet.

Selvom det på mange måder er en besværlig opgave vi dér bliver budt - at vi bliver tvunget til selv at involvere os, med alt hvad vi har og er og tænker i vores liv, så er der også en stor frihed i at vi ikke har nødig hverken at klippe en hæl eller hugge en tå, for at bliver Kristi brud. tværtimod.

Selv i dag bliver vi kaldet til at "tænke med" på Guds Rige, kaldet til fællesskab med Jesus, og til at danne os vores egne billeder.

Som sagt ved jeg ikke hvor mange navne der findes i bibelen for Gud, men jeg kunne forestille mig at det er mange. Flere end 99.
Måske kunne man med god ret sige at der i virkeligheden findes præcis lige så mange navne for Gud som der findes mennesker der gennem tiderne troede ham og som tror ham i dag.
For kaldelsen af Jesu disciple var ikke ovre dengang, med kaldelsen af de 12. Det er sandelig en stadig vedvarende kaldelse, en stadig udbredelse af Guds rige der foregår i dag lige såvel som dengang.

Og som Johannesevangeliet beskriver det for os, foregik det dengang ikke med særlig megen dramatik, eller særligt store følelser; -"følg mig" siger Jesus bare, og så gør de det.

Og det er jo egentlig fantastisk at sådan så altså begyndelsen til den hellige almindelige kirke ud.
Et menneske brugte sin tids billede på Gud og sagde "se, dér er Guds lam" og pegede på Kristus, og han sagde "kom".
Så var indgangen til Gudsriget på jorden åbnet.

Man fornemmer selvfølgelig nok disciplenes skepsis; Natanael lufter den gamle talemåde: kan noget godt virkelig komme fra Nazareth? - men han lader sig hurtigt overbevise, endda så hurtigt at Jesus morer sig lidt over at der ikke skal mere til, "sandelig, Natanael skal få større ting at se"

Og selvom det er sandt, at enhver af os ved selvsyn i bibelen kan læse om langt større ting end en simpel profetisk forudanelse, så er det jo også sandt at det er på selv samme måde indgangen til Gudsriget på jorden åbnes for os i dag.
Metoderne er ikke blevet mere raffinerede eller forfinede; kirken skabes stadig af at et eller andet menneske siger "se" og Vorherre selv siger "kom".

"Kom og se" - det siger først Jesus til de to disciple der fulgte efter ham. Senere siger Filip det videre til Nathanael: "Kom og se"
Og sådan spreder Gudsriget sig på jorden. Som ringe i vandet. Når Guds ånd virker i det "kom og se", så holder det kirken i live, så har Guds Ord frit løb iblandt os.
"Den mægtige finder vi ikke - den mægtige Gud finder os", sang vi.
Det er dybest set Jesus selv, der siger "kom".
Kirken kan pege og bruge mange billeder og ord og forhåbentlig er der også nogle af dem, der vinder genklang, men ånden i det "kom og se", der høres - ikke bare med vores ører - men helt ind i hjertet, den er ikke vores, den er Guds.

Den er båret af Hans ord, der - som salmen sagde
"kan gå gennem en sprække,
den hårdeste skal kan det flække,
så frøet kan spire og gro."

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring