Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 29. oktober 2006

20. søndag efter trinitatis

Jesus sagde: »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham.
Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.«
Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne:
>Den sten, bygmestrene vragede,
er blevet hovedhjørnesten.
Det er Herrens eget værk,
det er underfuldt for vore øjne?<
Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.«
Matt 21,28-44


"Jeres tale skal være Ja, ja og Nej, nej; hvad der går ud over det, er af det onde" - siger Jesus i den gamle oversættelse af Mattæusevangeliet.

Ja og Nej - to ganske små ord i det danske sprog, men to meget store ord i livet.

Og dog - selvom vi indimellem godt kan svinge os til de store højder når talen falder på vores egne eksistentielle valg, vores afgørende ja’er eller nej’er - så viser den lille fortælling her om brødrene at det jo ikke er nok at disse ord bliver sagt, det afgørende er at de også bliver levet.

Et er at sige ja til sin ægtefælle på sin bryllupsdag, noget andet er at leve det ja resten af sine dage, til døden skiller ad.

Den ene bror sagde ja, og den anden nej, men hverken den enes ja eller den andens nej fik betydning for arbejdet i faderens vingård, fordi det netop kun var ord de sagde og ikke ord de også levede.

Ordene forblev hensigtserklæringer, men ikke handling; af den enes ja blev der ingen lydighed og af den andens nej blev der ingen trods, og det er egentlig let nok at se hvorfor:
brødrenes beslutning gav måske nok kraft til ordene ja og nej, men ikke kraft til også at stå ved det.

Så svag er den menneskelige beslutning, så meget er vores ja eller nej åbenbart værd - eller så lidt var det i hvert fald værd hos brødrene.

Men fortællingen viser os også at alt slet ikke afhænger af vores ja eller nej.

Begge brødrene i lignelsen er jo fælles om at være svage, ens i at have en ryggrad som kogt spagetti, da det kom til udførelsen af deres beslutning.

Og når den ene så alligevel kom på arbejde i vingården, og altså gjorde sin faders vilje, skyldtes det ikke at hans beslutning var mere værd end den andens, med det skyldes ene og alene at en helt anden kraft end hans egen beslutning blev virksom i hans liv.
Han fortrød, stod der, og gik derud.

Han angrede, kunne man også sige med et lidt mere "kirkeligt" ord.

Og hvad gør man egentlig når man angre?
ja, man fortryder sin handling, fortryder sin egen vilje; og gør sig selv lille og lægger sin ind under den andens magt.

Jeg læste et sted at "den enes anger er altid skabt af den andens kærlighed".

Man fortryder og føler med andre ord anger, ikke fordi man bliver truet til det, men fordi det går op for én at den anden faktisk holder af én.
Når man angrer, bliver den andens kærlighed virksom i ens liv.
Da sønnen gik ud til vingården, efter at hans beslutning var smuldret, altså da han angrende gik ud til vingården, så var det faderens kærlighed der havde fået magt.

Sønnens vilje var gået under overfor faderen. Sønnen var blevet lille og faderen stor.

Og så begynder det at dæmre for én, at Jesus med denne her lignelse ikke har til sinds at fortælle om to tilfældige sønners forskellige moralske habitus, men at han først og fremmest vil fortælle os at med Guds rige er det sådan, at ingen når det ad beslutsomhedens vej.

Guds Rige åbner sig ikke for vores vilje, hvor dybtfølt den end er, eller hvor heltemodigt vi udfører den, men Guds Rige åbner sig ud af Guds kærlighed for vores fravær af vilje, når vi er små, så Gud bliver stor i os.

Alt det er barnedåben faktisk et glimrende eksempel på.
Freja har jo på ingen måde anstrengt sig for i dag.
For at gøre Gud tilpas, eller for at være en specielt sød eller dygtig baby, der på nogen måde kunne gøre sig fortjent til at blive en del af Guds Rige; i dag i dåben podet ind på Kristus, som et nyt sideskud på æbletræet, eller en ny gren i vingården.

Hun er her bare, som et spædbarn der ikke kan særligt meget andet end at være og at modtage, og det er også alt nok.

For "Det står ikke til den, der vil, eller den, der anstrenger sig, men til Gud, som viser barmhjertighed" står der i Romerbrevet.

Og man må forestille sig at det selvfølgelig har været ekstra svært at forlige sig med, i det tilfælde at man tilhørte det udvalgte folk, de arbejdere vingårdsejeren havde forpagtede sin vingård bort til.

Men det er lige præcis dem Jesus fortæller denne lignelse: han fortæller ikke til sine disciple eller til skarerne, men han er kommet ind på tempelpladsen og ypperstepræsterne og folkets ældste er kommet hen til ham for at konfrontere ham med spørgsmålet om med hvilken ret han underviser folket.

Det er til dem; - de frommeste af folket, dem, der virkelig havde taget beslutningen at tjene Gud, det er til dem det bliver sagt at toldere og skøger skulle gå før ind i Gudsriget
Fordi ingen kan komme ind i Gudsriget ad beslutsomhedens vej.

Guds rige skal tages fra jer , får de at vide, og det skal gives til et folk, som bærer dets frugter.
De frugter, der ikke er andet end at gøre sig selv lille og Gud stor.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring