Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 12. november 2006

22. søndag efter trinitatis

På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig.
Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.
Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«
Matt 18,1-14


Klip en hæl og hug en tå. Og det gjorde de så, de onde stedsøstre i håbet om at gå ind til livet sammen med prinsen - skønt det viste sig at han tog hende med de hele fødder.

Der er nogle ganske groteske og uhyggelige billeder i evangeliet i dag. Opfordringer til hånd og fod- afhugninger. Samtidigt med, og som begrundelse for, at vi hører at Gud vil at ikke en eneste af disse små - af Hans børn - skal gå fortabt.

Vi er i slutningen af trinitatis tiden. Hele denne lange del af kirkeåret, der i sin tid, lige efter pinse blev indledt med dåbsbefalingen fra Mattæusevangeliet.
"Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn."

Og det har vi så haft trinitatis tiden til - og i dag hører vi endnu en evangelietekst, der minder lidt om dåbsritualets ordlyd, netop om de små børn.

"Hvem er den største i Himmeriget?" spørger disciplene, for vi vil jo alle sammen gerne være den største og den bedste til ét eller andet
Og svaret er, at det er barnet.
Det lille barn, der på Jesu tid sandelig ikke regnedes for meget, er den størst i himmeriget.

Og det svar giver os to ting at tænke over.
For det første: Hvad er egentlig Himmeriget?
Og for det andet, hvad er det, der gør børn til børn; eller med andre ord, hvad er det for en status børn får i evangelierne og har i kristendommen.

Først til Himmeriget.
Fra Grundtvig ved vi jo, at "vidunderligt af alt på jord er Jesu Kristi rige", og det er nok værd at bemærke sig, at det i følge Grundtvig altså er her på jord!
Himmeriget er ikke kun noget der kommer engang; noget vi kan eller ikke kan, - skal eller ikke skal - gøre os fortjente til. Noget, der indtræffer efter vi er døde.

Himmeriget er her på jord. Det er både allerede og endnu ikke. Og jeg vil mene at himmeriget her på jorden har meget at gøre med den måde vi omgås hinanden på.

Det har at gøre med om vi tager imod hinanden med tillid, eller om vi evigt og altid er på vagt og leder efter hinandens fejl og er ude på at nedgøre og gøre til grin. I sådan en atmosfære er det mere mistilliden, der gror.
Dét er en atmosfære, der bliver holdt på plads af magtforhold. At man altid ved hvor i hierarkiet man befinder sig, hvem, der er over én og hvem der er under én.
Det er faktisk sådan en atmosfære, der afføder spørgsmål som disciplenes: "hvem er den største?", for hvis ingen var over eller undre andre, så ville sådan et spørgsmål jo miste sin berettigelse.

Himmeriget, det er derimod at møde andre med accept af, hvem de er.
Og at de altså er noget i sig selv, som man ikke skal prøve på at gøre til intet.

Og hvad har himmeriget så med børn at gøre? Prøver kristendommen at sentimentalisere vores billede af børn, som nogle rørende uskyldige små englevæsner, der bare altid er søde og oprigtige?
Næppe! Men én ting karakteriserer børn i evangelierne, og det er tillidsfuldheden.
Børn er afhængige af andre. De er nødt til at spejle sig i andre og de er nødt til at lyde de voksne.

Jesus kalder et barn hen til sig, står der, og barnet kommer derhen.
Det er hvad der står, og det må jo indebære både lydighed og tillidsfuldhed.
Barnet vurdere ikke, det bedømmer ikke om det nu også er et rimeligt krav eller ej - det adlyder bare og kommer derhen.

Og det er, hvad Jesus kalder at være ydmyg. Man skal ydmyge sig som dette barn, siger Han, for at blive den største i himmeriget.

Og man skal lige mærke sig, at det at ydmyge sig er ikke det samme som at blive ydmyget.
Det er ikke at være alles dørmåtte, men ordet "myg" betyder at være blød og føjelig. I dag kunne man også kalde det at være fleksibel.

Fleksibel og bøjelig, så man strækker sig for tillidsfuldt at kunne høre andres krav og ønsker til én.
Og at man opfylder dem - så godt som man nu kan - uden skræk for at alle andre uden tvivl er ude på at udnytte én, eller at der skulle gå noget fra én selv, hvis man gjorde som andre gerne ville.

Kort sagt, at man møder andres tillidsfuldhed med kærlighed.
Gør man det, så realiserer man de strukturer, der hersker i himmeriget.

Og det er evangeliets påstand, at de strukturer findes allerede her på jorden det er ikke noget vi kun kan drømme om engang skal ske.

Men vi bringer "en af disse små" til fald, hver gang vi møder andres tillid med hån og foragt, eller ligefrem udnytter den for at prøve på at hævde sig selv.

Og dommen over os falder da også promte så: Vi udelukker os nemlig dermed fra himmeriget - det himmerige, der er allerede.
Ved ikke at besvare tillid med kærlighed eller gentillid, så lader vi himmeriget gå lige forbi vores næse.

Men hvad hvis nu man er blevet så voksen og ufølsom og har mistet sin evne til at være tillidsfuld, og møde andres tillidsfuldhed med kærlighed, fordi man selv så uendeligt mange gange er blevet skuffet og bedraget? Hvad nu hvis man selv er faret helt vild i tilværelsens ufremkommelige bjerglandskab, hvad så?

Ja, så trænger man til at blive mindet om, at der er nogen, der leder efter os, og det gør Han utrætteligt, for Han vil at ikke en eneste af os skal gå fortabt, og forvilde os for evigt ind i vores egne golde og uvejsomme klippeformationer.

Han leder efter os med sin Ånd, og kalder os med sit Ord ud af mistilliden og mistroen, og ind til et fællesskab i tro og tillid.

Derfor er evangeliet godt at høre, ikke bare for børn, men for alle Guds børn i alle aldre og til alle tider.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring