Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 26. november 2006

Sidste søndag i kirkeåret

På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«
Matt 11,25-30


"Mørk er november" hedder én af højskolesangbogens sange.
"Skyerne gråner" sang vi, og vi skutter os lidt i kulden, her i november, hvor det smukke farverige efterår for længst er forbi, og julehyggen ikke helt er sat ind endnu.
Mest af alt er det gråt i gråt udenfor.

Det er nu vinterdepressionerne skal forebygges med lys-terapi og de kommende influenzaer med vaccine; Jo, vi ved hvad der venter os, hvad vi har at se frem til, og bare tanken om dét, kan da gøre én træt på forhånd.

Og så står vi ved en skillelinie i dag - vi er nået til vejs ende med kirkeåret.
På næste søndag vender vi bunken og starter forfra med 1. søndag i advent - starter på at glæde os til den kommende jul.

I dag dvæler vi dog ved det gamle, men vi fornemmer også at noget er ved at ske, noget nyt er på vej.
Vi er stadig i det trætte, udslidte år; vi slæber alt det forgangne på vores skuldre.
Måske er vi trætte af at slide med tunge byrder; sorg og bekymringer - måske har året være os mere nådigt, under alle omstændigheder er vi alle blevet et år ældre.

Vi gjorde det ikke, men vi kunne godt have sunget Kingo i dag: "en dag jeg nærmer er ved døden end som før; tiden mig så sagtelig oplukker dødens dør"
Der er ingen af os der kan rende fra tidens ubarmhjertighed.

Der er meget i dag der rimer sig med de grånende skyer, det tunge "livets åg" som Kingo også digter om, det, der først for alvor skal spændes fra, når mit levneds mål har ende, og mit hjul ej mer’ vil rende.

Og dog siger evangeliet, at vi godt kan finde hvile forinden.
Vi bliver vi ikke efterladt nu og her med byrderne og trætheden og sorgen og udsigten til at der først findes virkelig lindring den dag vi ikke er mere.

Midt i det gamle bobler der også en glæde og fryd over det nye.
Profeten Mika fra det gamle testamente tog hul på den forventning ved at tale om hvad der engang skal ske:
sværdene der skal smedes til plovjern, spydene der skal laves om til vingårdsknive. Aldrig mere krig eller død og ødelæggelse. Der er håb forude, sagde han.
På den anden side af livets regnvåde november.
- Og dog bære blus vi med glæde, som vi sang.

Og så er der evangeliet i dag, Jesus, der jo netop gør mere end Mika. For han trækker fremtidens håb ned på jorden allerede nu.
Han siger:
"Kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder".
"Kom til mig, I, der har mistet troen på håbet, I, der frygter for at Mika tog fejl, I for hvem november strækker sig helt ind i evigheden og aldrig synes at få ende;
kom til mig, og jeg vil give jer hvile." Nu.

Hvile nemlig fra selv at skulle bære håbet - at være ene om at skulle holde modet oppe midt i det håbløse.

De fleste mennesker har en fantastisk evne til at udholde næsten hvad som helst, bare vi har troen på at det bliver bedre; at vi kæmper for en retfærdig sag, at retfærdigheden til sidst sker fyldest.

De første kristne i romerriget lod sig torturere, henrette og smide for løverne, hellere end at fornægte Kristus.
De var brændende i troen og deri kunne de udholde det, de blev udsat for.

Men i dag er vi kristne på helt anderledes vilkår, og vores kamp er ikke mod løver men mod meningsløshed.
Ingen forfølger og torturerer os, men det er slet heller ikke nødvendigt; hvis troen allerede har svigtet er det helt almindelige trivielle dagligdags og regnvåde novemberliv tungt nok at bære.

Det eneste sted vi kan gå hen når vores liv er blevet for tungt at bære alene er til Jesus.
"kom til mig, I der har mistet troen og derfor slider jer trætte"
I skal ikke bære meningen med jeres liv helt alene, lagt på et eller andet "hjemme-snittet" åg, hvis bæreevne alene er overladt til dygtigheden af den der har flikket det sammen.

Håbet er reelt nok, siger Jesus, og hvis vi ikke tør tro det, så tror Han det for os.

Det åg han tilbyder at vi kan tage på os, det er intet andet end hans tro.
Den må vi iklæde os - tage på vores skuldre - og bære vores liv med.

Og som altid gælder det i evangeliet at det er synd for denne verdens vise og forstandige, for de har alt for let ved selv at snedkerere sig et åg, en løftestang for livet, der måske umiddelbart ser brugbar og holdbar ud, men som bare aldrig er det i længden.

Nej, salige er de umyndige, de, der i overført betydning end ikke formår at holde på en snitte-kniv, for de er på forhånd overladt til Guds nåde og hjælp.

Dem takker Jesus i dag sin far for, men før man begynder at sætte ansigter eller socialklasser på "de umyndige", så tror jeg nærmere man skal tænke at umyndige er vi alle sammen når fokus flytter sig fra vores forstand og vores kunnen til vores hjerter.
Umyndig er vi i særdeleshed i kærlighed.

I et godt ægteskab er der ingen af ægtefællerne, der udøver magt. Der er nemlig ingen, der har nogen magt overhovedet, for man ved at ens liv ligger i den andens hånd.

I det gode ægteskab får vi Jesu åg at bære med, for i kærligheden er vi henvist til at tro på hinanden.
Kærligheden umyndiggør os, for den taler til den bløde og sårbare plet, vi alle sammen har i vores hjerter, men den åbenbarer også hjertet en himmel.

Og Jesus lover os at hans tro kan vi låne af - også til livet udenfor ægteskabet - i det tilfælde at vi ikke selv kan finde tro og tillid til dagen i morgen.
Når byrderne tynger os til jorden og vi ikke synes vi kan mere.

Så når udsigten til - på denne sidste søndag i kirkeåret - at skulle møde et helt år mere med arbejde og sorg og længsel og smerte gør os trætte og modløse på forhånd, ja så indgyder evangeliet Jesu tro i vores hjerter og gør at Guds rige allerede er virkelighed!

Det kan vi hælde vores trætte hoveder til, og låne af hans tro til at lægge på vores skuldre, så vi kan bære hvad der måtte komme.
Og med løftet om det, kan vi vist godt tåle endnu et år.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring