Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 24. december 2006

Juleaften

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
»Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!«
Luk 2,1-14


Kejser Augustus udstedte en befaling!
Og når en kejser udsteder befalinger så adlyder man selvfølgelig. Selv et vordende forældrepar som Josef og Maria måtte af sted - rakke land og rige rundt, på et æsel - selvom fødslen var lige op over.

For en kejser har magt.
Og kejser Augustus regerede over det meste af den dakendte verden - alle landene omkring middelhavet, og når nu han havde behov for at kende ligningsgrundlaget for skatteudskrivningen, ja - så måtte enhver af sted.
Ubekvemt var det, og også meget ubelejliget når nu Gud havde sat sig for at komme til verden.

Men når magten befaler, så adlyder man!
Det vidste enhver, også dengang.

Men Gud havde jo også udstedt en slags befaling.
9 måneder forinden havde Han sendt ærkeenglen Gabriel til den lille by Nazareth, til Maria, for at fortælle hende at hun skulle blive med barn og føde Hans egen søn.

Og så dukker spørgsmålet op: hvem har egentlig mest magt til at udstede befalinger? Gud eller kejser Augustus?

For hvorfor skal de dog af sted, stakkels Maria og Josef?
Hvis Gud virkelig er den Gud, der har skabt himlen og jorden og alt hvad der er på den - Gud om hvem vi dagligt beder: dit er riget og magten og æren i evighed - Havde han da slet ingen magt til at gøre det hele anderledes og mere bekvemt?

Og jeg tænker så mænd ikke kun på julenat. Vi ved jo godt hvad det lille barns liv endte med: overgivelse til besættelsesmagten og henrettelse på en lidet guddommelig facon.
Og man kan tænke videre end dengang og spørge til i dag. For hvis Gud har magten, hvorfor fjerner Han så ikke ondskaben også fra vores liv? Er det fordi Han ikke kan?

Ja, det er det faktisk. For vores almægtige Gud, er almægtig i kærlighedens magt og intet andet.
Og kærlighed er hverken særlig hårdtslående eller fyldt med støvletramp og militærmagt.

Alligevel er kærlighed det mest magtfulde af alt; der er intet der kan tvinge os, og bøje vores vilje, som når vi elsker et andet menneske.
Kærligheden behøver ingen begrundelse: den, man elsker, elsker man, og sådan er det.

Gud gav heller ingen begrundelse for at Han havde tabt sit hjerte til verden. Men således elskede han den, står der i bibelen, at han sendte sin søn, der enbårne.
Julenat så verden for første gang Guds kærlighed i kød og blod.
Ikke som en magtdemonstration, men som et lille barn, udleveret til denne verdens magthavere.

Fordi Gud har skabt os i sit billede, til at også vi skal lade kærlighedens magt være den, der råder i vores hjerter.

Julenat kom Guds kærlighed til jorden, fordi Gud vil vise os at kærlighedens magt er den største og den inderste virkelighed i verden.

Men kærlighedens magt er så svær at tro på, indvender man måske.
Det er alt for nemt at blive skuffet eller såret og i øvrigt er det jo med garanti man rammes af sorg, den dag man skal skilles igen. Så det er svært og det kræver mod at tro på kærligheden.
Og det er sandt nok. Men det er dog en større skuffelse og sorg aldrig at have turdet livet og kærligheden.

Skal vi hente hjælp til at tro på kærlighedens magt - Guds magt - midt blandt denne verdens magthavere, da bliver vi nødt til at lytte mere med vores hjerter, end med vores ører.

For hjertet bliver så blødt en dag som i dag, af at høre det velkendte juleevangelium.
Blødt nok til at vi næsten overhører, og bare godtager evangeliets ellers - for vores forstand - så uhyrlige påstande:
at der faktisk er stor værdi i det, der ser værdiløst ud. - forhutlede hyrder på marken var de første, der blev udset af Gud til at være vidner.
At der er magt i det der ser magtesløst ud. - "Du som har skabt og styrer alt, blev dog på skød barnlille kaldt", synger vi om Jesus.

At det var Gud selv - himlens og jordens herre - der kom til verden i et lille barn i en ussel stald.

Når vi lytter med hjertet, forstår vi at sådan er virkeligheden; Så omvendt af, hvad vi ellers ved første øjekast kunne mene.
Men sådan er virkeligheden, og dét ligegyldigt om vi tror på det eller ej.
For det er ikke vores tro på Gud, der gør Ham til virkelighed, men det er Hans virkelighed, der indgyder os tro, om vi ellers tør tage den på ordet.

Kærlighedens magt, Guds Rige, er midt iblandt os, som den stærkeste magt i verden, skønt den taler det mildeste sprog og udsteder de blideste befalinger.

Kærligheden kom da Gud lod sig føde julenat; da himlen rørte jorden.
Og den forsvandt ikke igen - sammen med al julepynten - Barnet blev her jo.
Og efter påske blev det pinse, og Gud sendte sin hellige ånd, for at vi aldrig skulle efterlades alene.
Alt sammen, bare fordi Gud havde tabt sit hjerte til verden - til dig og mig.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring