Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Mandag den 25. december 2006

Juledag

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
"Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!«
Luk 2,1-14


"Frygt ikke" - sagde englen til hyrderne på marken.

Og det lyder umiddelbart forståeligt nok, at englen starter med disse ord, for sådan uventet og uforberedt at møde en engel, med himmelsk hærskare, har vel været ganske overvældende.

Når det ligge i sagens natur at en engel altid kommer uventet, så må den også altid indlede sit budskab med ordene "frygt ikke".

Det var da også ærkeenglen Gabriels første ord til Maria, ved bebudelsen for 9 måneder siden;
det var englens ord til Zakarias, Johannes Døberens far, da han gjorde tjeneste ved templet i Jerusalem, og pludselig en dag fik at vide at han og Elizabeth - skønt højt oppe i årene - skulle blive forældre til Johannes;
"Frygt ikke" var også de første ord englen mødte Maria Magdalene, Maria - Jakobs mor, og Salome med, da de den første dag i ugen gik den tunge gang ud til Jesu grav for at salve hans døde krop.

Det kendetegner med andre ord en engel, at begynde sit budskab med ordene "frygt ikke"

Men når man tænker over det, er det jo ikke sikkert at ordene "frygt ikke" kun er hæftet på overraskelsesmomentet, på det uventede i englens tilsynekomst; - det er vel nok så meget også møntet på det budskab englen viderebringer.
"Frygt ikke, men lyt i tro og tillid"

For en engel bringer nyt fra Gud, og hvad Gud siger, kan nemt træffe at vende fuldstændigt op og ned på ens verden.
Dét er frygt værd!
Engle er trods alt kun sendebude, og sendebudet skal man jo som bekendt aldrig klandre for budskabet.

Voldsomme forandringer i ens liv derimod, er altid angstprovokerende, faktisk ligegyldigt om de er gode eller dårlige.

Og det englen siger til hyrderne i dag, er sandelig en omvæltning; ikke bare på deres verden, men på hele verden.
"Frygt ikke" men tro kun, at det barn, der er født jer i Davids by er Kristus, Herren.
Frygt ikke, men tro blot at himlen nu i nat har rørt jorden.

Det er en voldsom omvæltning på den verden, der er hyrdernes og vores, og som på så mange måder er som Esajas’ vandring i mørket.
Med støvler der tramper i larmen, og tøj, der er sølet i blod. Det er vilkårene for masser af mennesker i vores verden i dag.
Og al den uretfærdighed, og sorg og smerte, der længes efter forløsning og kalder på Gud.
Den fik sit svar i nat:
Et barn er født os,
En søn er givet os. Gud selv er blevet menneske.

Men den Gud, der skal tage sig af al nød og uretfærdighed, kommer ikke til os som en mod-magt, der griber det onde ved vingebenet og sætter det på plads, nej, Gud kommer som en af-magt.

Og fordi Han kommer så tvetydigt til os, kræver han tro af os og ikke frygt, før hans ord kan bære frugt i vores liv.
Troen driver frygten bort.
Og det er i grunden julens opgave til os.
Når vi hører Guds ord; - talt af en engel, eller læst op af bibelen, det er for så vidt underordnet, - så må vi nødvendigvis tage stilling til dem.
Tror vi dem, eller tror vi dem ikke?
Hvad fylder mest hos os: frygten eller modet?
For det kræver mod - frygtløshed - af os, at tro Guds ord.

Hyrderne dengang var frygtløse mennesker. De lod får være får, og tog englen på ordet og gik ind til Betlehem, så barnet med egne øjne, og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, fortæller Lukas.

Hyrderne havde mod til at tage imod det nye og uventede, selvom det sandsynligvis var noget, de hverken havde regnet med eller bedt om - sikkert ikke engang bare ønsket sig.

For sjovt nok er juleevangeliet også en fortælling om mennesker, der tilsyneladende slet ikke får deres ønsker opfyldt.

Hvis Josef og Maria ønskede sig noget, var det formentlig at blive i Nazaret, så Marias barn kunne komme til verden i fortrolige omgivelser blandt slægtninge og venner, der kunne hjælpe til, hvis det var nødvendigt.
Hvis det var dét, de ønskede sig, så fik de det stik modsatte.

Og da de nåede Betlehem og søgte efter et sted at overnatte, så fik de heller ikke det ønske opfyldt.

Hvad hyrderne eventuelt havde ønsket sig, fortælles der ikke noget om; men efter alt at dømme har heller ikke de ønsket sig det, som de faktisk får:

Nemlig budskabet om en frelser, der - ærlig talt - i en krybbe i en stald ikke har set ud til at kunne frelse nogen som helst.
De fik et løfte om Guds fred og velbehag, men at sætte sin lid til det løfte, har naturligvis krævet tro.

Jeg ved ikke om I, i aftens alle fik hvad I ønskede jer, men i grunden er Julens budskab slet ikke "hvad du ønsker skal du få", for vi får langt mere end vi overhovedet kunne drømme om: vi får del i Guds Rige, vi har Guds velbehag og Guds fred, som ikke er at forveksle med jævn fredsommelighed og hygge, men Guds fred midt i nøden og elendigheden.

Har vi ører at høre med, og hjerte at se med, har vi også Guds nærvær til at dæmme op for vores angst for livet og døden.

"Frygt ikke, tro kun", sagde også den voksne Jesus engang mange år senere, da han helbredte synagogeforstanderen Jairus’ datter.
Der kom folk fra Jairus’ hus og sagde: "din datter er allerede død, gør ikke mesteren ulejlighed mere".
Men Jesus sagde "frygt ikke, tro kun". Og gik med Jairus hjem og oprejste hans datter.

Budskabet om Guds Rige møder vi umiddelbart med frygt, så anderledes og uforståeligt det er. Men gribes vi alligevel af det, så vi tror det, så bliver verden ny og anderledes.
Så ser vi Guds rige midt i blandt os, og tør træde ud i morgendagen, i tillid til at Guds kærlighed nok skal bære den - og resten af vores liv og vores død med.

Så frygt ikke, men tro kun!

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring