Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 25. februar 2007

1. søndag i fasten

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: >Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.< « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet:
>Han vil give sine engle befaling,
og de skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.< «
Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: >Du må ikke udæske Herren din Gud.'« Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig." Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.< « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.
Matt 4,1-11


Det er ikke til at komme uden om at tale om fristelser i dag.
Vi er også lige gået ind i fastetiden; en tid der traditionelt er præget af afkald og afsavn, spægelse af sit legeme til gavn for eftertænksomheden og påskeforberedelserne. Og det kan vel godt tænkes at al denne afholdenhed kan have givet ekstra grobund for fristelser.

Men inden vi giver efter for alle de associationerne vi lynhurtigt kan gøre os om små søde uskyldige fristelser, så må vi hellere skynde os at slå fast at fristelse - kristeligt set - altid kommer fra djævelen, og derfor aldrig er så uskyldig som den gerne vil have os til at tro.
Det er tværtimod en del af bedraget.

Alt det som i søndags, fastelavns søndag, virkede som en hyggelig leg og en god gammel tradition - denne slåen katten af tønden, som oprindelig havde den enkle funktion, at nu skulle det onde eller den onde ryddes af vejen - bogstavelig talt i skikkelse af en sort kat, Lucifers billede, som det gjaldt om at få slået ihjel, - denne uskyldige slåen katten af tønden får med Djævelens tredobbelte fristelse af Jesus i ørkenen en helt anden og langt alvorligere betydning.

For det onde eller den onde er jo en realitet i verden - Noget ikke blot Jesus, men også vi er nødt til at tage alvorligt - i dag.
Men vel at mærke en realitet, der altid forklæder sig i de mest tilforladelige skikkelser.
Så tilforladelig og uskyldig, så vi igen og igen lokkes til at tro, at her er fred og ingen fare.

Vi hørte at Adam og Eva blev fristet. Til viden og magt, selvbestemmelse.
Jesus blev fristet af mad og magt og guddommelighed - til ikke at opføre sig som et menneske.

Hvad bliver vi fristet af i dag?
Det er ikke sådan lige at svare på.
Det nemmeste at komme i tanke om er vel alle de daglige små fristelser: de, der sådan set hver for sig ikke gør så meget, kagerne og cigaretterne og alt det andet vi egentlig godt ved ville være bedre for os at være foruden.

De er så uskyldige at ordet "fristende" faktisk er et positivt ord.
Der er fristende tilbud hvor som helst - på boligmarkedet, i superbrugsen, i køledisken, på kødmarkedet - i alle betydninger - , i fjernsynet, på internettet; enhver reklames opgave er at friste og lokke og gøre sig lækker (som en anden slange!)

Og hver for sig og i det små er der jo ikke noget galt i reklamer og i deres opfordring til forbrug.
Mad skal vi jo have og også gerne en seng at sove i og en bil at køre i osv.
Men hvis forbruger-mentaliteten breder sig ud over hele vores liv, så er der måske grund til at være på vagt.

Vi er efterhånden blevet specialister i forbrug. Vi køber nyt og smider væk, vi fordøjer og bruger op - alt lige fra de sunde grøntsager til det nye køkken og den nye ægtefælle.
Nogen gange i et tempo der kan gøre selv en 38-årig stakåndet.

For der skal vælges hele tiden.
Man skal jo forholde sig, både til farven på den nye bil, materialet til køkkenbordpladen, de økologiske rødebeder fra naboen eller de billige sprøjtede citroner fra Spanien;
Og det er endda kun de nære og dagligdags ting.

Vi bliver også dagligt via fjernsyn og aviser bedt om at forholde os til de større og mere uhåndterlige spørgsmål, som nøden i verden. Sult blandt fattige. Skulle man tage og forære en ged væk? Eller spiser den bare for meget af vegetationen og er med til at udbrede verdens ørkner?
Der er også Aids-epidemien i Afrika; man kunne jo godt melde sig som indsamler til Folkekirkens nødhjælps indsamling på næste søndag, men ender det hele ikke alligevel i administration og korruption dernede?

Og så bliver vi forvirrede. Vi lokkes væk fra det, der betyder noget. Vi lokkes væk fra Gud.
Alt det at forholde sig til, det orker vi ikke. Så vi fristes til at lukke øjnene og passe os selv og lade os glide med uden rigtig at tage stilling.
Det er måske den største fristelse i dag: at give efter for lysten til at eje "det hele", til ikke at ville vælge noget fra.
Og så fristes vi til at give op, og til tænke at der alligevel ikke er nogen mening til.

Men det er ikke godt at glemme de to små ord:
Ja og nej.

De er i sig selv måske meget og uskyldige, og vi bruger dem også dagligt et utal af gange,: - ja ja, nej nej, av min arm, som vi for tiden hører den Varnæs’ke stuepige fra Matador.
Men hver for sig, og i rette sammenhæng kan ja og nej jo betyde alverden.

Ja og nej er nemlig ord med konsekvenser. Det er enten-eller. Man siger enten ja, eller nej - det er uhyre sjældent man sige begge dele og mene det samtidigt.

Og der findes områder i vores liv, der virkelig er enten-eller.
Luther, der skrev "vor Gud han er så fast en borg" har engang beskrevet mennesket som en kampplads mellem Gud og djævel; en kampplads, hvor der ikke gives noget ingenmandsland.
Der er kun enten ja eller nej.

Og som vi har hørt det her fra Mattæusevangeliet i dag, kan man med god ret sige at hele menneskehedens historie er spændt ud mellem sådan et ja og et nej.

Det hele startede med et Ja. Guds Ja til verden og til mennesket, at vi overhovedet skulle være her, og at Han ville være her sammen med os.
Dernæst kom Adam og Evas tragiske ja til slangen, Ja til fristelsen om at tro på at man kunne selv og ville selv, uden Gud.

Ja til at stå på egne ben, men jo også et ja til torn og tidsel, ja til "af jord er du kommet, og til jord skal du blive".

Men for 2000 år siden i ørkenen ved Jordan floden, blev der sagt det vigtigste nej, der er sagt i menneskenes historie.
Et rungende nej til, at verden skal tilhøre Djævelen, hans gerninger og hans væsen.
Et rungende nej til forfald og elendighed, til løgn og bedrag og forførelse, hvis eneste formål er at rive mennesker ud af Guds hånd og ud af Guds verden.

Jesus er "den anden Adam", som Paulus kalder ham.
Dét menneske, der ligesom den første Adam, blev fristet af Djævelen, men hvorimod den første Adam faldt for fristelsen, og førte hele menneskeheden med sig ud af paradiset, så faldt Jesus som den anden Adam ikke for fristelsen, og førte dermed menneskeheden tilbage til paradiset.

Vores fristelse i dag er måske at vi har fundet ud af at det letteste er aldrig rigtig at sige dem. Så hellere ja ja, nej nej, av min arm! og så kan man lade sig glide med uden rigtig at tage stilling til noget.

Så går livet jo alligevel, og skylden for det, der går galt, kan man altid skyde på andre, man har jo ikke selv for alvor sagt ja eller nej til noget som helst.

Men det var bare ikke det, vi blev skabt til.
For Gud skabte os ikke som dyr eller som robotter, men som mennesker i Hans billede med både frihed og vilje.
Vi blev skabt til at tænke selv og vælge selv.

Og derfor blev vi også skabt til at stå til ansvar overfor Gud.
Vi "svarer" Gud an ved at leve vores liv som mennesker.

Jesus svarede Gud, ved at leve sit liv, som det han var: Guds søn.

Fristelse er at lade sig lokke til at tro, man kan leve sit liv uden ja’er og nej’er, at alt er tilvalg uden fravalg.

Her i fastetiden minder Gud os om, at vi er skabt til frihed og ansvar.
Men Han minder os også om at Han ikke efterlader os aldrig alene, midt i tvivlen og meningsløsheden, midt ude i ørkenen.

Evangeliet i dag fortæller os at Han selv har været der, helt og fuldt; Han var der ikke på skrømt, sådan som djævelen prøvede at friste ham til, men han var der, som det sande menneske.
Og han vandt kampen for os, så der også er mening med vores liv.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring