Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 1. april 2007

Palmesøndag

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
»Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.«
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
»Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!«
Matt 21,1-9


Det må have været en fantastisk dag, dengang. En forårsdag og en festdag - den dag Jesus som den tiljublede konge red ind i sit lands hovedstad, ind i Jerusalem.
Et triumstog! En sejr, der fejres med indtog ad den røde løber!

Og især for ham, og hans disciple, der så længe havde måttet tage til takke med de mere ydmyge steder - udkantsområderne og de støvede landeveje, hvor selv ræve har huler og himlens fugle har reder, men hvor menneskesønnen end ikke har et sted at hvile sit hoved.
Det havde været nogle strabadserende år på samfundets bund i følgeskab med hvem som helst af de syge og de fattige, der kom og søgte trøst.
Men nu skulle dét være forbi, nu skulle bøtten vendes og værket krones med svingende palmegrene og hosianna-råb til et fest-indtog ad den røde løber.

Og i fin samklang med den gammeltestamentlige profeti: Bryd ud i jubel, Zions datter, se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig!

Men - så er der alligevel eet ord, der ligesom er blevet borte denne prægtige forårsdag i Jerusalem. Overdøvet af jubelråb og festlarm. Det er ordet: sagtmodig.

For det var jo sådan han gjorde sit indtog: sagtmodig og ridende på et æsel.
Sagtmodighed.
Det betyder at have et sagte sind, et blidt eller blødt sind.

Ens sind er jo bestemt af det man møder i livet; man kan ind i mellem være meget forskelligt til mode: der findes både vemod og mismod men også godt mod og endda overmod. Vi kender nok alle sammen til at være det hele på forskellige tidspunkter i vores liv.

Men den dag, palmesøndag, var Jesus altså sagtmodig. Og hans sagtmodighed står ganske i kontrast til skarernes overmodige jubelråb; så meget at det trues med helt at blive overhørt.

Derfor er der noget dobbelttydigt ved palmesøndag. Noget bitter-sødt, noget tragi-komisk.
Palmesøndag er begge dele og ingenting, og derfor meget afhængig af øjnene, der ser.
For hvad var Jesus egentlig - en taber eller en vinder - en fiasko eller en succes?
Man kan let komme i tvivl.

Går vi til evangelisten Johannes, så er han nu ikke i tvivl: Han fortolker henrettelsen langfredag, korset, som det sted hvor Jesus bliver ophøjet og herliggjort.
For Johannes er den Jesus, der hænger på korset den endegyldige sejrherre.
Guds stærke søn, der selv bærer sit kors hele vejen ud til Golgatha og dør med ordene: Det er fuldbragt.

Johannes har en helt anden synsvinkel end Mattæus.
Mattæus fortæller kronologisk - Johannes er bagklog.
Om Palmesøndag er en festdag eller en sorgens og smertens dag - afhænger altså af synsvinkelen.

Akkurat som det gælder, når vi ser på vores eget liv.
Det liv som dybest set altid er en kampplads. Det liv der er så - nogle gange ubærligt - åbent for tolkninger. Det liv, der er så tvetydigt.

Fokuserer vi på lidelserne? - er vi som små Strindberg’ere, der synes at sortsyn er klarsyn?
Eller nøjes vi - som andet pop-musik - kun med at tælle de lyse timer?

Forhåbentlig gør vi lidt af begge dele. For virkeligheden er jo begge dele. Glæden er her virkeligt, men ulykkerne kan vi ikke rende fra; sorrig og glæde, de vandrer til hobe for alle mennesker.

Men forhåbentlig bærer vi også både glæderne og ulykkerne med sagtmodighed, med det stille mod.

For vi skal jo have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og det sind var sagtmodigt.
Det var blødt og blidt - for det var et spejl af Guds kærlighed til os.

Og så vil jeg lige vende tilbage til palmesøndag dengang.
For lige inden Jesus satter sig op på æslet helbredte han to blinde - han åbnede deres øjne.
Og egentlig tror jeg at dét Jesus, på sin egen sagtmodige facon, mest af alt vil os mennesker er at åbne vore øjne, så vi ser Gud og hinanden og det liv vi lever med nye, bløde og blide øjne.
Så vi ser at Gud faktisk har tændt et lys i mørket.

Ser at Jesus på æslet virkelig er Guds søn, retfærdig og sejrrig og alligevel villig til at gå i døden for os og være med os i hele vores liv, også dér, hvor det gør mest ondt.

Så hvad ser vi egentlig i palmesøndag?
Hvad ser vi i livet?
Noget billigt opreklameret skidt, det bare gælder om at få mest ud af så længe man har det?
Eller er det Guds dyrebare gave - en gave Gud har betroet os i tillid til at vi vil dele det med hinanden.

Palmesøndag udfordrer os, for Jesu indtog i Jerusalem er ikke kun en historie der foregik dengang.
Historien foregår også i dag .
Måske er det lige nu, Jesus gør sit indtog og rider ind i vores hjerter, så vi med tro og tillid og sagtmodighed kan se trygt på resten af vores liv, og det, der følger efter.
Det ville da være en grund til jubelråb og glæde!

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring