Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 5. april 2007

Skærtorsdag

Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet.
Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spist, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.«
Mens de spist, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«
Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.
Matt 26,17-30


Hvis man indenfor nyere tid har prøvet at have med småbørn at gøre - enten som forældre/bedsteforældre, eller professionelt i daginstitutioner - ja, så ved man også at der findes sådan noget som "spisesituationen"

"Spisesituationen" er noget sundhedsplejersken kan spørge til når hun er på hjemmebesøg, og det er noget man kan diskutere i sin mødregruppe eller snakke om på personalemøde i børnehaven.
For det er vigtigt med "spisesituationen".
Det er alle vist enige om - og alle har vist også prøvet de uskønne måltider derhjemme, hvor børnene har nægtet så meget, som bare at smage på grøntsagerne, på forhånd har været sure fordi der skulle slukkes for fjernsynet, og hvor de voksne har haft lidt for travlt, fordi de skulle videre til møde eller til tv-avisen.
Sådan nogle dage er "spisesituationen" ikke god.

Men udover at selve det pædagogiske ord "spisesituation" godt kan virke lidt fortænkt og komisk, så dækker det jo over det helt rigtige, at mad er meget mere end bare mad.
Mad er mere end madpakker der bliver fortæret i al hast under råben og skrigen i børnehaven, mad er mere end indtag af et tilpas antal kalorier alene foran fjernsynet.
Mad er lyd og duft og varme og samhørighed og kærlighed.
Mad er det vi i bogstaveligste forstand lever af.

Mad er det, der gør en familie til en familie.
Om et ægtepar siger man at de deler bord - og selvfølgelig også seng, men det er mere privat - spisebordet er familiens samlingssted, opskriften på mormors frikadeller er måske gået i arv, gode venner kan være sammenspiste, man inviterer dem i al fald gerne på middag i ny og næ.
Mad spiller en kolossal rolle i vores liv.

Hverdagens daglige brød, og så de festlige og uforglemmelige middage i forbindelse med livets store begivenheder man i tidens løb har været inviteret til.

Det er sådan en uforglemmelig middag vi hører om i dag.

Den afskedsmiddag Jesus holdt med sine venner, den, som vi stadig holder søndag efter søndag, det er resterne af det jødiske påskemåltid til minde om udfrielsen af Egypten.
Det er noget, der sandelig også "holder familien sammen", noget som er gået i arv gennem generationer, noget, der går helt tilbage til Moses.

Man kan se det af de allerførste sætninger i evangeliet. Helt kort og uden nogen forklaring siges det at disciplene kommer og spørger Jesus hvor han vil have, at de skal forberede påskemåltidet.
De spørger ikke om de skal spise sammen eller hvad de skal have til aften, for de er ikke i tvivl om at der skal være et fælles måltid, nej de vil bare vide hvor det skal være.

Alt det andet med menuen det gi’r sig selv, for det skal være præcis som Moses beskrev det for sit folk på aftenen før denne store og altforandrende rejse, hvor Herren havde hørt sit folk og ville befri dem efter hundredevis af år i Ægyptisk fangenskab.

På denne aften skal jøderne slagte et lam, det skal ske lige før mørket falder på og dets blod skal de smøre på dørstolperne og overliggeren.
Alt kødet skal steges og spises samme nat.

Der skal være bitre urter og brød til, usyret brød, og alt sammen skal det foregå i hast, jøderne skal have rejsetøjet og sandalerne på, og vandringstaven i hånden.
For lige straks begynder rejsen og ingen ved endnu hvordan det skal gå.

Jøderne gik som bekendt afsted, ud af Ægypten, ud i ørkenen hvor de vandrede i 40 år inden Gud gav dem landet Kanaan.
Siden da har det været en fast skik for jøderne hver påske at mindes denne skelsættende aften.

Og netop den påskemiddag vi hører om i dag er særligt uforglemmelig.
På denne aften tager Jesus afsked med sine venner.
For nu begynder en ny rejse. Det gamle er slut, siger han.

Noget nyt skal begynde og det kommer ikke uden trængsel. Den rejse disciplene og Jesus skal på bliver ikke nemmere end Jødernes 40 år i ørkenen.

Nu går rejsen igennem forræderi, fornægtelse, ensomhed og død, før den på en helt ny måde kan blive en rejse i de levendes land.

Men inden da deler Jesus og disciplene et festmåltid.

Var det festmåltid foregået i dag, og havde der været skrevne invitationer til det, så havde der helt sikkert under punktet "påklædning" stået: frit - kom som du er.

Jeg ved ikke om I nogen sinde har prøvet at få en fin invitation, hvor der under påklæding stod: "kom som du er" - og man tænker at det lyder umiddelbart så venligt og ligetil - ikke noget at leve op til, ingen "slipsetvang", - men så er det jo alligevel i virkeligheden det allerværste at skulle leve op til.

Kom som du er!
Det kan sende én ud i lange overvejelser om hvem man egentlig er, og om dét nu også er noget at vise frem til en fest.
Grunden til jeg siger, at dét helt sikkert ville have stået på indbydelserne til den første skærtorsdags nadver, er fordi disciplene jo virkeligt kom som de var.
Hver og én. Men al deres indbyrdes rivalisering, med deres svigtende tro da det senere på aftenen for alvor gjalt, sågar med deres fornægtelse og forrædderi. Selv Judas var inviteret, og han kom som han var.

Og også han var velkommen. For alle er velkomne til bords hos Jesus.
Vi kan synes det er svært at komme som vi er, hvis vi ellers kender os selv så nogenlunde og er nogenlunde ærlige mennesker.
Vi kan synes det i grunden ville være meget lettere hvis der på invitationen til nadveren havde være påbud om en bestemt påklædning man skulle tage på, så vi havde noget at gemme os bag, noget stilfuldt, nyvasket selskabstøj, så vi kunne tage os lidt godt ud når vi nu skulle sidde til bords med vorherre selv - rene og pæne.

I århundrede har det "selskabstøj" i kirken heddet skriftemål og syndsforladelse.
Det man kunne rense sig med, "gøre sig pæn med", inden man deltog i nadveren.

Men sådan gør vi ikke mere. Vi har ikke længere skriftemål og syndsforladelse inden altergang.
Ud fra den erkendelse at det ikke er nødvendigt at være ren, for at være med.
Tvært i mod.
Ligesom disciplene er vi inviterede som vi er, for i nadveren at blive rene ved Hans legeme og Hans blod, som han i morgen giver for vores synders skyld.

I dag holder vi altergang for at være sammen med den opstandne Kristus og for at ihukomme det, der skete i påsken, for at huske på det, og huske på at alle er velkomne som de er; for nadver er for kristne mennesker dét daglige brød, den varme og samhørighed og kærlighed vi lever af.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring