Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 8. april 2007

Påskedag

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.
Mark 16,1-8


Kom, hjerte, med hvad dødt du har,
hvad du med sorg til graven bar,
For i dag er det en salig påskemorgenstund,
med guld i mund!

Det er opstandelsens dag i dag!
Det er glæde, det er liv, der sejrer over døden, det er ny begyndelse - det er historien fra dengang, med den tomme grav og de skrækslagne kvinder, der senere, sammen med de andre disciple, blev til den første spæde kirke - og så er det i allerhøjeste grad også historien om NU, om opstandelsen midt i vores liv i dag.

Kom hjerte med hvad dødt du har! for Jesu opstandelse er ikke bare en historie, der fortæller om dengang, men opstandelsen er i sandhed et evangelium, et godt budskab, der gælder den dag i dag.
Opstandelse er liv.
I første omgang Jesu liv, der genrejses efter henrettelsen langfredag.
I næste omgang løftet om at det også gælder vores liv, for også vi er genfødte til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, som det hedder i både dåbsritualet og begravelsesritualet, og i øvrigt står i bibelen i 1. Petersbrev.

Men måske forstår vi slet ikke rigtigt hvad opstandelse er, hvis vi ikke forstår hvad død er.

Jeg kan godt huske som barn, den forundring jeg kunne have over gamle naboers eller gamle familiemedlemmers interesse i at læse dødsannoncer i avisen.
Måske var der ikke andet i hele avisen der interesserede dem, hverken udlands- eller indlandsstoffet, eller tegneserien på bagsiden, kun dødsannoncerne!

Men nu forstår jeg godt hvorfor. På en måde var det en slags påske-forberedelse: jeg tror det var for at gøre døden og dermed også opstandelsen virkelig.

For der er en verden til forskel på henkastet at sige at vi jo alle skal dø engang.
Sådan er det jo - det ved vi, det vidste jeg også da jeg var barn, det er en del af naturens orden, men der er en verden til forskel på at sige dét, og så på at vide, at det skal vi, på en sådan måde som når vi ser vores jævnaldere bekendtes navne i en dødsannonce.

Der er hele virkeligheden til forskel.

For hvor det første er en almindelighed - noget, der egentlig ikke rigtig har med mig at gøre, så har det sidste i allerhøjeste grad noget med mig at gøre.
Når det pludselig er nogle jeg kender, der dør, så de efterlader en bar plet indeni mig, et lille stykke død inden i mig, så er det for alvor virkeligt.

Men så er det altså også sådan at det kun er dér, hvor døden er virkelig, at opstandelsen kan blive det.
"Kom hjerte med hvad dødt du har" - for jo ældre vi bliver, jo mere livets virkelighed går op for os, jo mere dødt vi bærer i vores hjerter, jo bedre kan opstandelsens virkelighed gå op for os.

Og det er intet som helst at gøre med hvor kloge eller hvor dumme vi er, om opstandelsen kan blive til virkelighed for os.

For på det teoretiske plan, for vores forstand er de dødes opstandelse en utænkelig tanke.
I bund og grund forstår vi den ikke. Opstandelsen ligger uden for vores virkelighed, udenfor vores erfaring - der er ikke noget at sige til, at der står om kvinderne at de var rystede og ude af sig selv, og at de ikke sagde noget til nogen, for de var bange.
De havde ikke ord for det, der var sket. Naturligvis, for hvordan skal man have ord for noget, der ikke kan ske?

Men senere har de jo snakket! selvfølgelig har de det, for ellers havde rygtet aldrig bredt sig, ellers var kirken aldrig blevet en realitet, og så havde vi ikke været her i dag.

Kvinderne har kunnet snakke og fortælle om den tomme grav i det øjeblik at opstandelsen også fandt sted i deres egne hjerter. Da den blev til egen erfaring. Da den bare plet i deres hjerter blev fyldt igen med liv og lys og glæde.

For disse kvinder vidste så sandelig godt hvad død var. De havde selv været vidne til den i fredags, så smerteligt og uudholdeligt at det var deres egne hjerter der sammen med Ham døde en lille smule.

De kom ud til graven søndag morgen med hjerterne fulde af "hvad du med sorg til graven bar".
Og derfor var opstandelsen ikke en teori eller en tanke, så da den første stumme forskrækkelse havde lagt sig blev den tværtimod ganske levende og snakkende.

Det er opstandelsen midt i livet.
Midt i deres liv, men også midt i vores, for den betød jo, at alt det, Jesus havde stået for og alt det, han havde forkyndt, blev levede igen.

Jesu tale om Guds Rige; hans påstande om at vi i troen på ham må dele rettigheder og vilkår med ham som Guds egne børn. Jesu tale om Guds kærlighed til os som det største og mest uovervindelige af alt. Det har med opstandelsen alt sammen fået Guds eget stempel.
Det Gudsrige, som Jesus forkyndte med både hånd og mund: tilgivelse, genoprettelse, helbredelse, liv, nåde, fred og glæde.
NU bryder det frem. NU bryder det igennem. Som en helt ny tid, en ny epoke, Gudsrigets tid.

Og hvis vi har svært ved at lade vores vinterfrosne hjerter tø op overfor det budskab, så kan vi tænke på at det bryder frem som det forår vi lige nu udenfor vores vinduer er vidner til.
Selvom den første vintergæk midt i sneen ser så skrøbelig ud, så man næsten ikke tør tro på at det virkelig er foråret der er på vej, så viser det sig jo altid at holde stik. Foråert kommer.

Tilsvarende: selvom vi kun har hørt om én eneste opstandelse fra de døde - nemlig Jesu opstandelse, som tegn på den nye epoke, Gudsrigets tid - og også det kan virke skrøbeligt, så behøves vi bare at se os omkring for at overbevises om kraften i opstandelsen og lade vores øjne falde på påskeliljerne, der allerede står i fuldt flor, glade og gule og løfter deres blomsterhoveder som var det små trompeter, der kunne gjalde mod og livsglæde ud, op mod forårssolen.
"død, hvor er din sejr, død, hvor er din brod?" er det næsten som om de råber.

Dem skal vi synge om i den næste salme.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring