Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 15. april 2007

1. søndag efter påske

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«
Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«
Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«
Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.
Joh 20,19-31


Thomas-kravet!
Det er kravet om viden fremfor tro.
Det er ønsket om at have set med egne øjne, fremfor bare at have hørt det fra en anden.
Det er længslen efter at være stensikre på noget i vores liv, så alt ikke er overladt til uvished og ja, til tro.

Vi kender nok alle sammen Thomas så vældig godt.
Vi kan også finde på at stå med et krav om viden fremfor tro.
Selvfølgelig ene og alene af den bekvemmelige grund at viden behersker vi, hvorimod troen behersker os.

Det ville være så skønt hvis man en dag endelig fandt det endegyldige bevis for Jesu opstandelse - beviset for kristendommens rigtighed, for at Gud eksisterer og Jesus var hans søn og det han sagde om Gud var sandt og at han virkelig opstod fra de døde på tredjedagen, som evangeliet fortæller.

Det endegyldige bevis; ikke bare et tvivlsomt aftryk på et ligklæde eller en formodet stenkiste med inskriptioner, men det endegyldige udiskuterbare stensikre bevis, der i en håndevending fejede al jødedom, al islam, al hinduisme og ateisme og alt hvad mennesker ellers kunne finde på at tro på, af vejen.

Så kunne vi holde beviset op for alverdens øjne, og sige "se selv", og endelig få ret!
Det ville dog være skønt.

Og så siger Jesus jo: " salige er de, som ikke har set og dog tror".
Og hvorfor nu det?
Jo, for det er i troen saligheden ligger.
Hvis man har set, så ved man, og det er der ikke noget specielt saligt ved. Det er der logik og konsekvens og kalkuleret beregning ved, men ikke salighed.

Men har men ikke set, og alligevel turdet tage bibelen, kirken, Jesus på ordet og turdet tro det, så loves man salighed.
For tro er at forlade sig på det, der er størrer end en selv.

Og det er saligt at leve sit liv somom verden er størrer end det, jeg ved om den.
Det er saligt at leve somom der altid er mere at sige om virkeligheden og om andre mennesker, end det der allerede er sagt.
Det er saligt at tro på at i morgen er en helt ny dag, åben for alle muligheder.
Det er med andre ord saligt at tro.

Og derfor skal vi såmænd heller ikke misunde Jesu disciple alverden.
Nok fulgtes de med ham, og nok var de med, den sidste sindsoprivende påske i Jerusalem, måske var de selv en tur ude forbi graven her i ugens løb, bare for at konstatere at den altså var tom, men det fritog dem alligevel ikke fra spørgsmålet om tro.

De hørte det fra kvinderne, som de kendte - men kunne man nu også stole på dem?
Vi hører det fra bibelen, men kan man egentlig stole på den?

Der findes masser af meget kloge mennesker, der forsker i det nye testamente, i sproget, i oversættelserne, i samtidens forestillingsverden, i hvornår de forskellige skrifter er affattet og hvem de i givet fald kan være skrevet af; alle sammen mennesker der skal gøre det mere eller mindre sandsynligt at det er rigtigt, det der står, men det fritager alligevel hverken dem eller os fra spørgsmålet om vi nu også tror på det, eller ej.

Opstandelse - at Jesus blev levende igen, at dødt bliver til liv - er "det helt andet", det, vi pr. definition ikke kan sige os selv, det vi er tvunget til at tro eller lade være.

Det siges at Storm P. engang skulle have filosoferet lidt over alt hvad man på hans tid kunne få "borgerligt":

Tænk, man behøver ikke at lade sine børn døbe, for at de skal få et navn, de kan blive borgeligt navngivet.
Man behøver ikke blive gift i kirken, men man kan blive borgeligt viet hos borgmesteren.
Man kan endda blive borgeligt begravet- uden præst og salmesang.

Men - funderede han så videre - der var dog nok én ting, man ikke kunne få borgeligt - man kunne næppe få en borgelig opstandelse."

Og det er jo meget præcist set. Vi kan komme umådeligt langt for egne kræfter, ordne det meste at vores liv selv med vores forstand, men når vi kommer til det vigtigste, opstandelsen, ja så er det også det mest umulige, for så er det dér hvor vi må give op.

Opstandelsen er bestemt ikke "borgelig"- den hører ikke til blandt det vi kender og kan forstå, men den er "noget helt andet."

At tro på opstandelsen er heller ikke en "borgerlig indretning" - forstået således at det er noget vi selv beslutter os for ved egne viden og forstand.
Opstandelsens sandhed er ikke en demokratisk sandhed, som der engang har været flertal for ved en folkeafstemning.
Opstandelsen er "det helt andet".
Og opstandelsen fritager os aldrig fra at tro den eller at lade være.

Man kan have helt lyst til, som en anden mand i det nye testamente, at udbryde: "jeg tror, hjælp min vantro!"
For hvordan kommer man dog til tro, hvis man gerne vil, og det efter sigende skulle være så saligt?
Ja, i folkeskolens 1. klasser hedder det: man lærer at læse ved at læse! (mindst 15 min. om dagen)

Her i kirken kunne det hedde: man lærer at tro ved at tro.
Kirkegaard ville sige at man pinedød er nødt til at træde ud på de 70.000 favne - uden at vide om det brister eller bærer.
Skal man gå lidt mindre radikalt til værks, kan man sige at man bliver kristen ved at opføre sig som sådan, fx at gå i kirke og læse i bibelen og synge salmer.

Johannesevangeliet selv lægger ikke skjul på hvorfor det er skrevet: "for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn."
Og så fortæller det endda at Jesus kan finde på at dukke op, selvom dørene er lukkede, og når han kommer, kommer han og lyser sin fred over os.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring