Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 22. april 2007

2. søndag efter påske
Konfirmation i Særslev kirke

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: " Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie."
De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?"
Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, husets Søn bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.
Joh. 8, 31-36


Det kan godt være I har undret jer lidt over hvad det dog er for en rød snor, der ligger og flyder her på gulvet. Hele vejen op ad midtergangen og op til døbefonten. Har graveren ikke fået ryddet ordentligt op til i dag ??
Jo, det har han! For det er jo den røde tråd!
Kære konfirmander.
Jeg ved ikke om I husker det - men da vi var på tur til Odense og var inde og se domkirken, da fik vi fortalt at i domkirken, var H.C.Andersen engang konfirmeret.
Og hende, der viste os rundt, fortalte os at han var præcis ligesom enhver konfirmand, på den store dag udstyret med fint nyt tøj og han havde også fået et par nye støvler som han var så stolt af, at han bare håbede de knirkede så højt at alle i hele den store Skt. Knuds kirke kunne høre det.

Dén H.C.Andersen, skrev engang om den røde tråd.
Han fortalte hvordan der i Englands kongelige marine er flettet en rød tråd gennem alle skibenes tovværk.

I alt, lige fra de mindste reb til de største tove er der indflettet en rød tråd som tegn på, at tovværket tilhører den engelske krone.
Og her skulle udtrykket om "den røde tråd" altså stamme fra.

H.C. Andersen kæder det selv sammen med Gud og skriver: "I Menneskers Liv og Levned gaar ogsaa en Traad, en usynlig Traad, der viser, at vi tilhører Gud."

Det er den røde tråd, jeg har lagt ud på gulvet i dag, og som skal ligge der, for at minde os om at det netop er rigtigt, at lige gyldigt hvilken alder vi har, og hvilken tid vi lever i, så tilhører vi Gud.

Tråden ender - eller rettelig begynder - oppe ved døbefonten, for nok fejrer vi konfirmation i dag, og ikke dåb, men alligevel er det jo dåben det drejer sig om. Den er den, I i dag er blevet store nok til selv at sige ja tak til.
Og Gud siger endnu engang "ja tak" til jer, til at I skal blive ved med at være Hans børn.

For jeg ved godt at man siger, at det er i dag I "træder ind i de voksnes rækker" - og det kommer I sikkert til at høre et par gange mere i løbet af dagen - men her i kirken kan vi godt holde fast i at overfor Gud bliver I nu ved med at være børn.
Overfor Gud er vi alle børn, unge som gamle, for vi tilhører Ham.

Og helt voksne er I jo heller ikke endnu.
Det var i gamle dage at skolen var slut og man flyttede hjemmefra og kom ud at tjene dagen efter sin konfirmation.
Det er der ingen af jer der skal.
I skal blive boende hvor I bor, I skal gå i skole i mange år endnu, I skal blive ved med at høre efter hvad jeres forældre siger, når de siger noget klogt - kort sagt, I tilhører også stadig jeres forældre.

Men; vi hørte også at "I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie".
Og I har allerede hørt og lært.
Det har I brugt næsten et helt skoleår på nu, at gå til præst og høre og lære.
I kan både fadervor og trosbekendelsen, og ved en del om hvad der står i bibelen, hvad den siger er sandheden om Gud og om os:
At vi er Guds børn, at Gud har sagt Ja tak til os, at vi er gode nok som vi er.

Og selvom I meget snart er voksne, og frie til at gøre som I vil med jeres liv, så vil I forhåbentlig stadig være bundne af "den røde tråd" i livet.

"Den røde tråd", der binder os fast til kirken og til Gud, og også til hinanden; for "du skal elske din næste, som dig selv".
Den røde tråd i vores liv er også kærlighed.

Det er jeg sikker på at rigtig mange af jeres forældre har tænkt på, her i forbindelse med jeres konfirmation.
At de gerne vil gi’ jer så god en dag og så dejlig en fest som overhovedet muligt, fordi de faktisk elsker jer, og måske har lidt svært ved at forstå at I allerede er blevet store, at I snart flyver fra reden.

Når I gør det; - "for alle mennesker er kaldet til frihed" - så håber jeg for jer, at I alligevel vil blive ved med at være bundet af den røde tråd i jeres liv.

Når I om lidt har været oppe ved alteret og har sagt ja tak til at blive konfirmeret, så kan I følge den røde tråd, hele vejen fra døbefonten, ned til jeres plads igen, og lidt senere ud af kirken, ud i livet.

Og så kan man forestille sig at I er ligesom en drage man sætter op en efterårsdag.
En drage med luft under vingerne, der nærmest demonstrerer sin frihed ved at stiger højt til vejrs, og som overhovedet ikke kan flyve, hvis ikke der er snor i den.
Den styrter til jorden, og kan ikke holde sig oppe, hvis man giver slip.

Jeg håber for jer, at I fremover vil holde fast ved kirken og ved troen som den røde tråd i jeres liv.

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, så skal I også løfte jer op og få luft under vingerne og opleve eventyret ved at leve det liv, vi har fået betroet af Gud; og så skal I være virkelig frie.

Amen.


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring