Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 13. maj 2007

5. søndag i påsken

Jesus sagde: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«
Joh 16,23b-28


"Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det" - står der i Markusevangeliet.
Og vi hører det hver gang der er dåb i kirken; vi hører om Jesus, der tager de små børn i favn og velsigner dem.

I en vis forstand er det nøjagtig det, gudstjenesten i dag handler om.
At blive taget i favn, blive velsignet og taget imod ligesom et lille barn.

Vi hørte historien om Jakob fra det gamle testamente. Historien om Jakobskampen.
"Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig", siger patriarken Jakob til den mystiske fremmede, der kæmper med ham i nattens mulm og mørke, og som viste sig at være Gud selv.

Jakob, der som tvilling nr. to, ikke havde ret til velsignelsen, men snød sig til den.
Det kostede at han måtte stikke af hjemmefra, fra sin familie og fra sit land for at leve i landflygtighed i mange år.

Da han igen vender hjem for at forsone sig med storebroderen Esau, stod han på det tidspunkt vi hørte om, helt bogstaveligt i et vadested; - både i sit liv, og fordi han måtte krydse en mindre flod for at komme hjem igen.

Og dér finder Jakobskampen sted. Den ender med at Jakob går haltende ud af kampen, men alligevel med sejren i behold.
For han finder ud af at livslykke - Guds velsignelse og følgeskab gennem livet - det snyder man sig ikke til.
Man får den foræret, dog nogle gange foræret gennem kamp.
En kamp, hvor det sjovt nok kræves at man taber; eller - skulle man måske hellere sige - at man vinder den, som det forsvarsløse barn, hvis styrke netop ligger i forsvarløsheden og skrøbeligheden.

For Guds velsignelse vinder man ikke ved rå muskelstyrke eller ved at kræve sin ret, men man vinder den ved barnets afmagt og vedholdenhed.
Man vinder den af nåde, kunne man også sige, og man vinder den ved bøn.

Det er nok de færreste af os, der - som jakob - kender til ligefrem koporlige tvekampe med vorherre om Hans velsignelse, men vi kender vel alle sammen til bøn. Og bøn og velsignelse hører sammen.

For bøn er også kamp med Gud, - et åndeligt livtag, kan man sige - og bøn var det, evangelieteksten fra Johannesevangeliet i dag handlede om.
"Bed og I skal få"

Lige nu er vi midt mellem påske og pinse. Jesus er taget fra os og tiden her kredser da også om afsked; evangelieteksterne handler om at Jesus skal forlade verden og gå til Faderen.
Men noget, der er mindst lige så vigtigt som afskeden, er forjættelsen - dét vi bliver lovet: gudsnærvær i form af helligånden, der kommer til pinse.

Vi bliver ikke efterladt faderløse, får vi afvide gang på gang, vi skal ikke være i verden uden Gud, men vi skal forstå at gudsnærværet ikke er så håndgribeligt som da Jesus gik på jorden, tværtimod er det nærvær i form af ånd.
Vi venter på pinsens velsignelse.

Og velsignelse vinder man som bekendt ikke gennem snyderi. Den kæmper man sig til gennem bøn.

Hvis ordet "velsignelse" udtrykker alt det vores hjerter længes efter: livsfylde, gudsnærvær, forsoning med vores livsomstændigheder, med den skæbne der nu engang er blevet vores, ja så er historien om Jakobskampen er en god fortælling, fordi den siger os, at vi ikke selv skal opfylde de drømme om lykke og velsignelse, vi har.

Det var først da Jakob indså, at Gud var stærkere end han selv, at han kunne slippe sine egne forsøg på at få den velsignelse, han ellers altid havde længtes efter.

Og Jakobskampen er en god fortælling fordi den dybest set er den kamp, vi alle sammen kæmper for at komme til rette med vores liv, vores kamp for at forstå at Gud er med os i den tilværelse der er vores.

Vi beder - måske ikke altid med foldede hænder og med hørbare ord, - men mon ikke vi alle går med en indre bøn om, at Gud vil lade vores liv lykkes, at Han vil give det mening og fylde, at Han vil velsigne det.

Og den længsel lader det til at Gud vil opfylde. I al fald lyder det i evangeliet: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal Han give jer det. "Bed og I skal få, så jeres glæde kan blive fuldkommen."

Guds velsignelse får vi gennem bøn. Fordi bøn er kamp med Gud, og fordi Gud er lige så nærværende i bønnen som stod han foran os, ansigt til ansigt.

Når vi nemlig skal være Ordets gører og ikke blot være dets hører, som Jakobsbrevet fortalte os,
Ja, så ligger der i dette ord gøre, at vi skal leve vores liv, kæmpe vore kampe med Gud og med hinanden om hvad sandheden og lykken er;
Vi skal gribe fat i Gud og sige "jeg slipper dig ikke før du har velsignet mig",
og så skal vi tabe kampen fordi vores muskelstyrke, og vores kræven vores ret kommer til kort, men vi skal samtidig vinde den, for vi skal se at Han aldrig slipper os men tværtimod tager imod os ligesom et lille barn og velsigner os og fylder os med sit nærvær.

At gøre ordet, det er at gå i "bønskamp" med Gud om velsignelsen. En kamp, der ikke skal vindes men tabes.

Så: Vær ordets gørere! - Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.

Amen


Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring