Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 14. oktober 2007

19. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: "Søn, dine synder tilgives dig." Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: "Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?" Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: "Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden" - siger han til den lamme: "Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!" Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: "Aldrig har vi set noget lignende!" Amen.

Mark 2,1-12Kære Menighed og forældre.

I dagens beretning fra markus evangeliet har vi lige hørt om den lamme mand, der møder Jesus. Evangelisten markus fortæller her historien i en længere gengivelse end den lidt strammere og kortfattet beretning, der findes i Matthæus evangeliet. Markus’ gengivelse er den længste og også den mest billedrige. Det er en fortælling, der appellerer meget til vores fantasi. Med lethed kan man forestille sig i fantasien, hvordan det må have gået for sig. 4 mænd kommer slæbende med en lam mand på en båre. De pukler løs med at få manden op på det flade tag. Så fjerner de forsigtigt brædder og tagsten på taget. Et øjeblik efter står alle 4 mand og firrer den lamme mand lige ned. Inde i huset er der tæt af folk. Jesus er der, han står i midten og folk trænges om ham. Og ned midt i trængslen sænkes båren med den lamme . Alles øjne vendes mod den lamme mand. Alle ser på ham, med den slappe og livløse krop. Der bliver stille. Man venter. Dernæst kommer der et udbrud af forbavselse hos de forsamlede folk.

Slutningen af beretningen kan vi også sagtens forestille os : Jesus siger til den lamme: rejs dig og gå!. Den lamme rejser sig pludselig glad og overrasket - og tager båren på nakken og banner sig vej ud af mængden til dens højlydte undren.

Altså for den, der har en levende fantasi er det ikke vanskeligt at danne sig billeder af en fortalt historie. Men det der sker under overfladen unddrager sig vores fantasi og billeddannelse. For en ting er de handlinger, der sker i beretningen - noget andet er betydningen af de ord, der bliver sagt. For selv om helbredelsesunderet umiddelbart er det mest opsigtsvækkende i beretningen er evangeliets hovedord i dag vedrørende det første ord, der bliver sagt.

Hovedordet i dag er : Søn , vær frimodig - dine synder tilgives dig.

Stående overfor den lammes truede liv og værdighed rejser Jesus ham op på den måde som Gud rejser mennesker nemlig ved tilgivelsens nyskabende kraft. Og Jesus viser dermed at han er Guds søn, med myndighed til at tilgive synd.

Den vanføre, der ligger dér hjælpeløst på båren , får altså til at begynde med syndsforladelse. hvad han ikke har bedt om , i stedet for helbredelse , som han øjensynligt har ventet på og bedt om. og hvorfor er det sådan? Det kan dagens dåb fortælle noget om.

For vi har nu alle deltaget i dåben af lille Laura Mathilda Knudsen. I hendes dåb sker også en synlig handling, idet vi alle med til at døbe hende og give hende navn. Alle her tilstedeværende vil kunne gengive for andre uden for kirken hvad der konkret skete, da hun blev døbt. Men under overfladen af den synlige handling bliver der også sagt et ord af afgørende betydning. Ikke sådan at der er noget overnaturligt og mystisk på færde i dåbsvandet, for det er der ikke. Dåbsvandet er vand slet og ret. Men med dåben følger nemlig et afgørende Ord til Laura og alle os forsamlede Et ord med en nyskabende kraft. En røst, der siger, du er et Guds barn, du er antaget og accepteret som den du er. En røst henvendt til det hjælpeløse menneske som manden på båren, der ikke har andet end sig selv. En røst der henvender sig til og omslutter lille .

Ligesom lille Laura vi lige har døbt, ligger også den lamme mand hjælpeløst og han er i en situation hvor varetagelsen af sit liv er lagt i andres hænder. Slog man ham - ville han ikke kunne afværge slagene. Rejste man ham op - ville hans krop falde sammen. Hånede man ham - ville han end ikke kunne holde sig for ørene. På samme måde er det med lille Laura her. Denne søde lille forsvarsløse pige er såre afhængig af sine forældres nærvær og omsorg. Der skal være nogen til at tage sig af hende - ellers ville hun være lige så hjælpeløs som den lamme mand på båren.

At hun aldrig helt er overladt til sig selv, at hun er i fællesskab med andre, at hun er i fællesskab med Kristus får hun tilsagn på i dåben. Hun døbes i Jesu navn. Dermed er den kærlighedens grundvold lagt for det døbte barn, at uanset hvordan hendes og vores livsbaner senere former sig, omsluttes al vor virken af en kærlighed, der var dér før os, som en kraft der er dér under os og som den livskraft der skal bære os som dem vi er hver især. Jesus Kristus er den i hvem den nye livskraft har manifesteret sig. Ligesom den lamme mand på båren får vi i dåben først og fremmest syndernes forladelse, dvs. budskabet om at du er accepteret som den du er selvom du er uacceptabel. Som døbte er vi ikke overladt til os selv og vor egen skæbne med dunkel og uhyggelig horisont i baggrunden, men gennem dåben i Jesu navn lever vi nu under en større meningsfuld horisont, som vi kan skue igennem Jesus Kristus. En horisont hvor under vi aldrig er alene, men sat i fællesskab henvist på hinanden. I dåben indplantes vi i den nye virkelighed som blev synlig i Jesus Kristus, den Jesus Kristus der led og stred i lidelsen og døden for vores skyld og vandt med sin opstandelse over begge. Med vores dåbs delagtighed i Jesu liv, død og opstandelse sættes vores liv i et nyt lys hver dag. Et kristent menneske taber aldrig modet. For det evangeliets ord, der lyder til os alle i hver eneste gudstjeneste er sådan: Gå du nu herfra som et frit menneske, med dine synders forladelse, og med Guds velsignende blik på dig; - og prøv så igen at se dit liv i det lys!

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring