Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 21. oktober 2007

20. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: "Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt." Amen.

Matt 22,1-14Denne lignelse om "kongesønnens bryllup" fra Matthæus ev. , er, som alle lignelser Jesus fortalte - en historie om hvad Himmerriget er. Taget på ordlyden handler den umiddelbart om en bryllupsfest. men som Jesus starter med at sige: Himmerriget er lige som ... og så kommer der her en historie om et bryllup. Lignelsen skal altså synliggøre hvad Himmeriget er - - Guds rige eller Himmerriget - det er dér hvor Guds vilje sker.

Lignelsen her beretter om en konge, der indbyder til en bryllupsfest. Kongens søn skal nemlig giftes og derfor sender kongen sine tjenere ud for at invitere nogle bestemte mennesker. Det er faktisk hele 3 gange kongen sender sine tjenere ud med invitationskort. første invitation er i vers 3 - den giver afslag, dernæst i anden omgang i v.5 ,hvor kongen får sine tjenere til lokke gæsterne ved at friste dem med en præsentation af menuén, I vil få oksesteg - og fedekalven er slagtet, udråber tjenerne, men ak, de indbudte personer viser ingen interesse for brylluppet, de ringeagter invitationen og affærdiger tjenerne med dårlige undskyldninger. De indbudte folk vil ikke komme - for de har andre vigtige gøremål, de har ikke lige tid, de har deres eget at passe. - mener de. Nogle af de indbudte bliver endda vrede, de mishandler og dræber kongens tjenere.

Men kongen giver ikke så let op, så 3. gang vil kongen have tjenerne til at løbe endnu længere ud og invitere alle mennesker de møder, revl og krat, helt derude hvor vejene ender. Og se så kom der endelig gæster i bunkevis ,gode og som onde troppede op - og nu sad gæsterne side ved side, - og kongens bryllupssal blev fyldt.

Hvordan er så rollerne fordelt i denne lignelse. Hvem er kongen billede på? Ja - Kongen er Gud, kongens tjenere er Jesus og vi indtager rollen som de indbudte gæster. Vi , hver enkelt af os, der vil være vores egen herre, mishandlede og slog tjenerne ihjel. Vi har rollen som dem, der af og til siger nej til invitationen til Himmeriget. Når Vor Herre selv inviterer os til sit rige, er der er noget dødbideri i os, der får os til at sige nej, når vi ikke kan få tingene på vores egne betingelser. Men denne livsfest, denne bryllupsfest, eller med andre ord Himmerigets nye virkelighed, bliver ikke aflyst af den grund, for kongen giver ikke så let op. Ligesom Himmerrigets midtpunkt er kærlighed er også brylluppets midtpunkt kærligheden.

Alle forsamlede her i kirken har formodentligt i deres liv prøvet at blive inviteret med til en rigtig bryllupsfest. Nogle af os har måske selv holdt bryllupsfest - andre har ikke. De fleste af os har dog været med til en bryllupsfest.

Til en sådan glædelig dag tager vi også noget af det flotteste tøj på, som vores klædeskab kan præstere.

Dem, der holder brylluppet, kan gøre sig mange bekymringer om sådan en fest. kommer de inviterede nu. går det som det skal i kirken, er maden god, og er musikken god, og går snakken godt osv. Man forventer at gæsterne kommer, hvis de kan og at de er glade. Man forventer, at gæsterne kommer i en særlig feststemning, i et særligt humør til sådant et godt bryllup. Hvis man ikke allerede kommer med den Ånd, så får man del i særlig opløftet Ånd ved et bryllup - man kommer nemlig i en særlig stemning. Jo det at være festdeltager i sit fine tøj gør skam også noget ved en. Ånden løftes ved en bryllupfest af det særlige evangelium, som er taget fra Paulus’ brev til Kollossenserne, der lyder ved hver eneste bryllup. For ved alle kirkelige vielser bliver dette evangelium læst op. Paulus taler om , af hvilken beskaffenhed vores åndelig iklædning eller sindelag skal være - både mellem de to, der skal giftes og i mellem os andre - og det gælder både til et bryllup såvel som i dagliglivet. Vi skal ikke blot kigge på den åndelige klædning som et forbillede, vi skal selv iklæde os den, gøre den til vores egen. Fra Paulus lyder forkyndelsen: :v12 Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. v13 Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre, således opfylder I Kristi lov. v14 Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd".

Dette er Himmerrigets klæder... Denne åndelige klædning kan have en utrolig skabende kraft i sig.

Men man skal nok være temmelig naiv for at tro, at man hele tiden kan leve op til denne åndelige klædning af inderlig barmhjertighed og godhed. At man ikke altid kan være så mild og ydmyg som Paulus her taler om.

Og I dagens beretning er der da også en person, der ikke opfører sig som han skal. Kongen opdager nemlig til brylluppet, at en af gæsterne ikke har iklædt sig de forventede bryllupsklæder, han har det forkerte tøj på. Kongen bliver han vred og lader manden binde og smider ham ud- smider ham ud i mørket, hvor der skal være gråd og tænderskærren. Helt derud hvor man er overladt til sig selv og for egen regning må klare liv og død.

Når lignelsen således fortæller om mørke, gråd og tænderskærren er det ikke fordi evangeliet prøver med vold at tvinge folk ind i Guds rige - det vil evangeliet ikke. Vi skal derimod huske på, når Jesus mødte mennesker, som græd, så sagde han: græd ikke! Jesus siger det direkte et sted: Salige er de som sørger , for de skal trøstes. Historien var netop, at Jesus aldrig smed folk ud i mørket, men netop fulgte med dem, der af andre var blevet smidt ud i mørket. Jesus giver ikke op så let. Jesus blev aldrig træt af følge med de udstødte og stille sig hen på deres side og lukke dem ind til sig. Han forlod aldrig de forladte, ensomme og de forstødte.

Derfor skal vi holde os til Jesus, for han følger med os helt ud fornedrelsen mørke, hvor han pludselig dukker frem og lader sit tilgivelsens lys ramme os. Jesus gik med ud i mørket for at vinde over mørket og Gud oprejste ham påskemorgen og han vandt over mørket.

Vi holder os til Jesus Kristus og han vil føre han os fra, gråden, mørket og døden og ind til livet, til livets lys og fylde, til evigheden i sit rige, sit Himmerige.

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring