Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 28. oktober 2007

21. søndag efter trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin.

Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: "Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke." Den kongelige embedsmand svarede: "Herre, kom med derned, før mit barn dør." Jesus sagde til ham: "Gå hjem, din søn lever." Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: "I går ved den syvende time forlod feberen ham." Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: "Din søn lever." Og han og hele hans husstand kom til tro.

Joh 4,46-53Kære menighed.

Overvej for et øjeblik hvad ordet "vindertype" siger dig. Du kan formentlig knytte nogle personer til begrebet "en vindertype". Nogle personer, som farver din opfattelse af begrebet "vindertype". I gennem dit liv vil du sikkert have nære og fjerne erindringer om vindertyper - mænd som kvinder, der har gjort stort indtryk på dig.

Som ordet "vindertype" bruges i dag i avis-artikler, blade, fjernsyn og jobannoncer kan man forstå, at der med ordet vindertype menes en særlig succesrig person med nogle særlige kvalifikationer. Det er næsten en almen erfaring at have truffet en vindertype - og det modsatte.

For groft sagt kan vi have 3 erfaringer af de mennesker, vi møder. Fordi sådan for os selv kan vi hver især pege på nogle personer. Vi har mødt den type af mennesker, som vi har betragtet som en slags tabere, så er der måske en stor mellemgruppe af mennesker og til sidst er der en lille gruppe af vindertyper, og vindertyperne er dem vi ofte fascineres af. Den store mellem gruppe af almindelige mennesker, der hverken er de store vindere eller tabere i tilværelsen påkalder sig heller ikke største opmærksom i vores erindring. Det gør derimod dem, gør sig bemærket hver på sin måde.

Da jeg arbejdede i Kirkens Korshærs nattjeneste i Århus for nogle år siden, fik jeg af og til nogle tankevækkende historier. Nattjenesten i Århus er et tilbud for hjemløse, ensomme og psykisk syge - sociale tabere vil nogen sige. Her mødte jeg nogle sølle skæbner, der fortalte hen over kaffekopperne, historien om deres eget liv. Det interessante var, at somme tider havde nogle af disse mennesker selv været vindertyper en gang.

Der var f.eks. en mand, der år tilbage havde været en driftig og dygtig bankmand i Århus-området, der tjente gode penge og som havde gode evner for at drive en bank-virksomhed - og han skabte flotte resultater. Men så kom der en periode i hans liv, hvor flere ulykker faldt over ham. Hans forretning gik pludselig dårligere og dårligere , en skilsmisse, en tvangsaktion gjorde ham til dranker og faldet ned af den sociale rangstige begyndte. Og nu sad han i nattjenesten som en forhutlet dranker...

Han var nu en eks-vindertype.

Men vi beundrer vindertyperne. De har noget ved sig, i sig og over sig, vi tiltrækkes af, noget vi misunder og selv gerne vil have. I det ydre af en vindertype er der en særlig aura, stil eller rustning. Fra det indre fremvælder en særlig kraft hos en vindertype, der giver vedkommende magt og styrke.

Med lidt menneskekundskab kan man let aflure en person, der træder ind i et rum, hvorvidt vedkommende er en stærk person ud fra den måde vedkommende kommer ind på, ud fra den måde vedkommende går på, ud fra de første ord vedkommende siger.

De stærke vindertyper har en kraft og tro både på sig selv og på den sag de arbejder for. De tror på sig selv og de tror tilsyneladende på en form for mening med deres liv - de har en fast tro på et bestemt mål, der sætter dem i arbejde. Vindertyperne er i stand til dynamisk at bekæmpe de forhindringer, der opstår undervejs imod deres mål. De lader sig ikke slå ud af små-problemer og vanskeligheder, for de er gode til dynamisk at bekæmpe problemer, udfordringer og det, der truer.

Denne form for troens styrke taler Paulus jo egentlig også om i epistelteksten, som vi hørte før dåben. Men her kommer troen og styrken ikke indefra , men af et ord talt udefra. Fra Paulus lyder svaret til de kristne: . "I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle Den Ondes brændende pile".

Men hvem kan være så stærk i troen hele tiden? Siger vores erfaring ikke at menneskelivet rummer både oplevelsen af at være stærk og at være svag?

Den kongelige embedsmand fra evangeliet i dag har også været en socialt og økonomisk højtstående mand. en vindertype. Men i denne passage af sit liv er manden reduceret til en anti-helt. Den kongelige embedsmand har en søn, der er syg, meget syg og det har gjort manden bange og fortvivlet. Han frygter, at hans søn snart skal dø. Hele embedsmandens gestikulation i sin flotte og farvestrålende uniform er blegnet, for han er fortvivlet og fortvivlelsen har gjort ham ydmyg, så nu han kommer til Jesus med sænket hoved. Den kgl. embedsmand kommer til Jesus for at få hjælp til sin syge søn. Han er i en desperat situation, hvor man prøver alt. Han opsøger Jesus selv om han egentlig ikke tror det nytter og på trods af at han bliver gjort til nar ved at gøre. Og ydmyget og gjort til nar - det blev han. Den kgl. embedsmand fik ingen venlig modtagelse, men blev fejet af som en af de utålelige og påtrængende personer, der vil se tegn og undere for at tro. Det var en hård bebrejdelse over for en kongelig embedsmand og afvisningen må også have svedet godt ham i sjælen. Men den kgl. embedsmand forsøgte igen og siger til Jesus: " Herre, kom før min lille dreng dør"!

Og så fik han endelig et Ord at gå hjem med: " Gå hjem , din søn lever!" Og manden troede det ord Jesus talte til ham og gik". Den kgl. embedsmand gik hjemad i mange timer , han gik på det ord - ikke som en stærk troens ridder med stor indre personlig tro, men han gik og for han havde intet andet at holde sig til end det ord han fik af Jesus. Hvad skulle han ellers gøre?

Det ord af Jesus vakte en tillid og tro i embedsmanden, som selv ikke den nagende tvivl og den snigende frygt, kunne få bugt med. Jesus talte et ord til embedsmanden, der skabte en tro i ham, der satte hans ben i gang, så han kunne gå hjem.

Fra den samme Jesus, i hvis navn 2 børn i dag er døbt, fra denne Jesus Kristus, der skulle blive verdenshistoriens største vinder, selv om hans liv endte så grusomt, fra denne Jesus Kristus udgik nemlig en skaberkraft og en kærlighedens forsonende kraft. Ja en guddommelig kraft, der ikke døde med ham. En guddommelig kraft, der ikke lod sig indespærre, da Jesus var blevet taget ned fra korset langfredag og blev lagt død i graven. For selv fra gravens mørke opstod et lys og en skaberkraft fra den mand, der vandt over døden. Jesus Kristus, Guds søn, en vinder, der lod sin kærlighedens sejr over døden dele med andre. Amen.

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring