Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 9. december 2007

Anden søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Matt 25,1-13Der er lige som to tråde, der tvundet sammen til en tråd i denne lignelse om de 10 brudepiger. På den ene side er der noget strengt og ubønhørligt i lignelsen - samtidig med, at der er en forventning om noget lyst og glædeligt. De to tråde er på en måde tvundet sammen til en tråd. Strengheden og alvoren for det første ; forventningen til det gode og det glædelige for det andet. dvs. forventningen til Gud, forventningen til Kristus og hans ord.

Selvom man havde andre bryllupsskikke på den tid, hvor lignelsen er nedfældet er situationen, som der berettes om, ikke svær at forstå. Vi skal forestille os en bryllupsfest, hvor brudgommen befinder sig et andet sted, f.eks. i en nærliggende landsby, hvor han har haft sit hjem. Der har festen formentlig taget sin begyndelse. I mens sidder bruden klar og venter i sit hjem et andet sted - hun venter på at brudkommen bliver klar og bryder op og kommer over til sig i et festligt optog , så den egentlige bryllupsfest kan tage sin begyndelse. Skikken har på denne tid været, at brudepigerne skulle gå ud og vente på brudgommen indtil han ankom - for at de så kan slutte sig til optoget det sidste stykke vej til brudens hjem. Vi hører, at det er nat. De 10 brudepiger var ude i flok og følge og nu sidder de i vejkanten og venter. Det trækker ud med brudgommens komme - han lader vente på sig. Til sidst falder de alle i slumrende søvn. Kun deres små olielamper lyser svagt og sagte. Der går nogle timer. Så buldrer råbet gennem luften - Brudgommen kommer! Gå ham i møde! Brudepigerne vågner og de griber ud efter deres lamper hver især for at gøre vægen længere og lyset kraftigere. Det viser sig at 5 af de 10 brudepiger har været så tankeløse ikke at tage tilstrækkelig med olie med. Tankeløst for enhver måtte kunne sige sig selv, at det var en helt nødvendig ting i den situation - og at der ikke vil være tid til at forsyne sig eller bede andre om hjælp , når først brudgommen var kommet. Derfor gik det også de 5 brudepiger det ilde. Råbet lød og da brudgommen kom, prøvede de febrilsk at redde situationen ved at styrte hen til den nærmeste købmand, og da de så endelig kom til bryllupshuset, fik de en kort og enkel besked: " I kom for sent" . Tiden er forpasset. Døren er lukket. Sandelig siger jeg jer : "jeg kender jer ikke". Så vidt den tråd i lignelsen med strenghed og alvorlighed. Det strenge er, at det er ugørligt for andre at hjælpe dem i det kritiske øjeblik. Men også slutningen er streng ; den lukkede dør . I kom for sent!.

Den tidligere kirkeminister Bodil Koch sagde engang om de fem kloge brudepiger, at hun fandt dem inderlig usympatiske, og at de var nogle dårlige kammerater som ikke ville hjælpe, da de andre fem piger kom i knibe - de havde sandelig ikke fortjent at komme til gilde, når de andre fem piger måtte blive udenfor.

Men denne lignelsens strenghed og alvorlighed er jo som sagt spundet sammen med en anden tråd i lignelsen, som er, at der er noget godt og glædeligt i vente. Der er i lignelsen til i dag en tale om en forventningens beredthed - en forventning til det gode og det glædelige.

Lignelsen kunne fejlagtig tolkes som en løftet pegefinger med trusler om udelukkelser og straf hvis man ikke gør sådan og sådan. Men Jesus forbinder al forventnings glæde med Gud og Guds nåde alene. Jesus lukkede aldrig nogen ude fra håbet til Gud. Jesus holdt altid en plads åben i sit rige - også for den ringeste og mest usle. Han talte her som altid det enkelte menneske. Han talte til det enkelte menneske, til hver af os, som er undervejs på livets bane. Hver af os der har liv, der skal leves - et liv vi ikke kan leve på andres vegne, men som vi selv må stå for og tage ansvar for.

Man kan sige, at vores livsbane som mennesker leves under to former for tid - kronos og kairos. Kronos er den kvantitative, konstante og nærmest fysiske form for tid, der bare går sin faste og urokkelige gang - heroverfor står en anden form for tid kairos - en tid, der kan kvalificeres, det at noget kan gøres i rette tid, det at noget kan times. Lignelsen her peger egentlig på, at vi lever under de to former for tid. Kairostiden fælder egentlig dom over den måde vi forvalter vores liv på. Var vi beredte og tilstede i øjeblikket og brugte de muligheder, der kunne udfolde livet eller slumrede vi hen som om vi havde oceaner af tid? Det er ethvert menneskes ære og værdighed selv finde sin egen livsvej i sit liv. Og i Guds øjne er det alt andet end ligegyldigt om menneskes livsvej langsomt går til i modløshed og resignation eller ej. For Gud er ethvert menneske af betydning, Gud taler ikke til flokken af mennesker men til hin enkelte i særdeleshed. Det er Jesus alt om at tænde lys for det enkelte menneske. Derfor bliver troen også en sag mellem den enkelte og Gud. Derfor kan brudepigerne på en måde heller ikke hjælpe hinanden for troen er det enkelte menneskes dybeste forvaltersag. Troen og livsforvaltningen er ikke noget man kan skubbe over på andre stedfortrædere om det så er venner eller brudepiger-veninder.

Det håb, som lyser ud af lignelsens anden tråd er ikke et stilfærdigt håb om at kunne få fred til at resignere over livets hårde urimeligheder, men håbet udgår fra den faste vilje hos ham, der fortalte lignelse. Den faste vilje hos Jesus Kristus, der nok strengt og ubønhørligt taler til os, når vi gør livet til en sløv slumrende ventetid, men som også er viljen hos den Herre, der er umådeholden til at tilgive os og forlade os vores skyld for vores forsømmelser. Fra den faste vilje udgik ordene ved vores dåb og mange gange siden, at vi ikke er fremmede brudepiger , mens hans Udvalgte, hellige og elskede.

Fra vores livs begyndelse tog han os i sin varetægt. Og han venter os for enden af alle vore veje.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring