Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 23. december 2007

Fjerde søndag i advent

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde: "Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham." Johannes svarede: "Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre.

Den, der kommer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle; hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru; for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham."

Joh 3,25-36Vi har lige passeret et vendepunkt i går lørdag. Vintersolhverv er årets korteste dag. Det er et vendepunkt i tidens cyklus for livet og livskraften bekræfter sig selv derved, at lyset igen får overmagten over mørket og derfor kan vi igen langsomt se frem til mere lys og længere dage.

Der er også et vendepunkt i evangeliet til i dag. Fokus forskydes nemlig fra Johannes Døberen til Jesus Kristus. Jesus kalder ellers Johannes Døberen den største af alle kvindefødte. I Evangeliet kommer vendepunktet ved, at Johannes Døberen bekender grænsen for sit eget virke og peger på sin efterfølger, Jesus Kristus.

I kirkeåret er kun den ene søndag i dag viet til den stormand, Johannes Døberen. Sand storhed kan man roligt sige om Johannes Døberen, der ser så sandfærdig på sig selv ved på den ene side, at han kender sine evner, sit ansvar, sine pligter og rettigheder, men frem for alt på anden side kender han fuldt ud sin egen begrænsning. Det er en dyd i vores forhold til vore medmennesker at kende vor grænse, men over for Gud er det en absolut nødvendighed at kende sin grænse. Det betyder ikke, at man under Herrens blik skal gøre sig ydmyg ved at gøre sig svag eller underdanig i forhold til andre mennesker, men det drejer sig om at indrømme, at alt man kan og er - det givet af Guds nåde. Og så i øvrigt fastholde modet til at stå ved sig selv og sine handlinger.

Når Johannes døberen taler om den fuldkomne glæde ved at Kristus bliver større og han selv mindre, så er dét at blive lille, altså ikke det samme som selvudslettelse. Den kristne forkyndelse er somme tider blevet misforstået, hvilket har ført til falsk og påtaget ydmyghed og selvudslettelse. Det er forvrængning af budskabet fra Gud. Det modsatte, den falsk storhed, som trives i bedste velgående i vores samtid, er den absolutte tro på, at man er helt sin egen herre uden sammenhæng og uden næste, sådan frit svævende uden ansvar, uden Gud. Selvhævdelse synes i dag har sendt ydmygheden til tælling. Gør man kun det man lyst til , så bliver ens verden lille . Den gode ydmyghed derimod, der handler om at se sig selv som en meget lille brik, men dog en brik, i en meget, meget større sammenhæng, - den gode ydmyghed har temmelig trange kår i dag.

Længere nede i evangeliet til i dag kan vi læse, at der har været en konflikt i kredsen omkring Døberen i forhold til nogle jøder.. Den ulmende konflikt bestod i at jøderne døbte for at markere overgangen fra hedenskab til jødedom som en renselse, den såkaldte proselyt-dåb. Da Johannes Døberen begyndte at døbe ville kredsen af jøder derfor ikke anerkende, at de trængte til en omvendelsesdåb. Johannes svarer, at det afgørende for mennesket, er ikke, at det selv er stort, men at vedkende sig betydningen af Guds storhed og at frelsen udgår fra Gud - og ikke fra mennesket. Jøderne fastholdt imidlertid troen på deres egen udvalgthed og lovreligiøsitet som vejen til frelse, og det er også årsagen til at Jesus kommer senere i konflikt med dem.

Men Johannes Døberen gør det meget få mennesker gør. Han gør en dyd ud af at være henvist til at være som en biperson i forhold til Jesu nye virkelighed. Han gør en dyd af at være tilovers.

Det er muligt for Johannes, for han finder troen i erfaringen af at være forenet med en større kraft, der overgår ham selv. Han finder modet og tapperheden til sin gerning og sit offer ved i troen at lade sig forene med den større kærlighedens virkelighed, som Jesus kommer med. Johannes sammenligner glæden i at blive forenet med Kristus med glæden hos ven til en brudgom. Det er brudgommen det handler om. Og som brudgommens sande ven glæder han sig selvfølgelig til at brudgommen og bruden skal blive forenet. Det er intet problem for Johannes at hans rolle nu aftager i styrke, for han er i troen åndeligt forenet med Kristus, der bliver større og større.

Denne erfaring af være tilovers eller erfaringen af at miste betydning er ellers noget de fleste mennesker kan nikke genkendende til, som livet skrider frem ad. Man har måske forladt arbejdsmarkedet og gået på efterløn og pension. Og det udvikler sig for nogle mennesker til en eksistentiel krise, for de får problemer med deres identitet. Man har måske arbejdet på sygehus eller ved landbruget eller et hvilket som helst andet sted, og det var så det man var, men nu er man blevet ældre og har langsomt forladt arbejdsmarkedet og hvad er man så ? For nogen kan tiden efter den erhvervsaktive alder, opleves som tomhed og rastløshed i dagligdagen . Børnene er måske flyttet hjemmefra og kommer måske ikke særlig tit på besøg. man har udspillet sin rolle føler man - og så er vejen kort til angsten for at være overflødig.

Men man har stadigt sit liv at passe så godt og samvittighedsfuld man kan. Det skal vi. Så vidt pligten og retten. Men hvad endnu vigtigere er, som Paulus skriver i epistel-teksten til Korinterne, så vi har fået vores personlige ja -tilsagn fra Gud. I dåben og mange gange siden. På den måde bærer vi ikke selv ansvaret for meningen med vores tilværelse. Meningen og rammen er sat for os. Og Der bliver plads til vi i taknemmelighed kan grunde over livet og den større sammenhæng vi er sat i. Man opdager alt det, der kommer til én ude fra , ja oven fra. Som Johannes Døberen siger: "Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen."

F.eks. Vores eget liv, kærligheden, tilgivelsen.

Det er alt sammen noget, vi får, og ikke noget vi selv vælger eller selv tager. Og ikke mindst ham, der kommer oven fra, nemlig Jesus Kristus. I ham kom vendepunktet for mennesket. I ham blev den nye virkelighed synlig, Guds kærlighed. Det skal han have æren for.

amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring