Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Tirsdag den 25. december 2007

Juledag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Joh 1,1-14I disse juledage er det er 40 år siden den tidligere biskop over Ribe stift, Henrik Dons Christensen skrev en besked til sin kone. Han skrev beskeden i sin julekalender: Han skrev. : Min Elskede. Nu er dagene korte, for korte til det vi skal nå. Hvad skal vi nå ? Snart vil vi se, at det, som er livets glæde, er ikke det, som vi nåede , men det, som nåede os. Og da bliver dagen lang, uudtømmelig. Biskoppen skriver beskeden til en travl husmor, nemlig sin egen kone. Han skriver det på årets korteste dag , den 21.dec: snart vil vi se, at det, som er livets glæde ikke er det som vi nåede , men det, der nåede os.

Det er som sagt en del år siden nu ordene er skrevet, men det er ikke mindre aktuelle ord i denne travle tid, hvor vi har en masse ting vi vil nå. For mange af os er jo i gang hver dag med at bøje og forme livet, så vi kan få realiseret det, der står i vores kalender efter vores eget hoved, efter vores eget lille "jeg".

Vores lille "jeg" er tilbøjelig til at tro, at det kan forme livet efter eget forgodtbefindende.

Men der er jo noget, som biskoppen siger, der når os , kommer til os ude fra, fra det storladne liv, det liv, der er så meget, meget større end lille mig, og som på forunderligvis kan fylde mit lille "jeg" , så man undre sig, glæde sig, blive bevæget og det i en grad, at man kan blive helt bange ved tanken om, at alt det jeg får givet, en dag tages helt bort fra mig igen. Men samtidig gør den tanke vel også, at livet bliver mere dyrebart.

I går mandag, juleaftensdag, tog Lukas os med til Betlehem til stalden, og med ud på marken til hyrderne, for at vi sammen med dem kunne opleve glæden over det, der var sket: At Gud lod sig føde til verden. I dag er det så prologen fra Johannes evangeliet, der skal prædikes over. Og Johannes evangeliet har i forhold til Lukas evangeliet sin helt egen måde at fortælle om Jesus komme til jorden på. Prologen er næsten lige som en ouverture, et stykke indledningsmusik, der spiller temaer fra Jesu liv, død og opstandelse med en højtidelig rytmisk klang og derfor må man kende resten af evangeliet for at forstå indholdet. I prologen er der nok ikke så meget for øjet , der er heller ikke så meget til vore sanser at hæfte sig ved - i forhold til juleevangeliet fra i går. Det er ikke så meget kød på prologen, selv om det så netop handler om det Ord, skaberordet, der blev kød, og derfor også i videre forstand handler om, hvad der nåede os, hvad der gør menneskelivet menneskeligt og giver det værdi og fylde.

Hele prologen handler om Jesus Kristus fra begyndelse til slut, selvom han ikke optræder på scenen med navns nævnelse. Den eneste person vi direkte præsenteres for er Johannes Døberen, men om ham bliver der i grunden ikke sagt andet end , at det netop ikke drejer sig om ham. Og det med ordene Selv var han ikke lyset, men skal skulle vidne om lyset. Det er derimod ham, der kaldes Ordet, Jesus Kristus, som vi skal fæstne opmærksomheden ved. Det er meget sigende at kalde Jesus for Ordet. Det betyder ikke blot, at Jesus viderebringer tilfældige ord lige som så mange andre profeter. Han er selv ordet. og Derfor handler hele hans liv og skæbne om noget, der angår os. Når Kristus forkyndes som Guds søn, er vi ikke blot tilskuere til det, der fortælles om ham. Vi er part i hans sag. Det er faktisk vores sag det her drejer sig om. Han er det afgørende ord i vores sag. Derfor er han ikke blot et ord blandt mange andre tilfældige ord, men Ordet og Ordet med stor O . det sidste , endelige, uomtvistlige Ord.

Prologen begynder med den gådefulde tale at "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Dermed menes der, at selvom Jesus er det sidste og endelige ord, så er det ikke et nyt og fremmed ord; det er ikke en ny idé om Gud, Jesus er snarere at forstå som livets egen tale til os, og han vil ikke føre os et fremmed sted hen, men derimod føre os tilbage til vores oprindelse og bestemmelse. dvs. føre os tilbage til livet af skaberens hånd, til dette jordiske og dødelige liv som er et liv under Guds blik og under hans varetægt.

Det er dog en af menneskelivets hemmeligheder, at livet let kommer på vildspor, bort fra sin bestemmelse, hvis livet vender sig bort fra sin Skaber og Herre og ikke vil skylde ham noget og ikke finder, at der er noget at sige tak for heller. For det at vende ryggen til Gud er også en form for Guds forhold, selv om Gud fornægtes nok så hidsigt.

Og det er netop hvad den følgende sætning betyder, der beretter om Ordets skæbne, da det så kom til verden : Lyset skinner i mørket, og mørket prøver at få bugt med det. Det sande lys, som oplyser ethvert menneske var at komme til verden. han var i verden , og verden er blevet til ved ham og verden kendte ham ikke. han kom til sit eget , og hans egne tog ikke imod ham. Det er uden tvivl Jesu egen skæbne der her sigtes til. Det kan måske undre hvorfor mørket prøver at få bugt med lyset... Men det kan jo have at gøre med, at det ulideligt klare lys fra Jesus lyser jo kraftigt op over vores tilværelse og får os til at se os selv som vi virkelig er og bringer vor egensindighed og vores hovmod for dagens lys. Det er ønsker vi ikke skal ske, det er pinligt at blive afsløret, så derfor prøver vi at bekæmpe lyset.

Lyset er dog ikke kommet for at ituslå den gode julestemning eller tage vores selvagtelse fra os, selv om den afslører hvem vi er, men lyset er kommet for sætte tingene på plads for os og kalde os tilbage til virkeligheden.

Evangeliets lys er et varmt lys og livsfremkaldende lys med en grundtone ikke af mørk alvor, men af lys alvor, der kan få os til at finde os selv og få os til at folde ud som dem vi er. Det er den virkelighed som lyset kalder os tilbage til, at Gud er vor Far og vi er hinandens brødre og søstre.

Prologen slutter med ordene: Ordet blev kød og tog bolig i blandt os , og vi så hans herlighed, en herlighed som den enbårne søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Hvad betyder ordene om Kristi herlighed ? og at se hans herlighed ? Hans herlighed er, at han skænker liv og frimodighed og glæde til mennesker på denne jord og gør os til Guds kære børn, uerstattelige og dyrebare i den højestes øjne.

Det er den herlighed eller livets glæde, som biskoppen fra Ribe talte om, der skulle nå os. Den gang og nu. amen.

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring